กลุ่มที่เกี่ยวกับปุ่มและเมนูบนแถบเครื่องมือ

คุณสามารถจัดเรียงใหม่หรือปรับเปลี่ยนปุ่มแถบเครื่องมือ เมนู และคำสั่งบนเมนู ได้โดยใช้เมาส์ หรือคุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบ จัดเรียงคำสั่งใหม่ ซึ่งเข้าถึงได้โดยใช้เมนูแป้นพิมพ์ งานเหล่านี้รวมเรียกว่า (เข้าถึงได้โดยแป้นพิมพ์)

คุณสามารถเพิ่มแถบตัวแยกก่อนรายการแรกและหลังรายการสุดท้ายในกลุ่มเพื่อแยกแยะกลุ่มจากปุ่มอื่นและเมนู (เมนู: รายชื่อคำสั่งที่แสดงขึ้นเมื่อคุณคลิกที่ชื่อเมนูบนแถบเมนูหรือแถบเครื่องมืออื่น)อื่นๆ บนแถบเครื่องมือได้

แสดงกลุ่มที่เกี่ยวกับปุ่มและเมนูบนแถบเครื่องมือ

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก กำหนดเอง
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแถบเครื่องมือที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงมองเห็นได้

  แสดงวิธีการ

  1. ในกล่องโต้ตอบ กำหนดเอง ให้คลิกแท็บ แถบเครื่องมือ
  2. เลือกกล่องกาเครื่องหมายของแถบเครื่องมือที่คุณต้องการให้แสดง
 3. เพิ่มแถบตัวแยก ให้เปิดกล่องโต้ตอบ กำหนดเอง คลิกขวาที่ปุ่มที่คุณต้องการบนแถบเครื่องมือ และคลิกที่ เริ่มกลุ่ม แถบตัวแยกถูกเพิ่มเข้าไปด้านซ้ายของปุ่มบนแถบเครื่องมือแนวนอน และด้านบนของปุ่มบนแถบเครื่องมือเทียบชิดขอบ (แถบเครื่องมือชิดขอบ (docked toolbar): แถบเครื่องมือที่ติดกับขอบด้านหนึ่งของหน้าต่างโปรแกรม เมื่อคุณลากแถบเครื่องมือใต้แถบชื่อโปรแกรม หรือไปยังขอบซ้าย ขอบขวา หรือขอบล่างของหน้าต่างโปรแกรม แถบเครื่องมือจะจัดให้ชิดกับขอบของหน้าต่างโปรแกรม)แนวตั้ง
หมายเหตุ      การเคลื่อนย้ายแถบตัวแยกระหว่างปุ่มสองปุ่ม ให้ลากปุ่มหนึ่งเข้าใกล้อีกปุ่มหนึ่ง

แสดงการจัดกลุ่มปุ่มและเมนูบนแถบเครื่องมือ (ใช้แป้นพิมพ์ทำงานในส่วนนี้ได้)

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก กำหนดเอง
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแถบเครื่องมือที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงมองเห็นได้

  แสดงวิธีการ

  1. ในกล่องโต้ตอบ กำหนดเอง ให้คลิกแท็บ แถบเครื่องมือ
  2. เลือกกล่องกาเครื่องหมายของแถบเครื่องมือที่คุณต้องการแสดง
 3. ในกล่องโต้ตอบ กำหนดเอง ให้คลิกแท็บ คำสั่ง
 4. คลิกที่ จัดเรียงคำสั่งใหม่
 5. คลิก แถบเครื่องมือ จากนั้นคลิกแถบเครื่องมือที่ต้องการจากในรายการ แถบเครื่องมือ
 6. ในรายการ ตัวควบคุม ให้คลิกเลือกปุ่มหรือเมนูที่คุณต้องการ
 7. คลิก ปรับเปลี่ยนสิ่งที่เลือก
 8. คลิก เริ่มกลุ่ม บนเมนูทางลัด แถบตัวคั่นจะถูกเพิ่มเข้าไปทางด้านซ้ายของปุ่มหรือเมนูนั้นบนแถบเครื่องมือแนวนอน และด้านบนของปุ่มหรือเมนูบนแถบเครื่องมือแบบ เทียบชิดขอบ (แถบเครื่องมือชิดขอบ (docked toolbar): แถบเครื่องมือที่ติดกับขอบด้านหนึ่งของหน้าต่างโปรแกรม เมื่อคุณลากแถบเครื่องมือใต้แถบชื่อโปรแกรม หรือไปยังขอบซ้าย ขอบขวา หรือขอบล่างของหน้าต่างโปรแกรม แถบเครื่องมือจะจัดให้ชิดกับขอบของหน้าต่างโปรแกรม)ในแนวตั้ง

หมายเหตุ  เมื่อต้องการเอาแถบตัวคั่นออกจากแถบเครื่องมือ ให้คลิก ตัวคั่น ในรายการ ตัวควบคุม จากนั้นคลิก ลบ

 
 
นำไปใช้กับ:
2007 Office System, InfoPath 2007, OneNote 2007, Outlook 2007, Project 2007, Publisher 2007, SharePoint Designer 2007, Access 2003, Excel 2003, FrontPage 2003, Office 2003, OneNote 2003, Outlook 2003, PowerPoint 2003, Project 2003, Word 2003, Access, Excel, FrontPage, InfoPath 2003, Microsoft InfoPath, OneNote, Outlook, Picture Manager, PowerPoint, Project, Project (std) , Publisher, Relationship Manager, SharePoint Designer, Visio , Visio Standard, Word