หน้า 15 จาก 35ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย Word 2007


กลุ่มย่อหน้าบนแท็บหน้าแรก

อย่ามองข้ามกลุ่ม ย่อหน้า บนแท็บ หน้าแรก

ทันทีที่คุณเปิดเอกสารและได้พิมพ์ข้อความของคุณ แน่นอนว่าคุณต้องการจัดรูปแบบข้อความดังกล่าว คำสั่งการจัดรูปแบบที่คุณคุ้นเคยจำนวนมากอยู่ในมุมมองบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แบบอักษร เช่น ตัวหนา, ตัวเอียง, ขนาดแบบอักษร และอื่นๆ และที่นี่ยังมีอีกหลายๆ คำสั่งที่คุณจะพบว่ามีประโยชน์

ในกลุ่ม ย่อหน้า คุณมีรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย รายการลำดับเลข และรายการแบบหลายระดับซึ่งล้วนเป็นที่นิยมใช้กัน นอกจากนี้ ที่นี่ยังมีคำสั่งการเยื้องและการจัดแนวด้วย

อย่าลืมคลิกลูกศรทแยงมุมขนาดเล็ก รูปปุ่ม ที่มุมล่างขวาของกลุ่ม (ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ) ถ้าคุณไม่เห็นตัวเลือกที่คุณใช้จนคุ้นเคยใน Word ตัวอย่างเช่น การคลิกลูกศรในกลุ่ม ย่อหน้า จะเปิดกล่องโต้ตอบที่เราคุ้นเคยซึ่งคุณสามารถทำงานกับการเยื้อง การควบคุมบรรทัดค้างท้าย/ต้นย่อหน้า และอื่นๆ อีกมากมาย

หน้า 15 จาก 35ย้อนกลับถัดไป