เกี่ยวกับเมนูและแถบเครื่องมือ

เมนู (เมนู: รายชื่อคำสั่งที่แสดงขึ้นเมื่อคุณคลิกที่ชื่อเมนูบนแถบเมนูหรือแถบเครื่องมืออื่น) จะแสดงรายการคำสั่งขึ้นมารายการหนึ่ง คำสั่งเหล่านี้บางตัวจะมีรูปภาพอยู่ข้างหน้าเพื่อให้คุณเข้าใจความหมายของคำสั่งได้รวดเร็ว เมนูส่วนใหญ่จะอยู่บนแถบเมนู (แถบเมนู: แถบแนวนอนด้านล่างของแถบชื่อเรื่องซึ่งประกอบด้วยชื่อของเมนูหลายชื่อ แถบเมนูเป็นได้ทั้งแถบเมนูภายในหรือแถบเมนูกำหนดเอง) ซึ่งเป็นแถบเครื่องมือที่อยู่ด้านบนของหน้าจอ แถบเครื่องมือสามารถมีได้ทั้งปุ่ม เมนู หรือทั้งสองอย่าง

ความแตกต่างระหว่างเมนู แถบเมนู และแถบเครื่องมือ

คำบรรยายภาพ 1  แถบเมนู

คำบรรยายภาพ 2  คำสั่งเมนู

คำบรรยายภาพ 3  แถบเครื่องมือ

คำบรรยายภาพ 4  ปุ่ม

แสดงการแสดงเฉพาะคำสั่งและปุ่มที่คุณใช้

Microsoft Office จะกำหนดเมนูและแถบเครื่องมือให้เองโดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับความถี่ในการใช้เครื่องมือของคุณ เมื่อคุณเริ่มต้นโปรแกรม Office ครั้งแรก เฉพาะคำสั่งพื้นฐานทั้งหมดเท่านั้นที่ปรากฏขึ้น จากนั้นขณะที่คุณทำงาน เมนูและแถบเครื่องมือจะทำการปรับเปลี่ยนเพื่อให้มีเพียงคำสั่งและปุ่มแถบเครื่องมือที่คุณใช้บ่อยที่สุดเท่านั้นปรากฏขึ้น

แสดงการแสดงคำสั่งทั้งหมดบนเมนู

เมื่อต้องการมองหาคำสั่งที่คุณไม่ได้ใช้เป็นประจำหรือไม่เคยใช้มาก่อน ให้คลิกลูกศร ภาพปุ่ม ที่ด้านล่างของเมนูเพื่อแสดงคำสั่งทั้งหมด คุณยังสามารถคลิกสองครั้งที่เมนูเพื่อขยายเมนูออกมาได้อีกด้วย เมื่อคุณขยายเมนูหนึ่ง เมนูทั้งหมดจะถูกขยายตามจนกว่าคุณจะเลือกคำสั่งหรือทำอย่างอื่น เมื่อคุณคลิกคำสั่งบนเมนูที่มีถูกขยาย คำสั่งนั้นจะถูกเพิ่มไปยังเมนูฉบับย่อโดยทันที ถ้าคุณใช้คำสั่งนั้นไม่บ่อยนัก คำสั่งนั้นจะถูกเอาออกจากเมนูฉบับย่อ

แสดงการวางตำแหน่งแถบเครื่องมือบนแถวเดียวกัน

คุณสามารถวางตำแหน่งแถบเครื่องมือต่อกันมาในแถวเดียวกันได้ ตัวอย่างเช่น แถบเครื่องมือ มาตรฐาน จะวางอยู่ถัดจากแถบเครื่องมือ จัดรูปแบบ เมื่อคุณใช้โปรแกรม Microsoft Office ครั้งแรก เมื่อคุณวางแถบเครื่องมือต่างๆ ในแถวเดียวกัน อาจจะไม่มีที่ว่างพอที่จะแสดงปุ่มทั้งหมด ถ้ามีที่ว่างไม่พอ ปุ่มที่คุณใช้มากที่สุดในครั้งล่าสุดจะถูกแสดง

แสดงการดูปุ่มแถบเครื่องมือทั้งหมด

คุณสามารถปรับขนาดแถบเครื่องมือเพื่อให้แสดงปุ่มได้มากขึ้น หรือจะแสดงปุ่มทั้งหมดบนแถบเครื่องมือก็ได้ เมื่อต้องการดูรายการปุ่มที่อยู่นอกพื้นที่ของ แถบเครื่องมือเทียบชิดขอบ (แถบเครื่องมือชิดขอบ (docked toolbar): แถบเครื่องมือที่ติดกับขอบด้านหนึ่งของหน้าต่างโปรแกรม เมื่อคุณลากแถบเครื่องมือใต้แถบชื่อโปรแกรม หรือไปยังขอบซ้าย ขอบขวา หรือขอบล่างของหน้าต่างโปรแกรม แถบเครื่องมือจะจัดให้ชิดกับขอบของหน้าต่างโปรแกรม) ซึ่งเป็นแถบเครื่องมือที่มีอยู่แล้วภายใน ให้คลิก ตัวเลือกแถบเครื่องมือ ภาพปุ่ม ที่ด้านท้ายแถบเครื่องมือ เมื่อใช้ปุ่มที่ไม่แสดงบนแถบเครื่องมือ ปุ่มนั้นจะถูกเคลื่อนย้ายมาไว้บนแถบเครื่องมือ และปุ่มที่ไม่ได้ใช้เร็วๆ นี้จะถูกเอาไปไว้ในรายการ ตัวเลือกแถบเครื่องมือ แทน

แสดงการกำหนดเมนูและแถบเครื่องมือเอง

คุณสามารถกำหนดเมนูและแถบเครื่องมือด้วยตัวเองได้ โดยคุณสามารถเพิ่มหรือลบปุ่มและเมนูบนแถบเครื่องมือ สร้างแถบเครื่องมือของคุณเอง ซ่อนหรือแสดงแถบเครื่องมือ และเคลื่อนย้ายแถบเครื่องมือได้ คุณสามารถกำหนดแถบเมนูได้เองด้วยวิธีการเดียวกับที่คุณกำหนดแถบเครื่องมือที่มีอยู่แล้วภายใน (แถบเครื่องมือที่มีอยู่แล้วภายใน: แถบเครื่องมือที่รวมอยู่กับโปรแกรม Microsoft Office ต่างๆ และไม่สามารถสร้างได้เองโดยผู้ใช้) ใดๆ   ตัวอย่างเช่นคุณสามารถเพิ่มหรือลบปุ่มและเมนูบนแถบเมนูได้อย่างรวดเร็ว  แต่คุณไม่สามารถซ่อนแถบเมนูได้

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2003, FrontPage 2003, InfoPath 2003, Office 2003, OneNote 2003, Outlook 2003, PowerPoint 2003, Word 2003, Excel, FrontPage, InfoPath 2003, Microsoft InfoPath, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Relationship Manager, Word