หน้า 19 จาก 35ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย Word 2007


ตัวควบคุมการย่อ/ขยาย

มองหาในมุมล่างขวาถ้าคุณต้องการย่อ/ขยาย

หลังจากที่คุณแทรกอะไรบางอย่างลงไป คุณอาจจำเป็นต้องดูรายละเอียดให้ใกล้ยิ่งขึ้น ดังนั้นคุณจึงต้องการทราบอย่างแน่ชัดว่าจะขยายในตำแหน่งใด

มองหาในมุมล่างขวา ลากปุ่มเลื่อนไปทางขวาเพื่อขยาย แล้วลากไปทางซ้ายเพื่อย่อ

เคล็ดลับ    

  • การคลิกที่ตัวเลขเปอร์เซ็นต์ไปทางซ้ายของตัวเลื่อนซึ่งจะเปิดกล่องโต้ตอบ การย่อ/ขยาย ที่ซึ่งคุณสามารถระบุเปอร์เซ็นต์การย่อ/ขยายได้
  • ถ้าเมาส์ของคุณมีล้อ คุณสามารถกดแป้น CTRL ค้างไว้แล้วเลื่อนล้อไปข้างหน้าเพื่อขยาย เลื่อนถอยหลังเพื่อย่อ
  • คุณยังสามารถพบคำสั่ง การย่อ/ขยาย ได้บนแท็บ มุมมอง
หน้า 19 จาก 35ย้อนกลับถัดไป