การสร้างเว็บเพจ

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

แสดงการสร้างเว็บเพจโดยยึดตามแม่แบบ

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก สร้าง
 2. ใน บานหน้าต่างงาน (บานหน้าต่างงาน (task pane): หน้าต่างที่อยู่ในโปรแกรมประยุกต์ Office สามารถใช้คำสั่งนี้ได้ ที่ตั้งและขนาดที่เล็กของหน้าต่างนี้ยอมให้คุณใช้คำสั่งเหล่านั้นได้ในขณะที่ยังทำงานกับแฟ้มของคุณ)สร้างเอกสาร ภายใต้หัวข้อ แม่แบบ ให้คลิก บนคอมพิวเตอร์ของฉัน
 3. บนเท็บ แม่แบบ (แม่แบบ: แฟ้มที่ประกอบด้วยโครงสร้างและเครื่องมือสำหรับการสร้างรูปร่างให้กับองค์ประกอบต่างๆ เช่น ลักษณะและเค้าโครงหน้ากระดาษของแฟ้มสำเร็จรูป ตัวอย่างเช่น แม่แบบ Word สามารถสร้างรูปร่างของเอกสารเดี่ยว และแม่แบบ FrontPage สามารถสร้างรูปร่างของทั้งเว็บไซต์)ทั่วไป ให้คลิกสองครั้งที่เว็บเพจ

แสดงการสร้างเว็บเพจเปล่า

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก สร้าง
 2. ภายใต้หัวข้อง สร้าง ใน บานหน้าต่างงาน (บานหน้าต่างงาน (task pane): หน้าต่างที่อยู่ในโปรแกรมประยุกต์ Office สามารถใช้คำสั่งนี้ได้ ที่ตั้งและขนาดที่เล็กของหน้าต่างนี้ยอมให้คุณใช้คำสั่งเหล่านั้นได้ในขณะที่ยังทำงานกับแฟ้มของคุณ) สร้างเอกสาร ให้คลิก เว็บเพจ

แสดงคำแนะนำ

ถ้าคุณกำลังทำงานบนเว็บเพจอยู่แล้ว คุณสามารถคลิก สร้างเว็บเพจ ภาพปุ่ม บน แถบเครื่องมือ (แถบเครื่องมือ: แถบที่มีปุ่มและตัวเลือกต่างๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อกระทำคำสั่ง เมื่อต้องการแสดงแถบเครื่องมือ ให้คลิก กำหนดเอง บนเมนู เครื่องมือ แล้วคลิกแท็บ แถบเครื่องมือ) มาตรฐาน

แสดงการสร้างเว็บเพจจากเอกสาร Microsoft Word ที่มีอยู่

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก สร้าง
 2. ใน บานหน้าต่างงาน (บานหน้าต่างงาน (task pane): หน้าต่างที่อยู่ในโปรแกรมประยุกต์ Office สามารถใช้คำสั่งนี้ได้ ที่ตั้งและขนาดที่เล็กของหน้าต่างนี้ยอมให้คุณใช้คำสั่งเหล่านั้นได้ในขณะที่ยังทำงานกับแฟ้มของคุณ) สร้างเอกสาร คลิก จากเอกสารที่มีอยู่
 3. เลือกเอกสารที่ต้องการนำไปสร้างเว็บเพจ จากนั้นคลิก สร้างใหม่

หมายเหตุ  เอกสารที่มีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเป็นเว็บเพจ ถ้าต้องการสร้างเป็นเว็บเพจใหม่ ให้คลิก บันทึกเป็นเว็บเพจ บนเมนู แฟ้ม

แสดงการสร้างเว็บเพจหลายเว็บเพจจากเอกสาร Word ที่มีอยู่หลายเอกสาร

 1. วางเอกสารที่คุณต้องการแปลงไว้ในโฟลเดอร์เดียว
 2. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก สร้าง
 3. ในบานหน้าต่างงาน (บานหน้าต่างงาน (task pane): หน้าต่างที่อยู่ในโปรแกรมประยุกต์ Office สามารถใช้คำสั่งนี้ได้ ที่ตั้งและขนาดที่เล็กของหน้าต่างนี้ยอมให้คุณใช้คำสั่งเหล่านั้นได้ในขณะที่ยังทำงานกับแฟ้มของคุณ) สร้างเอกสาร ภายใต้หัวข้อ แม่แบบอื่น ให้คลิก บนคอมพิวเตอร์ของฉัน
 4. คลิกแท็บ เอกสารอื่น

 5. คลิกสองครั้งที่ ตัวช่วยสร้างการแปลงแบบกลุ่ม

  หมายเหตุ  ถ้าคุณไม่เห็น ตัวช่วยสร้างการแปลงแบบกลุ่ม ในกล่องโต้ตอบ แม่แบบ คุณอาจจะต้องติดตั้งตัวช่วยสร้างนี้

 6. ปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ บนหน้าจอ
 
 
นำไปใช้กับ:
Office 2003, Word 2003, Word