การสร้างเอกสาร

กระบวนงานต่อไปนี้สร้างเอกสารใหม่ที่ว่างเปล่าขึ้นมา

ในการใช้ แม่แบบ (แม่แบบ: แฟ้มที่ประกอบด้วยโครงสร้างและเครื่องมือสำหรับการสร้างรูปร่างให้กับองค์ประกอบต่างๆ เช่น ลักษณะและเค้าโครงหน้ากระดาษของแฟ้มสำเร็จรูป ตัวอย่างเช่น แม่แบบ Word สามารถสร้างรูปร่างของเอกสารเดี่ยว และแม่แบบ FrontPage สามารถสร้างรูปร่างของทั้งเว็บไซต์) ตัวช่วยสร้าง (ตัวช่วยสร้าง: คุณลักษณะที่ถามคำถามเพื่อสร้างรายการ เช่น ฟอร์มหรือเว็บเพจ ตามคำตอบของคุณ) และเอกสารที่มีอยู่แล้วเป็นการเริ่มต้น ให้ทำตามหนึ่งในวิธีต่อไปนี้

แสดงจากแม่แบบหรือตัวช่วยสร้าง

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก สร้าง

 2. ใน บานหน้าต่างงาน (บานหน้าต่างงาน (task pane): หน้าต่างที่อยู่ในโปรแกรมประยุกต์ Office สามารถใช้คำสั่งนี้ได้ ที่ตั้งและขนาดที่เล็กของหน้าต่างนี้ยอมให้คุณใช้คำสั่งเหล่านั้นได้ในขณะที่ยังทำงานกับแฟ้มของคุณ) เอกสารใหม่ ภายใต้หัวข้อ แม่แบบ ให้คลิกการเชื่อมโยงอันใดอันหนึ่ง หรือพิมพ์ข้อความ เช่น "โบรชัวร์" หรือ "ปฎิทิน" ลงในกล่อง ค้นหาออนไลน์สำหรับ จากนั้นคลิก ไป

  หมายเหตุ  คุณต้องเชื่อมต่อไปยังอินเทอร์เน็ตเพื่อทำการค้นหาออนไลน์หรือติดตามการเชื่อมโยง แม่แบบบน Office Online

 3. เลือกแม่แบบหรือตัวช่วยสร้างที่คุณต้องการ

แสดงคำแนะนำ

แสดงจากสำเนาของเอกสารที่มีอยู่แล้ว

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก สร้าง

 2. ในบานหน้าต่างงาน (บานหน้าต่างงาน (task pane): หน้าต่างที่อยู่ในโปรแกรมประยุกต์ Office สามารถใช้คำสั่งนี้ได้ ที่ตั้งและขนาดที่เล็กของหน้าต่างนี้ยอมให้คุณใช้คำสั่งเหล่านั้นได้ในขณะที่ยังทำงานกับแฟ้มของคุณ) เอกสารใหม่ ภายใต้หัวข้อ สร้าง ให้คลิก จากเอกสารที่มีอยู่แล้ว

 3. คลิกเอกสารที่คุณต้องการใช้สร้างเป็นเอกสารใหม่

  ถ้าคุณต้องการเปิดเอกสารที่ถูกบันทึกในโฟลเดอร์ที่แตกต่างกัน ให้ค้นหาตำแหน่งแล้วเปิดโฟลเดอร์

 4. คลิก สร้างใหม่

  เอกสารนี้จะถูกสร้างในโฟลเดอร์ซึ่งมีเอกสารดั้งเดิมอยู่

 
 
นำไปใช้กับ:
Office 2003, Word 2003, Word