แปลงภาษาจีนดั้งเดิมเป็นภาษาจีนสมัยใหม่และกลับกัน

ถ้าคุณไม่ได้กำลังใช้ Microsoft Office รุ่นภาษาจีนสมัยใหม่หรือภาษาจีนดั้งเดิม คุณลักษณะนี้จะมีให้ใช้ถ้าคุณได้มีการติดตั้ง เครื่องมือพิสูจน์อักษรของ Microsoft สำหรับภาษาเหล่านั้น หรือแพคอินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบหลายภาษาของ Microsoft Office 2003 ซึ่งมีอยู่ในข้อตกลงสิทธิบัตรชุดใหญ่

นอกจากนี้ คุณต้องเปิดใช้งาน การสนับสนุนสำหรับภาษาจีนสมัยใหม่หรือภาษาจีนดั้งเดิม ผ่านทางการติดตั้งภาษาของ Microsoft Office

เมื่อต้องการแปลงข้อความ ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. เลือกข้อความที่คุณต้องการแปลง

    ถ้าคุณไม่เลือกข้อความใดๆ เอกสารทั้งหมดจะถูกแปลง

  2. บนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ ภาษา จากนั้นคลิก การแปลภาษาจีน

    คำสั่งนี้จะไม่มีให้ใช้ถ้าไม่มีข้อความในเอกสาร

  3. ภายใต้ ทิศทางการแปล คลิก แปลภาษาจีนดั้งเดิมเป็นภาษาจีนสมัยใหม่ หรือ แปลภาษาจีนสมัยใหม่เป็นภาษาจีนดั้งเดิม

แสดงคำแนะนำ

  • ในการแปลงคำที่เหมือนกันของระดับคำ ยกตัวอย่างเช่น คำว่า "computer," เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แปลคำที่เหมือนกัน

  • อักขระแบบดั้งเดิมบางตัวจะเป็นตัวที่แปลงมาโดยไม่เกี่ยวข้องกับภาษาจีนแผ่นดินใหญ่ อักขระเหล่านั้นเหมาะสมที่จะใช้กับประเทศไต้หวัน ฮ่องกง และมาเก๊าเท่านั้น ในการแปลงภาษาจีนดั้งเดิมด้วยการใช้อักขระที่แปลงไปจะทำให้ข้อความที่ถูกแปลงอ่านได้ง่ายขึ้น ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้อักขระแปลงไต้หวัน ฮ่องกง และมาเก๊า
 
 
นำไปใช้กับ:
Office 2003, Word 2003, Word