ปรับเอกสารให้มีขนาดพอดีกับกระดาษขนาดต่างๆ

เหมือนกับที่เครื่องถ่ายเอกสารที่จะมีความสามารถในการย่อ/ขยาย Microsoft Word ก็เสนอทางเลือกให้ปรับขนาดเอกสารเพื่อการพิมพ์ ทำให้คุณสามารถหลีกเลี่ยงการปรับระยะขอบ (ระยะขอบ: ช่องว่างภายนอกพื้นที่พิมพ์บนหน้ากระดาษ)หรือตัวแบ่งบรรทัด

หมายเหตุ  เมื่อคุณปรับขนาดเอกสารสำหรับการพิมพ์ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเมื่อคุณพิมพ์เท่านั้น Word ไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงกับตัวเอกสารโดยตรง

  1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก พิมพ์
  2. ภายใต้ การย่อ/ขยาย ให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการในกล่อง ปรับเท่าขนาดกระดาษ

    ยกตัวอย่างเช่น คุณสามารถระบุให้พิมพ์เอกสารขนาด B4 บนกระดาษขนาด A4 ได้

แสดงคำแนะนำ

กระบวนงานนี้จะปรับขนาดเอกสารของคุณสำหรับการพิมพ์ครั้งนี้เท่านั้น ในการปรับขนาดเอสารของคุณด้วยวิธีนี้สำหรับการพิมพ์ทุกครั้ง ให้คลิก ตัวเลือก บนเมนู เครื่องมือ แล้วคลิกแท็บ พิมพ์ เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตการเปลี่ยนขนาดกระดาษ A4/กระดาษเขียนจดหมาย

 
 
นำไปใช้กับ:
Office 2003, Word 2003, Word