การแทรกกล่องข้อความ

  1. บนแถบเครื่องมือ (แถบเครื่องมือ: แถบที่มีปุ่มและตัวเลือกต่างๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อกระทำคำสั่ง เมื่อต้องการแสดงแถบเครื่องมือ ให้คลิก กำหนดเอง บนเมนู เครื่องมือ แล้วคลิกแท็บ แถบเครื่องมือ) รูปวาด คลิก กล่องข้อความ ภาพปุ่ม
  2. คลิกหรือลากไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกกล่องข้อความ (กล่องข้อความ (text box): ที่บรรจุข้อความหรือรูปภาพที่สามารถเคลื่อนย้ายและเปลี่ยนขนาดได้ ซึ่งใช้กล่องข้อความในการตั้งตำแหน่งบล็อกของข้อความบนเพจหรือให้ข้อความในทิศทางที่ต่างจากข้อความอื่นในเอกสารนั้น)ในเอกสารของคุณ

แสดงคำแนะนำ

คุณสามารถใช้ตัวเลือกบนแถบเครื่องมือ รูปวาด เพื่อเพิ่มกล่องข้อความ  ตัวอย่างเช่น ในการเปลี่ยนสีเติม  เหมือนกับที่คุณทำกับวัตถุวาดภาพอื่นๆ

 
 
นำไปใช้กับ:
Office 2003, Word 2003, Word