การเพิ่มเส้นคั่นแนวนอนระหว่างคอลัมน์ลักษณะจดหมายข่าว

  1. สลับไปยังมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ (มุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์: มุมมองของเอกสารหรือวัตถุอื่นเหมือนกับสิ่งที่ปรากฏเมื่อคุณพิมพ์สิ่งนั้นออกมา ตัวอย่าง รายการเช่น หัวกระดาษ ท้ายกระดาษ คอลัมน์ และกล่องใส่ข้อความที่ปรากฏในตำแหน่งจริงของรายการนั้น)
  2. ถ้าเอกสารของคุณถูกแบ่งออกเป็นส่วน (ส่วน: ส่วนของเอกสารที่คุณได้ตั้งตัวเลือกการจัดรูปแบบหน้าบางอย่างเอาไว้ คุณต้องสร้างส่วนใหม่เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของลำดับเลขบรรทัด จำนวนคอลัมน์ หรือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ) คลิกในส่วนที่คุณต้องการเปลี่ยน
  3. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก คอลัมน์
  4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เส้นคั่นระหว่างคอลัมน์
 
 
นำไปใช้กับ:
Office 2003, Word 2003, Word