เกี่ยวกับจดหมายเวียนสำหรับฟอร์มจดหมายและการส่งจดหมายจำนวนมาก

ใช้บานหน้าต่างงาน จดหมายเวียน เพื่อสร้างฟอร์มจดหมาย ป้ายผนึกจดหมาย ซองจดหมาย ไดเรกทอรี และการกระจายอีเมลและโทรสารจำนวนมาก เมื่อต้องการทำให้กระบวนการง่ายๆ เป็นไปอย่างสมบูรณ์ คุณสามารถทำดังต่อไปนี้:

แหล่งข้อมูล เขตข้อมูลผสาน และฟอร์มผลลัพธ์จดหมาย

คำบรรยายภาพ 1 แหล่งข้อมูลพร้อมข้อมูลผู้รับ เช่น ชื่อและที่อยู่

คำบรรยายภาพ 2  เอกสารหลักพร้อมเขตข้อมูลผสานที่ใช้งานแบบเป็นตัวยึดสำหรับข้อมูลผู้รับ

คำบรรยายภาพ 3  ได้ผลลัพธ์เป็นเอกสารที่ผสานกัน

บานหน้าต่างงานจะแนะนำคุณผ่านขั้นตอนทั้งหมดเหล่านั้น ถ้าคุณชอบทำงานอยู่นอกบานหน้าต่างงาน คุณสามารถใช้แถบเครื่องมือ (แถบเครื่องมือ: แถบที่มีปุ่มและตัวเลือกต่างๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อกระทำคำสั่ง เมื่อต้องการแสดงแถบเครื่องมือ ให้กด ALT และกด SHIFT+F10) จดหมายเวียน ทั้งสองวิธีจะได้ผลลัพธ์ว่าแต่ละแถว (หรือระเบียน) ในแหล่งข้อมูลจะเป็นรายการฟอร์มจดหมายแต่ละฟอร์ม ป้ายผนึกจดหมาย ซองจดหมาย หรือไดเรกทอรี

หมายเหตุ  คุณสามารถใช้จดหมายเวียนเพื่อสร้างเอกสารประเภทใดก็ตามที่แมปเขตข้อมูล (เขตข้อมูล: ชุดของโค้ดที่สั่งให้ Microsoft Word แทรกข้อความ กราฟิก หมายเลขหน้า และวัสดุอื่นๆ ลงในเอกสารให้โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น เขตข้อมูลวันที่จะแทรกวันที่ปัจจุบัน)ไปที่ข้อมูล ไม่เพียงแต่จดหมายหรือไดเรกทอรี ตัวอย่างเช่น ถ้าชุดของวิดีโอเทปของคุณถูกแสดงรายการในกระดาษคำนวณ คุณสามารถใช้ตัวเลือก ป้ายผนึก เพื่อสร้างป้ายชื่อของวิดีโอเทปได้

ข้อมูลวิธีใช้  พบการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้จดหมายเวียนภายใต้ "ดูเพิ่มเติม" ซึ่งจะมองเห็นได้เมื่อคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้ว

 
 
นำไปใช้กับ:
Office 2003, Outlook 2003, Word 2003, Outlook, Word