หน้า 17 จาก 35ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย Word 2007


คำสั่ง 'ตัวคัดวางรูปแบบ' ในกลุ่มคลิปบอร์ดบนแท็บหน้าแรก

คำสั่ง ตัวคัดวางรูปแบบ อยู่บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด

คำสั่งการจัดรูปแบบความเร็วสูงอีกแบบหนึ่งคือ ตัวคัดวางรูปแบบ ซึ่งอยู่ทางซ้ายสุดของแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ในกรณีที่คุณยังไม่คุ้นเคยกับตัวคัดวางรูปแบบ ขอให้ทราบว่าเป็นวิธีที่รวดเร็วในการจำลองการจัดรูปแบบจากส่วนหนึ่งของข้อความไปยังอีกส่วนหนึ่ง

เมื่อต้องการใช้ตัวคัดวางรูปแบบ ให้วางเคอร์เซอร์ในข้อความที่คุณต้องการคัดลอกรูปแบบแล้วคลิกปุ่ม ตัวคัดวางรูปแบบ ถ้าคุณต้องการคัดวางการจัดรูปแบบมากกว่าหนึ่งที่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้คลิกสองครั้งที่ ตัวคัดวางรูปแบบ เพื่อให้รูปแบบคงอยู่ต่อไป จากนั้นให้เลือกข้อความที่คุณต้องการคัดวางรูปแบบใหม่ลงไป

เมื่อต้องการปิดใช้งาน ให้คลิกที่ปุ่มอีกครั้ง หรือกด ESC

คุณจะมีโอกาสทดลองใช้ปุ่มนี้ในการฝึกปฏิบัติเซสชันต่อไป

หน้า 17 จาก 35ย้อนกลับถัดไป