หน้า 14 จาก 35ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย Word 2007


เมนูที่เปิดจากปุ่ม Microsoft Office

เกิดอะไรขึ้นกับเมนู แฟ้ม ให้กด ปุ่ม Microsoft Office เพื่อหาคำตอบ

จุดที่ใช้เริ่มต้นเอกสาร Word คือ ปุ่ม Microsoft Office

ทันทีที่คุณกดปุ่มนี้ เมนูจะปรากฏขึ้น คุณอาจสังเกตได้ว่าเมนูนี้ (ที่แสดงอยู่ในขณะนี้) ดูคล้ายกับเมนู แฟ้ม ใน Word รุ่นก่อนหน้านี้ ทางด้านซ้ายของเมนู คุณจะเห็นคำสั่งทั้งหมดที่ใช้ทำงานกับแฟ้ม นี่เป็นจุดที่ใช้สร้างเอกสารใหม่หรือเปิดเอกสารที่มีอยู่แล้ว ที่นี่คุณมีคำสั่ง บันทึก และ บันทึกเป็น ของคุณเช่นเดียวกัน

ทางด้านขวาของเมนูแสดงรายการเอกสารที่คุณเปิดล่าสุด ซึ่งสามารถสังเกตเห็นได้อย่างสะดวกตลอดเวลา ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องค้นหาเอกสารที่คุณใช้บ่อยๆ จากในคอมพิวเตอร์ของคุณ

หน้า 14 จาก 35ย้อนกลับถัดไป