หน้า 20 จาก 35ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย Word 2007


แท็บ 'ตรวจทาน' บน Ribbon


อย่าปล่อยให้เกิดข้อผิดพลาด เมื่อคุณทำงานส่วนใหญ่ในเอกสาร คุณจะต้องการตรวจการสะกดและไวยากรณ์ก่อนที่จะพิมพ์หรือส่งอีเมล

คำสั่ง การสะกดและไวยากรณ์ อยู่บนแท็บ ตรวจทาน เพราะนี่เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจทานงานของคุณ ให้มองไปทาง ซ้ายสุด ในกลุ่ม การพิสูจน์อักษร

หน้า 20 จาก 35ย้อนกลับถัดไป