การปรับเปลี่ยนลักษณะ

  1. หากไม่มีบานหน้าต่างงาน (บานหน้าต่างงาน (task pane): หน้าต่างที่อยู่ในโปรแกรมประยุกต์ Office สามารถใช้คำสั่งนี้ได้ ที่ตั้งและขนาดที่เล็กของหน้าต่างนี้ยอมให้คุณใช้คำสั่งเหล่านั้นได้ในขณะที่ยังทำงานกับแฟ้มของคุณ) ลักษณะและการจัดรูปแบบ เปิดไว้ ให้คลิก ลักษณะและการจัดรูปแบบ ภาพปุ่ม บนแถบเครื่องมือ (แถบเครื่องมือ: แถบที่มีปุ่มและตัวเลือกต่างๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อกระทำคำสั่ง เมื่อต้องการแสดงแถบเครื่องมือ ให้คลิก กำหนดเอง บนเมนู เครื่องมือ แล้วคลิกแท็บ แถบเครื่องมือ) จัดรูปแบบ
  2. คลิกขวาที่ลักษณะที่ต้องการปรับเปลี่ยน จากนั้นคลิก ปรับเปลี่ยน
  3. เลือกตัวเลือกใดๆ ที่คุณต้องการ
  4. เมื่อต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม ให้คลิก รูปแบบ จากนั้นคลิกคุณลักษณะ (เช่น แบบอักษร หรือ ลำดับเลข ) ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง

    คลิก ตกลง หลังจากที่คุณเปลี่ยนคุณลักษณะแต่ละคุณลักษณะ และปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำสำหรับคุณลักษณะเพิ่มเติมอื่นๆ ที่ต้องการเปลี่ยน

แสดงคำแนะนำ

เมื่อต้องการใช้ลักษณะที่ถูกปรับเปลี่ยนแล้วกับเอกสารใหม่ที่สร้างจากแม่แบบ (แม่แบบ: แฟ้มที่ประกอบด้วยโครงสร้างและเครื่องมือสำหรับการสร้างรูปร่างให้กับองค์ประกอบต่างๆ เช่น ลักษณะและเค้าโครงหน้ากระดาษของแฟ้มสำเร็จรูป ตัวอย่างเช่น แม่แบบ Word สามารถสร้างรูปร่างของเอกสารเดี่ยว และแม่แบบ FrontPage สามารถสร้างรูปร่างของทั้งเว็บไซต์)ตัวเดียวกัน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เพิ่มในแม่แบบ เพื่อสั่งให้ Word เพิ่มลักษณะที่ถูกปรับเปลี่ยนแล้วลงในแม่แบบที่แนบอยู่กับเอกสารที่ใช้งานอยู่

 
 
นำไปใช้กับ:
Office 2003, Word 2003, Word