การเพิ่มรูปภาพสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย หรือสัญลักษณ์ให้กับรายการ

รูปภาพหัวข้อย่อย (สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย: จุดหรือสัญลักษณ์อื่นที่วางไว้ก่อนหน้าข้อความ เช่น รายการในชุดรายการ เพื่อเป็นการเน้นให้เด่นชัดขึ้น)ถูกใช้บ่อยในเอกสารที่สร้างสำหรับเว็บ

 1. เลือกรายการที่ซึ่งคุณต้องการเพิ่มรูปภาพสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย หรือสัญลักษณ์
 2. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข จากนั้นคลิกแท็บ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย
 3. คลิกที่ลักษณะใดๆ แล้วคลิก กำหนดเอง
 4. เลือกว่าจะใช้สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่เป็นรูปภาพ หรือสัญลักษณ์หรือไม่
  • คลิก อักขระ เพื่อเพิ่มสัญลักษณ์
  • คลิก รูปภาพ เพื่อเพิ่มรูปภาพ

  หมายเหตุ  ถ้าคุณต้องการใช้รูปภาพที่ไม่อยู่ในรายการ ให้คลิก นำเข้า และเรียกดูรูปภาพที่คุณต้องการใช้

 5. คลิกที่รูปภาพ หรือสัญลักษณ์ที่คุณต้องการจะใช้ จากนั้นคลิก ตกลง สองครั้ง

แสดงคำแนะนำ

คุณสามารถสร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่กำหนดเองโดยอัตโนมัติขณะที่คุณพิมพ์ ก่อนอื่นให้ระบุสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่กำหนดเองในกล่องโต้ตอบ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข พิมพ์ข้อความแรกในรายการ แล้วกด ENTER Microsoft Word จะแทรกสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่กำหนดเองอันอื่นลงไปโดยอัตโนมัติ ในการจบรายการ กด ENTER สองครั้ง หรือ กด BACKSPACE เพื่อลบสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยอันสุดท้ายในรายการ

 
 
นำไปใช้กับ:
Office 2003, Word 2003, Word