หน้า 12 จาก 35ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย Word 2007


ทำการทดสอบต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้คุณได้แน่ใจว่าคุณเข้าใจในเนื้อหา คำตอบของคุณเป็นความลับ และผลการทดสอบไม่มีการเก็บคะแนน


ถ้าคุณคลิกปุ่มนี้ รูปปุ่ม ใน Word 2007 ลองทายดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น

คุณซ่อน Ribbon ไว้ชั่วคราวเพื่อที่คุณจะได้มีพื้นที่ให้กับเอกสารของคุณมากขึ้น

คุณนำขนาดแบบอักษรที่ใหญ่ขึ้นไปใช้กับข้อความของคุณ

คุณจะเห็นตัวเลือกเพิ่มเติม

คุณจะเพิ่มคำสั่งลงในแถบเครื่องมือด่วน

แถบเครื่องมือด่วนอยู่ในตำแหน่งใดและคุณควรใช้เมื่อใด

แถบเครื่องมือการเข้าถึงด่วนอยู่ที่มุมบนซ้ายของหน้าจอและคุณควรใช้สำหรับใส่คำสั่งโปรดของคุณ

แถบเครื่องมือการเข้าถึงด่วนจะลอยอยู่เหนือข้อความของคุณ และคุณควรจะใช้แถบเครื่องมือนี้เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบ

แถบเครื่องมือนี้อยู่ที่มุมบนซ้ายของหน้าจอ และคุณควรจะใช้เมื่อคุณต้องการเข้าถึงเอกสารอย่างรวดเร็ว

แถบเครื่องมือด่วนอยู่บนแท็บ หน้าแรก และคุณควรใช้เมื่อคุณต้องการเปิดใช้หรือเริ่มต้นเอกสารใหม่อย่างรวดเร็ว

แถบเครื่องมือขนาดเล็กจะปรากฏขึ้นถ้า

คุณคลิกสองครั้งที่แท็บที่ใช้งานบน Ribbon

คุณเลือกข้อความ

คุณเลือกข้อความแล้วชี้ไปที่ข้อความนั้น

เลือกข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น

แท็บใหม่จะปรากฏขึ้นบน Ribbon ถ้า

คุณคลิกคำสั่ง แสดงเครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ แทรก

คุณเลือกรูปภาพ

คุณคลิกขวาที่รูปภาพแล้วเลือก เครื่องมือรูปภาพ

ถ้าไม่ใช่ตัวเลือกที่หนึ่งก็เป็นตัวเลือกที่สาม

หน้า 12 จาก 35ย้อนกลับถัดไป