หน้า 10 จาก 35ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย Word 2007


Ribbon ซึ่งแสดงป้ายเคล็ดลับแป้นพิมพ์

กด ALT เพื่อแสดงป้าย 'เคล็ดลับแป้นพิมพ์' สำหรับแท็บ Ribbon ปุ่ม Microsoft Office และแถบเครื่องมือด่วน

เอาล่ะ สำหรับผู้ที่ถนัดในการใช้แป้นพิมพ์ หน้านี้มีไว้สำหรับคุณ แป้นพิมพ์ลัดที่เริ่มต้นด้วยปุ่ม CTRL (เช่น CTRL+C สำหรับคัดลอก หรือ CTRL+ALT+1 สำหรับหัวเรื่อง 1) ยังคงเหมือนกับ Word รุ่นก่อนหน้านี้

แต่การออกแบบ Ribbon นี้มีทางลัดใหม่ๆ เพิ่มขึ้นด้วย ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ส่งผลให้เกิดข้อได้เปรียบเหนือกว่ารุ่นก่อนหน้านี้ถึงสองประการด้วยกันคือ

  • แป้นพิมพ์ลัดสำหรับทุกๆ ปุ่มบน Ribbon
  • แป้นพิมพ์ลัดที่ใช้แป้นน้อยลง

นอกจากนี้ แป้นพิมพ์ลัดใหม่ยังมีชื่อเรียกใหม่ด้วยว่า 'เคล็ดลับแป้นพิมพ์' กด ALT เพื่อทำให้ ป้าย เคล็ดลับแป้นพิมพ์ปรากฏขึ้นสำหรับแท็บ Ribbon ทั้งหมด คำสั่งจากแถบเครื่องมือด่วน และปุ่ม Microsoft Office จากนั้นคุณสามารถกดเคล็ดลับแป้นพิมพ์ของแท็บที่คุณต้องการแสดงได้ ตัวอย่างเช่น กด H ของแท็บ หน้าแรก จะทำให้เคล็ดลับแป้นพิมพ์ทั้งหมดสำหรับคำสั่งของแท็บดังกล่าวปรากฏขึ้น จากนั้นคุณสามารถกดเคล็ดลับแป้นพิมพ์ของคำสั่งที่คุณต้องการได้

หมายเหตุ     คุณยังสามารถใช้ ALT+ แป้นพิมพ์ลัดแบบเก่าซึ่งจะเข้าถึงเมนูและคำสั่งต่างๆ ใน Word รุ่นก่อนหน้าได้ แต่เนื่องจากเมนูเก่าไม่พร้อมใช้งาน คุณจะไม่มีตัวเตือนบนหน้าจอที่คอยบอกว่าควรกดตัวอักษรใดบนแป้นพิมพ์ ดังนั้น คุณจำเป็นต้องทราบปุ่มทางลัดทั้งหมดเพื่อให้สามารถใช้งานทางลัดเหล่านี้ได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่หลักสูตรฝึกอบรมแป้นพิมพ์ลัดในระบบ Office 2007

หน้า 10 จาก 35ย้อนกลับถัดไป