การแก้ปัญหามุมมองเอกสารและการแสดงหน้าจอ

บางเนื้อหาในหัวข้อนี้อาจไม่สามารถใช้กับบางภาษาได้

แสดงมีจุดระหว่างคำบนหน้าจอ

จุดที่อยู่ระหว่างคำแสดงถึงช่องว่าง และจะไม่ได้รับการพิมพ์ออกมา เมื่อต้องการปิดการแสดงจุด และเครื่องหมายการจัดรูปแบบอื่น ให้คลิก แสดง/ซ่อน เครื่องหมายย่อหน้า ภาพปุ่ม

ถ้าจุดยังคงปรากฏอยู่ ให้คลิก ตัวเลือก บนเมนู เครื่องมือ จากนั้นคลิกแท็บ มุมมอง ภายใต้ เครื่องหมายการจัดรูปแบบ ให้ล้างกล่องเครื่องหมาย ที่ว่าง

แสดงเห็นเส้นใต้ในเอกสาร

ถ้าข้อความบนหน้าจอของคุณถูกขีดเส้นใต้ แต่คุณไม่ได้นำการจัดรูปแบบขีดเส้นใต้ไปใช้กับข้อความนั้น การขีดเส้นใต้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุผลต่อไปนี้

เส้นใต้สีแดงหรือสีเขียวหยัก
เมื่อคุณตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์อัตโนมัติ Microsoft Word ใช้เส้นใต้หยักสีแดงในการชี้ข้อผิดพลาดในการสะกดที่เป็นไปได้ และเส้นใต้หยักสีเขียวในการชี้ข้อผิดพลาดของไวยากรณ์ที่เป็นไปได้
เส้นใต้สีแดงหยักในส่วนหัวอีเมล
Word จะตรวจสอบชื่อในส่วนหัวอีเมลโดยอัตโนมัติเทียบกับชื่อในสมุดรายชื่อ ถ้าตรวจพบหลายชื่อที่ตรงกับชื่อที่คุณพิมพ์ เส้นสีแดงหยักจะปรากฏใต้ชื่อนั้น แสดงว่าคุณจะต้องเลือกชื่อนั้น
เส้นใต้สีน้ำเงินหยัก
Word ใช้เส้นใต้หยักสีน้ำเงินเพื่อชี้ตัวอย่างของการจัดรูปแบบไม่แน่นอนที่เป็นไปได้
เส้นใต้หยักสีม่วง (เส้นหยักแนวตั้งอาจปรากฏอยู่ที่ขอบก็ได้)
ในเอกสาร XML Word จะใช้เส้นใต้หยักสีม่วงและเส้นแนวตั้งเพื่อบ่งชี้โครงสร้าง XML ที่ไม่ได้ยึดติดกับ XML schema ที่ถูกแนบมาในเอกสาร

หมายเหตุ  คุณลักษณะ XML ต่างๆ ยกเว้นการบันทึกเอกสารเป็น XML ด้วย Word XML schema นั้นมีเฉพาะใน Microsoft Office Professional Edition 2003 และ Microsoft Office Word 2003 แบบสแตนด์อโลน

เส้นใต้สีน้ำเงินหรือสีอื่น
การเชื่อมโยงหลายมิติ (การเชื่อมโยงหลายมิติ: ข้อความที่มีสีและขีดเส้นใต้ หรือรูปภาพที่คุณคลิกเพื่อไปยังแฟ้ม ตำแหน่งในแฟ้ม เว็บเพจบนเวิลด์ไวด์เว็บ หรือเว็บเพจบนอินทราเน็ต การเชื่อมโยงหลายมิติสามารถไปยังกลุ่มข่าว และไปยังไซต์ Gopher, Telnet และ FTP ได้) แสดงข้อความเป็นสีน้ำเงินและขีดเส้นใต้ตามค่าเริ่มต้น
เส้นใต้สีม่วงหรือสีอื่น
การเชื่อมโยงหลายมิติที่ไปมาแล้วจะปรากฏเป็นสีม่วงและขีดเส้นใต้ตามค่าเริ่มต้น
เส้นใต้เดี่ยวหรือเส้นใต้คู่สีแดงหรือสีอื่น (เครื่องหมายแถบแนวตั้งอาจปรากฏในเส้นขอบด้านซ้ายหรือขวา)
โดยเริ่มต้น ข้อความที่แทรกใหม่ถูกทำเครื่องหมายขีดเส้นใต้ เมื่อคุณลักษณะติดตามการเปลี่ยนแปลงถูกใช้งานอยู่ แถบแนวตั้ง ที่เรียกว่าบรรทัดที่ถูกเปลี่ยนแปลง อาจปรากฏในขอบซ้ายหรือขวาของข้อความที่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลง (ติดตามการเปลี่ยนแปลง: เครื่องหมายที่แสดงถึงตำแหน่งที่มีการลบ การแทรก หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ได้ทำในเอกสาร)
เส้นใต้สีม่วงแบบจุด
สมาร์ทแท็ก (สมาร์ทแท็ก: ข้อมูลที่ถูกจดจำและติดป้ายว่าเป็นชนิดพิเศษ ตัวอย่างเช่น ชื่อบุคคลหรือชื่อของผู้รับข้อความอีเมล Microsoft Outlook ล่าสุด เป็นชนิดของข้อมูลที่สามารถจดจำและติดป้ายด้วยสมาร์ทแท็กได้)ปรากฏด้วยเส้นใต้แบบจุดใต้ข้อความ คุณสามารถใช้สมาร์ทแท็กเพื่อแสดงการกระทำ (การกระทำ: งานที่ถูกแสดงโดยการใช้สมาร์ทแท็ก ตัวอย่าง การเพิ่มชื่อบุคคลลงในโฟลเดอร์ผู้ติดต่อของ Microsoft Outlook เป็นการกระทำหนึ่งที่ได้ใช้งานสมาร์ทแท็กแบบชื่อบุคคล (person name smart tag))ใน Word ที่ปกติแล้วคุณใช้โปรแกรมอื่นทำ

แสดงต้องการใช้เมนูหรือแถบเครื่องมือในมุมมองเต็มจอ

ถ้าคุณต้องการเลือกคำสั่งเมนูในโหมดเต็มจอ ให้วางตัวชี้ตำแหน่งไว้ที่ด้านบนของหน้าจอ จะปรากฏแถบเมนูขึ้น

แสดงไม่สามารถปิดมุมมองเต็มจอได้

เมื่อต้องการปิดโหมดเต็มจอและสลับกลับไปยังมุมมองก่อนหน้า ให้คลิก ปิดภาพเต็มจอ บนแถบเครื่องมือ (แถบเครื่องมือ: แถบที่มีปุ่มและตัวเลือกต่างๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อกระทำคำสั่ง เมื่อต้องการแสดงแถบเครื่องมือ ให้คลิก กำหนดเอง บนเมนู เครื่องมือ แล้วคลิกแท็บ แถบเครื่องมือ ) เต็มจอ หรือกดแป้น ESC

แสดงเห็นรายการต่างๆ ในแถบสถานะที่ด้านล่างของหน้าจอ

แถบสถานะซึ่งเป็นพื้นที่แนวนอนอยู่ที่ท้ายหน้าต่างเอกสารใน Microsoft Word แสดงข้อมูลเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของสิ่งที่คุณกำลังดูในหน้าต่างและข้อมูลอธิบายความหมายประกอบอื่นข้อมูลใดข้อมูลหนึ่ง

เมื่อต้องการแสดงแถบสถานะ คลิก ตัวเลือก บนเมนู เครื่องมือ คลิกแท็บ มุมมอง จากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แถบสถานะ ภายใต้ แสดง

หน้า หมายเลข
แสดงหมายเลขหน้า
ส่วน หมายเลข
แสดงหมายเลขส่วน (ส่วน: ส่วนของเอกสารที่คุณได้ตั้งตัวเลือกการจัดรูปแบบหน้าบางอย่างเอาไว้ คุณต้องสร้างส่วนใหม่เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของลำดับเลขบรรทัด จำนวนคอลัมน์ หรือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ)ของหน้าที่แสดงในหน้าต่าง
หมายเลข/จำนวน
แสดงหมายเลขหน้าและจำนวนหน้าทั้งหมดตามที่นับได้จริงในเอกสาร
ขนาด ค่าที่วัดได้
แสดงระยะห่างจากขอบบนของกระดาษถึงจุดแทรก ไม่แสดงการวัด ถ้าจุดแทรกไม่อยู่ในหน้าต่าง
บ. หมายเลข
แสดงบรรทัดข้อความที่จุดแทรกอยู่ ไม่แสดงการวัด ถ้าจุดแทรกไม่อยู่ในหน้าต่าง
ค. หมายเลข
แสดงระยะห่าง จำนวนของอักขระ จากขอบด้านซ้ายถึงจุดแทรก ไม่แสดงการวัด ถ้าจุดแทรกไม่อยู่ในหน้าต่าง
REC
แสดงสถานะตัวบันทึกแมโคร คลิกสองครั้งที่ REC เพื่อเปิดหรือปิดตัวบันทึกแมโคร เมื่อตัวบันทึกปิดREC จะปรากฏเป็นสีจาง
TRK
แสดงสถานะติดตามการเปลี่ยนแปลง คลิกสองครั้งที่ TRK เพื่อเปิดหรือปิดคุณลักษณะติดตามการเปลี่ยนแปลง เมื่อไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงTRK จะปรากฏเป็นสีจาง
EXT
แสดงสถานะโหมดการเลือกขยาย คลิกสองครั้งที่ EXT เพื่อเปิดหรือปิดโหมด เมื่อโหมดการเลือกขยายปิดEXT จะปรากฏเป็นสีจาง
OVR
แสดงสถานะโหมดพิมพ์ทับ (พิมพ์ทับ: การแทนที่ของอักขระที่มีอยู่แล้วด้วยอักขระที่พิมพ์ใหม่ เมื่อเปิดใช้งานโหมดพิมพ์ทับ จะปรากฏ OVR ในแถบสถานะ) คลิกสองครั้งที่ OVR เพื่อเปิดหรือปิด เมื่อโหมดพิมพ์ทับปิด OVR จะปรากฏเป็นสีจาง
ภาษา
แสดงภาษาที่จุดแทรก คลิกสองครั้งเพื่อเปลี่ยนรูปแบบภาษาของข้อความที่เลือก
ไอคอนสถานะการตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์
แสดงสถานะการตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ เมื่อ Word อยู่ในกระบวนการตรวจสอบหาข้อผิดพลาด จะปรากฏปากกาเคลื่อนไหวบนหนังสือ ถ้าไม่พบข้อผิดพลาด จะปรากฏเครื่องหมายถูก ถ้าพบข้อผิดพลาด จะปรากฏ "X" เมื่อต้องการแก้ข้อผิดพลาด คลิกสองครั้งที่ไอคอนนี้

เมื่อปิดตัวเลือกการตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ ตัวตรวจสอบไวยากรณ์ยังคงทำงานเพื่อจดจำสมาร์ทแท็ก (สมาร์ทแท็ก: ข้อมูลที่ถูกจดจำและติดป้ายว่าเป็นชนิดพิเศษ ตัวอย่างเช่น ชื่อบุคคลหรือชื่อของผู้รับข้อความอีเมล Microsoft Outlook ล่าสุด เป็นชนิดของข้อมูลที่สามารถจดจำและติดป้ายด้วยสมาร์ทแท็กได้)

ถ้าคุณต้องการปิดตัวตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ คุณจำเป็นต้องปิดสมาร์ทแท็กด้วย

  1. บนเมนู เครื่องมือ คลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ จากนั้นคลิกแท็บ สมาร์ทแท็ก

  2. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายข้อความด้วยสมาร์ทแท็ก

ไอคอนสถานะการบันทึกในพื้นหลัง
แสดงสถานะการบันทึกในพื้นหลัง เมื่อปรากฏไอคอนรูปแผ่นดิสก์ขยับเป็นจังหวะ แสดงว่า Word กำลังบันทึกเอกสารในพื้นหลังขณะคุณทำงาน
ไอคอนสถานะการพิมพ์ในพื้นหลัง
แสดงสถานะการพิมพ์ในพื้นหลัง เมื่อปรากฏไอคอนเครื่องพิมพ์ แสดงว่า Word กำลังพิมพ์เอกสารในพื้นหลังขณะทำงาน ตัวเลขถัดจากไอคอนเครื่องพิมพ์แสดงหมายเลขหน้าปัจจุบันที่กำลังพิมพ์ เมื่อต้องการยกเลิกงานพิมพ์ คลิกสองครั้งที่ไอคอนเครื่องพิมพ์

แสดงรายการบางรายการบนแถบสถานะหายไปหรือว่างเปล่า

มุมมองเอกสารและตำแหน่งที่ตั้งของจุดแทรกอยู่ในเอกสารสามารถส่งผลกับสิ่งที่คุณเห็นในแถบสถานะ ลองสลับกลับไปยังมุมมองเอกสารอื่นและย้ายจุดแทรก

แสดงเอกสารกว้างเกินไปที่จะจัดพอดีบนหน้าจอ

หมายเหตุ

แสดงไม่พบมุมมองเค้าโครงออนไลน์

มุมมองเค้าโครงออนไลน์ถูกแทนที่ด้วยมุมมองเค้าโครงเว็บ (มุมมองเค้าโครงเว็บ: มุมมองของเอกสารที่ปรากฏในเว็บเบราว์เซอร์ ตัวอย่างเช่น เอกสารที่ปรากฏเป็นหน้าต่อเนื่อง (ไม่มีตัวแบ่งหน้า) การตัดข้อความและตารางให้พอดีกับหน้าต่าง) ในมุมมองเค้าโครงเว็บ Microsoft Word มองเป็นเว็บเพจ ทำให้คุณสามารถเห็นได้ว่าเอกสารของคุณจะเป็นอย่างไรเมื่อคุณส่งไปยังเว็บหรืออินทราเน็ต ในมุมมองเค้าโครงเว็บ คุณสามารถเห็นพื้นหลัง รูปร่างอัตโนมัติ และลักษณะพิเศษอื่นๆ ที่ปกติใช้ในเอกสารเว็บหรือเอกสารที่คุณดูบนหน้าจอ

แสดงเส้นขอบหน้ากระดาษไม่ปรากฏ

แสดงไม่สามารถเห็นกล่องแยก

กล่องแยก

กล่องแยกอยู่ที่ด้านบนของแถบเลื่อนแนวตั้ง ถ้าไม่มีกล่องแยก แสดงว่าแมปเอกสารอาจเปิดหรือแถบเลื่อนแนวตั้งอาจปิด เมื่อต้องการใช้กล่องแยก ให้ปิดแมปเอกสาร (เมนู มุมมอง) หรือเปิดแถบเลื่อนแนวตั้ง (เมนู เครื่องมือ ตัวเลือก แท็บ มุมมอง)

แสดงไม่สามารถเปิดหรือปิดมุมมองของเอกสารหลักได้

 
 
นำไปใช้กับ:
Office 2003, Word 2003, Word