หน้า 2 จาก 35ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย Word 2007


"Ribbon" ใน Word

Ribbon ใหม่มีลักษณะเป็นแถบที่อยู่ด้านบนของ Word

ขณะที่คุณเปิด Word 2007 ในครั้งแรก คุณอาจประหลาดใจในรูปลักษณ์ใหม่ของ Word 2007 การเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่จะอยู่ที่ Ribbon ซึ่งเป็นบริเวณที่ขยายด้านบนของ Word

Ribbon ได้นำคำสั่งต่างๆ ที่นิยมใช้มากที่สุดมาไว้ในส่วนหน้าสุดโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องเข้าไปค้นหาสิ่งที่คุณใช้เป็นประจำในส่วนต่างๆ ของโปรแกรม

สาเหตุใดจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลง เหตุผลก็คือ เพื่อให้คุณสามารถทำงานได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยได้มีการวิจัยและออกแบบ Ribbon อย่างละเอียดจากประสบการณ์ของผู้ใช้ เพื่อให้คำสั่งต่างๆ อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุด

บทเรียนนี้จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Ribbon และวิธีการทำงานกับ Ribbon

หน้า 2 จาก 35ย้อนกลับถัดไป