การครอบตัดรูปภาพ

คุณสามารถครอบตัด (การครอบตัด (crop): การขลิบขอบแนวตั้งหรือแนวนอนของวัตถุ ปกติรูปภาพจะถูกครอบตัดเพื่อเน้นความสนใจไปยังพื้นที่ที่ต้องการ)รูปภาพใดๆ ยกเว้นรูปภาพ GIF เคลื่อนไหว (animated GIF: แฟ้มที่เก็บชุดของรูปภาพแบบ Graphics Interchange Format (GIF) ซึ่งถูกแสดงออกในลักษณะเรียงลำดับอย่างรวดเร็วโดยเว็บเบราว์เซอร์บางตัวเพื่อสร้างลักษณะภาพเคลื่อนไหว) โดยการใช้คำสั่ง ครอบตัด การครอบตัด GIF เคลื่อนไหว ให้คุณขลิบรูปภาพในโปรแกรมแก้ไข GIF เคลื่อนไหวก่อน หลังจากนั้นให้คุณแทรกรูปภาพใหม่อีกครั้ง

 1. การเลือกรูปภาพที่คุณต้องการจะครอบตัด
 2. บน แถบเครื่องมือ (แถบเครื่องมือ: แถบที่มีปุ่มและตัวเลือกต่างๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อกระทำคำสั่ง เมื่อต้องการแสดงแถบเครื่องมือ ให้คลิก กำหนดเอง บนเมนู เครื่องมือ แล้วคลิกแท็บ แถบเครื่องมือ)รูปภาพ ให้คลิก ครอบตัด ภาพปุ่ม

  หมายเหตุ  หากมองไม่เห็นแถบเครื่องมือ รูปภาพ ให้คลิก แถบเครื่องมือ บนเมนู มุมมอง จากนั้นคลิก รูปภาพ

 3. วางเครื่องมือครอบตัดลงบนจุดจับครอบตัด หลังจากนั้นให้คุณปฎิบัติตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้
  • การครอบตัดหนึ่งด้าน ให้คุณลากจุดจับตรงกลางของด้านนั้นเข้าข้างใน
  • การครอบตัดให้เท่ากันทั้งสองด้านในครั้งเดียว ให้คุณกด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณลากจุดจับตรงกลางของทั้งสองด้านเข้าข้างใน
  • การครอบตัดให้เท่ากันทั้งสี่ด้านในครั้งเดียว ให้คุณกด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณลากจุดจับตรงมุมเข้าข้างใน
 4. บนแถบเครื่องมือ รูปภาพ ให้คลิก ครอบตัด ภาพปุ่ม เพื่อปิดคำสั่ง ครอบตัด

หมายเหตุ  คุณสามารถยกเลิกการครอบตัดเมื่อใดก็ได้ก่อนที่คุณจะทำการบันทึกรูปภาพ

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2003, Office 2003, PowerPoint 2003, Word 2003, Excel, PowerPoint, Word