การแทรกสัญลักษณ์

คุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบ สัญลักษณ์ เพื่อใส่สัญลักษณ์ที่ไม่มีอยู่บนแป้นพิมพ์ ตลอดจนอักขระแบบ Unicode (Unicode: มาตรฐานการเข้ารหัสตัวอักขระที่พัฒนาโดย Unicode Consortium โดยการใช้มากกว่าหนึ่งไบต์ในการแทนอักขระแต่ละตัว Unicode จะทำให้ภาษาเขียนเกือบทั้งหมดในโลกแทนด้วยการใช้ชุดอักขระชุดเดียว) ได้

กรณีที่จะใช้แบบอักษรเพิ่มขยาย อย่างเช่น Arial หรือ Times New Roman ก็จะมีรายการ เซตย่อย ปรากฏขึ้น โดยให้ใช้รายการนี้เพื่อเลือกอักขระเพิ่มขยายของภาษานั้น ซึ่งรวมไปถึงอักขระภาษากรีก และรัสเซีย (ซิริลลิก) (หากมีให้เลือกใช้)

แสดงการแทรกสัญลักษณ์

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกสัญลักษณ์
 2. บนเมนู แทรก ให้คลิก สัญลักษณ์ จากนั้นคลิกแท็บ สัญลักษณ์
 3. ในกล่อง แบบอักษร ให้คลิกแบบอักษรที่คุณต้องการ
 4. คลิกสองครั้งที่สัญลักษณ์ที่คุณต้องการแทรก
 5. คลิก ปิด

แสดงแทรกอักขระ Unicode

เมื่อคุณเลือกอักขระ Unicode จากในกล่องโต้ตอบ สัญลักษณ์ ก็จะปรากฏรหัสอักขระนั้นในกล่อง รหัสอักขระ ในกรณีที่คุณทราบรหัสอักขระแล้ว ก็สามารถพิมพ์รหัสอักขระนั้นลงในกล่อง รหัสอักขระ ได้ทันทีเพื่อใช้ค้นหาอักขระ Unicode

ชื่อที่แสดงอยู่หน้ากล่อง รหัสอักขระ คือชื่ออักขระที่ใช้เป็นทางการตามมาตรฐาน Unicode 3.0

 1. คลิกบริเวณที่ต้องการแทรกอักขระ Unicode
 2. บนเมนู แทรก ให้คลิก สัญลักษณ์ จากนั้นคลิกแท็บ สัญลักษณ์
 3. ในกล่อง แบบอักษร ให้คลิกแบบอักษรที่คุณต้องการ
 4. ในกล่อง จาก ให้คลิก Unicode 

  ชุดอักขระจะมีจำนวนจำกัดหากคุณเลือกอักขระอื่นที่นอกเหนือจากอักขระ Unicode จากในกล่อง จาก ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือกโค้ดเพจของเครื่องที่ใช้งานอยู่แทนการเลือก Unicode ก็จะปรากฏชุดอักขระน้อยลงไปด้วยในกล่องโต้ตอบ สัญลักษณ์

 5. หากมีกล่อง เซตย่อย ปรากฏอยู่ ให้คลิกประเภทย่อยแบบใดแบบหนึ่ง
 6. คลิกสองครั้งที่สัญลักษณ์ที่คุณต้องการแทรก
 7. คลิก ปิด

ตัวเลือกต่างๆ เกี่ยวกับ Unicode

 • กรณีที่คุณทราบรหัสอักขระของอักขระ Unicode ก็ไม่จำเป็นต้องเปิดกล่องโต้ตอบ สัญลักษณ์ แต่ให้พิมพ์รหัสอักขระฐานสิบหกแบบ Unicode ลงในเอกสารได้ทันที จากนั้นกด ALT+X
 • คุณสามารถสลับการแสดงอักขระที่มีอยู่ในเอกสารแล้วกับการแสดงรหัสอักขระฐานสิบหกแบบ Unicode ได้ด้วยการวางจุดแทรกไว้ด้านหลังอักขระนั้น แล้วกด ALT+X
 • เมื่อต้องการแสดงรหัสอักขระจากโค้ดเพจของเครื่องที่ใช้งานอยู่ ให้พิมพ์ x ไว้ด้านหน้าอักขระ แล้ววางจุดแทรกไว้ด้านหลังอักขระนั้น จากนั้นกด ALT+X ซึ่งวิธีการนี้จะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อมีอักขระนั้นอยู่ในโค้ดเพจของเครื่องที่ใช้งานอยู่ 
 • คุณสามารถแปลงค่าฐานสิบหกจากโค้ดเพจของเครื่องที่ใช้งานอยู่ไปเป็นอักขระใดอักขระหนึ่งได้ โดยการพิมพ์ x ไว้ด้านหน้าค่าฐานสิบหก แล้ววางจุดแทรกไว้ด้านหลังค่าฐานสิบหกนั้น จากนั้นกด ALT+X

หมายเหตุ

 • คุณสามารถเพิ่มหรือลดขนาดของกล่องโต้ตอบ สัญลักษณ์ ได้ โดยการย้ายตัวชี้ตำแหน่งไปยังมุมล่างขวาของกล่องโต้ตอบ แล้วรอจนกว่าตัวชี้ตำแหน่งจะเปลี่ยนเป็นลูกศรสองหัว จากนั้นลากกล่องโต้ตอบเพื่อปรับให้ได้ขนาดตามต้องการ
 • คุณสามารถแทรกสัญลักษณ์ที่เพิ่งใช้ไปเมื่อเร็วๆ นี้ได้อย่างรวดเร็วโดยการคลิกสองครั้งที่สัญลักษณ์นั้นในกล่อง สัญลักษณ์ที่ถูกใช้เมื่อเร็วๆ นี้ จากนั้นคลิก ปิด
 
 
นำไปใช้กับ:
Office 2003, Word 2003, Word