หน้า 21 จาก 35ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย Word 2007


แท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ บน Ribbon

ก่อนที่คุณจะพิมพ์ ให้ตรวจดูเค้าโครงหน้ากระดาษและการตั้งค่าหน้ากระดาษของคุณในส่วนนี้

คุณพร้อมที่จะพิมพ์แล้ว แต่แน่ใจหรือไม่ ก่อนอื่น การตรวจดูว่ามีการวางหน้ากระดาษของคุณอย่างไรสำหรับเครื่องพิมพ์ย่อมเป็นวิธีที่ชาญฉลาด ทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องใช้มีอยู่บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ กลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ ที่มี ขนาด (8.5 x 11, A4 และอื่นๆ) การวางแนว (แนวนอนและแนวตั้ง) และ ระยะขอบ

ถูกต้อง การตั้งค่าระยะขอบนั้นสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากในระดับเดียวกับคำสั่งอื่นๆ ในกลุ่มนี้ ยังจำได้ไหมว่าในรุ่นก่อนจะต้องเข้าไปลึกขนาดไหน ต้องไปที่เมนู แฟ้ม, ตั้งค่าหน้ากระดาษ แล้วคลิกไปเรื่อยๆ แต่ในรุ่นนี้ไม่จำเป็นอีกต่อไป

หน้า 21 จาก 35ย้อนกลับถัดไป