หน้า 11 จาก 35ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย Word 2007


คลิกปุ่ม 'แบบฝึกหัดใน Word' เพื่อเปิดหน้าต่างโปรแกรม Word และหน้าต่าง 'คำแนะนำสำหรับแบบฝึกหัด'

ขนาดการดาวน์โหลด: 10 กิโลไบต์ (<1 นาทีที่ 56 กิโลบิตต่อวินาที)

ฝึกปฏิบัติใน Word
มีปัญหากับการฝึกปฏิบัติ
วิธีใช้ลองดูที่เคล็ดลับการแก้ปัญหาของเรา


ถึงเวลาหยุดอ่านกันได้แล้ว ตอนนี้ให้คุณลองใช้งาน Ribbon ใหม่ แถบเครื่องมือขนาดเล็ก แถบเครื่องมือด่วน และแป้นพิมพ์ลัดด้วยตัวคุณเอง

เกี่ยวกับส่วนของการฝึกหัด

เมื่อคุณคลิก ฝึกปฏิบัติใน Word แบบฝึกหัดจะดาวน์โหลดไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ และเปิดใน Word โดยจะมีหน้าต่างคำแนะนำในการฝึกหัดปรากฏอยู่ด้านข้าง หมายเหตุ     คุณต้องมีโปรแกรม Word 2007 ซึ่งติดตั้งไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

หน้า 11 จาก 35ย้อนกลับถัดไป