หน้า 18 จาก 35ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย Word 2007


แท็บแทรกบน Ribbon

แท็บ แทรก ช่วยให้เอกสารของคุณมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างมากมาย

เมื่อต้องการให้ข้อความของคุณดูมีความสามารถเป็นเยี่ยมและน่าสนใจ คุณอาจต้องการเพิ่มรูปภาพ ภาพตัดปะ แผนภูมิ หรือรูปร่างต่างๆ ลงในเอกสารของคุณ และตำแหน่งที่จะเพิ่มสิ่งเหล่านี้ได้ก็คือแท็บ แทรก

แต่แท็บนี้ไม่ได้มีเพียงคำสั่งที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น แท็บนี้ยังมี ตาราง และ การเชื่อมโยงหลายมิติ เช่นเดียวกัน และยังไม่หมดเพียงเท่านี้ สิ่งต่อไปนี้ไม่ใช่รูปภาพ แต่เป็นสิ่งที่พร้อมให้คุณนำไปใช้ เช่น หมายเลขหน้า กล่องข้อความ และอักษรศิลป์

หน้า 18 จาก 35ย้อนกลับถัดไป