การสร้างปฏิทิน

  1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก สร้าง
  2. ในบานหน้าต่างงาน (บานหน้าต่างงาน (task pane): หน้าต่างที่อยู่ในโปรแกรมประยุกต์ Office สามารถใช้คำสั่งนี้ได้ ที่ตั้งและขนาดที่เล็กของหน้าต่างนี้ยอมให้คุณใช้คำสั่งเหล่านั้นได้ในขณะที่ยังทำงานกับแฟ้มของคุณ) เอกสารใหม่ ภายใต้หัวข้อ แม่แบบ ให้คลิก บนคอมพิวเตอร์ของฉัน
  3. คลิกแท็บ เอกสารอื่นๆ
  4. คลิกสองครั้งที่ ตัวช่วยสร้างปฏิทิน

    ถ้าคุณไม่เห็นตัวช่วยสร้าง (ตัวช่วยสร้าง: คุณลักษณะที่ถามคำถามเพื่อสร้างรายการ เช่น ฟอร์มหรือเว็บเพจ ตามคำตอบของคุณ)นี้ในกล่องโต้ตอบ แม่แบบ คุณอาจต้องติดตั้งตัวช่วยสร้างนี้

  5. ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ในตัวช่วยสร้าง

หมายเหตุ  สำหรับแม่แบบและตัวช่วยสร้างเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ Microsoft Office Online

 
 
นำไปใช้กับ:
Office 2003, Word 2003, Word