การค้นหาและแทนที่ข้อความหรือรายการอื่นๆ

บางเนื้อหาในหัวข้อนี้อาจไม่สามารถใช้กับบางภาษาได้

การใช้ Microsoft Word ค้นหาหรือแทนที่ข้อความ จัดรูปแบบ เครื่องหมายย่อหน้าตัวแบ่งหน้า (ตัวแบ่งหน้า: จุดสิ้นสุดของหน้าหนึ่งและเป็นจุดเริ่มต้นของอีกหน้าหนึ่ง Microsoft Word จะแทรกตัวแบ่งหน้า "อัตโนมัติ" (หรือ soft) ให้คุณ หรือคุณสามารถบังคับให้แบ่งหน้าในตำแหน่งที่ระบุได้โดยการแทรกตัวแบ่งหน้า "ด้วยตนเอง" (หรือ hard)) และรายการอื่นๆ คุณสามารถขยายการค้นหาได้โดยใช้อักขระ สัญลักษณ์ตัวแทน และรหัสต่างๆ

แสดงการค้นหาข้อความ

คุณสามารถค้นหาทุกเหตุการณ์ของคำหรือวลีที่ระบุได้อย่างรวดเร็ว

 1. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก ค้นหา
 2. ในกล่อง สิ่งที่ค้นหา ใส่ข้อความที่คุณต้องการค้นหา
 3. เลือกตัวเลือกอื่นๆ ที่คุณต้องการ

  เพื่อค้นหาคำหรือวลีที่ระบุทั้งหมดในครั้งเดียว ให้คลิกกล่องกาเครื่องหมาย เน้นรายการทั้งหมดที่พบใน จากนั้นเลือกส่วนของเอกสารที่คุณต้องการค้นหาโดยคลิกในรายการ เน้นรายการทั้งหมดที่พบใน

 4. คลิก ค้นหาถัดไป หรือ ค้นหาทั้งหมด

  เมื่อต้องการยกเลิกกระบวนการค้นหา ให้กดแป้น ESC

แสดงการแทนที่ข้อความ

คุณสามารถแทนที่ข้อความได้โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแทนที่ "Acme" ด้วย "Apex"

 1. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก แทนที่
 2. ในกล่อง สิ่งที่ค้นหา ป้อนข้อความที่คุณต้องการค้นหา
 3. ในกล่อง แทนที่ด้วย ให้ป้อนข้อความที่ใช้แทนที่
 4. เลือกตัวเลือกอื่นๆ ที่คุณต้องการ
 5. คลิก ค้นหาถัดไป แทนที่ หรือ แทนที่ทั้งหมด

  เมื่อต้องการยกเลิกกระบวนการค้นหา ให้กดแป้น ESC

แสดงการค้นหาและแทนที่การจัดรูปแบบที่ระบุ

คุณสามารถค้นหาและแทนที่หรือถอดการจัดรูปแบบตัวอักษร ตัวอย่างเช่น ค้นหาคำหรือวลีที่ระบุแล้วเปลี่ยนสีตัวอักษร หรือค้นหาการจัดรูปแบบที่ระบุ เช่น ตัวหนา แล้วถอดหรือเปลี่ยนรูปแบบนั้น

 1. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก ค้นหา
 2. ถ้าคุณไม่เห็นปุ่ม รูปแบบ ให้คลิก เพิ่มเติม
 3. ในกล่อง สิ่งที่ค้นหา ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้
  • ถ้าต้องการค้นหาข้อความโดยไม่ระบุการจัดรูปแบบ ให้ใส่ข้อความนั้น
  • เมื่อต้องการค้นหาข้อความที่มีการจัดรูปแบบที่ระบุ ให้คลิก รูปแบบ จากนั้นเลือกรูปแบบที่คุณต้องการ
  • เมื่อต้องการค้นหาเฉพาะการจัดรูปแบบที่ระบุเท่านั้น ให้ลบข้อความใดๆ แล้วคลิก รูปแบบ จากนั้นเลือกรูปแบบที่คุณต้องการ
 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เน้นรายการทั้งหมดที่พบใน เพื่อหาคำหรือวลีที่ตรงทั้งหมด จากนั้นเลือกส่วนของเอกสารที่คุณต้องการค้นหา โดยคลิกในรายการ เน้นรายการทั้งหมดที่พบใน
 5. คลิก ค้นหาทั้งหมด

  คำหรือวลีที่ตรงทั้งหมดนั้นจะถูกเน้นขึ้นมา

 6. คลิก ปิด
 7. บนแถบเครื่องมือ จัดรูปแบบ  (แถบเครื่องมือ: แถบที่มีปุ่มและตัวเลือกต่างๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อกระทำคำสั่ง เมื่อต้องการแสดงแถบเครื่องมือ ให้คลิก กำหนดเอง บนเมนู เครื่องมือ แล้วคลิกแท็บ แถบเครื่องมือ) คลิกปุ่มเพื่อเปลี่ยน ตัวอย่างเช่น เลือกสีตัวอักษรที่ต่างกัน ให้คลิก ตัวหนา ภาพปุ่ม จากนั้นคลิก ตัวเอียง ภาพปุ่ม

  การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำจะมีผลกับข้อความที่เน้นทั้งหมด

 8. คลิกที่ใดก็ได้ในเอกสารเพื่อเอาการเน้นข้อความออก

แสดงการค้นหาและการแทนที่เครื่องหมายย่อหน้า เส้นแบ่งหน้า และรายการอื่นๆ

คุณสามารถค้นหาและแทนที่อักษรพิเศษและองค์ประกอบเอกสาร เช่น เส้นแบ่งหน้าและแท็บอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย

 1. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก ค้นหา หรือ แทนที่
 2. ถ้าคุณไม่เห็นปุ่ม พิเศษ ให้คลิก เพิ่มเติม
 3. ในกล่อง สิ่งที่ค้นหา ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้
  • เมื่อต้องการเลือกรายการข้อมูลจากรายการ ให้คลิก พิเศษ จากนั้นคลิกรายการข้อมูลที่คุณต้องการ
  • พิมพ์รหัสสำหรับรายการลงในกล่อง สิ่งที่ค้นหา โดยตรง
 4. ถ้าคุณต้องการแทนที่รายการ ให้พิมพ์รายการที่คุณต้องการใช้เป็นรายการแทนที่ในกล่อง แทนที่ด้วย
 5. คลิก ค้นหาถัดไป แทนที่ หรือ แทนที่ทั้งหมด

  เมื่อต้องการยกเลิกกระบวนการค้นหา ให้กดแป้น ESC

  แสดงคำแนะนำ

  สำหรับวิธีค้นหารายการอื่นๆ อย่างรวดเร็ว เช่น กราฟิก หรือ ความเห็น (ข้อคิดเห็น: บันทึกย่อ หรือคำอธิบายประกอบที่ผู้เขียน หรือผู้ตรวจทานเพิ่มเข้าไปในเอกสาร Microsoft Word จะแสดงข้อคิดเห็นในบอลลูนตรงขอบกระดาษของเอกสาร หรือในบานหน้าต่างตรวจทาน) คลิก เลือกวิธีเรียกดู ภาพปุ่ม บนแถบเลื่อนแนวตั้ง จากนั้นคลิกรายการที่คุณต้องการ คุณสามารถคลิก ถัดไป ภาพปุ่ม หรือ ก่อนหน้า ภาพปุ่ม เพื่อค้นหารายการถัดไปหรือก่อนหน้าของชนิดเดียวกัน

แสดงการค้นหา และการแทนที่คำนาม หรือรูปคุณศัพท์ หรือกาล (tenses) ของคำกริยา

คุณสามารถค้นหา

แสดงคำนามเอกพจน์และพหูพจน์

ตัวอย่างเช่น แทนที่ "apple" ด้วย "orange" ในขณะเดียวกันคุณแทนที่ "apples" ด้วย "oranges"

แสดงคำคุณศัพท์ทั้งหมด

ตัวอย่างเช่น แทนที่ "worse" ด้วย "better" ขณะเดียวกันคุณแทนที่ "worst" ด้วย "best"

แสดงคำกริยารากทุกกาล

ตัวอย่างเช่น แทนที่ "sit" ด้วย "stand" ขณะเดียวกันคุณแทนที่ "sat" ด้วย "stood"

 1. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก ค้นหา หรือ แทนที่
 2. ถ้าคุณไม่เห็นกล่องกาเครื่องหมาย ค้นหารูปอื่นๆ ของคำๆ นี้ทั้งหมด ให้คลิก เพิ่มเติม
 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ค้นหารูปอื่นๆ ของคำๆ นี้ทั้งหมด
 4. ในกล่อง สิ่งที่ค้นหา ให้ป้อนข้อความที่คุณต้องการค้นหา
 5. ถ้าคุณต้องการแทนที่ข้อความ ให้ป้อนข้อความแทนที่ลงในกล่อง แทนที่ด้วย
 6. คลิก ค้นหาถัดไป แทนที่ หรือ แทนที่ทั้งหมด
 7. ถ้าข้อความแทนที่นั้นคลุมเครือ ให้คลิกคำที่มีความหมายใกล้เคียงกับความหมายที่คุณต้องการมากที่สุด

  ตัวอย่างเช่น "saw" สามารถเป็นได้ทั้งคำนามและคำกริยา ให้คลิก "saws" เพื่อแทนคำนาม หรือคลิก "sawing" เพื่อแทนคำกริยา

  เมื่อต้องการยกเลิกกระบวนการค้นหา ให้กดแป้น ESC

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณกำลังแทนที่ข้อความ คุณควรจะคลิกปุ่ม แทนที่ แทนการคลิกปุ่ม แทนที่ทั้งหมด วิธีนี้จะทำให้คุณสามารถยืนยันการแทนที่ในแต่ละครั้งจนมั่นใจได้ว่าการแทนที่นั้นถูกต้อง
 • การใช้ชนิดของกริยาแสดงเวลาที่เหมือนกันสำหรับทั้งการค้นหาและการแทนที่ข้อความ ตัวอย่างเช่น การค้นหาคำว่า "see" และแทนที่ด้วย "observe" (คำทั้งสองนี้เป็นคำกริยาแสดงเวลาปัจจุบัน)

การค้นหาโดยใช้สัญลักษณ์ตัวแทน

แสดงใช้สัญลักษณ์ตัวแทนเพื่อค้นหาและแทนที่

ตัวอย่างเช่น ใช้สัญลักษณ์ตัวแทนเครื่องหมายดอกจัน (*) เพื่อค้นหาสายอักขระต่างๆ ( "s*d" ค้นหา "sad" และ "started" )

 1. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก ค้นหา หรือ แทนที่
 2. ถ้าคุณไม่เห็นกล่องกาเครื่องหมาย ใช้สัญลักษณ์ตัวแทน ให้คลิก เพิ่มเติม
 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้สัญลักษณ์ตัวแทน
 4. ป้อนอักขระสัญลักษณ์ตัวแทนในกล่อง สิ่งที่ค้นหา เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งตามนี้
  • เมื่อต้องการเลือกอักขระสัญลักษณ์ตัวแทนจากรายการ ให้คลิก พิเศษ แล้วคลิกอักขระสัญลักษณ์ตัวแทน จากนั้นพิมพ์ข้อความเพิ่มเติมลงในกล่อง สิ่งที่ค้นหา
  • พิมพ์สัญลักษณ์ตัวแทนลงในกล่อง สิ่งที่ค้นหา โดยตรง
 5. ถ้าคุณต้องการแทนที่รายการ ให้พิมพ์รายการที่คุณต้องการใช้เป็นรายการแทนที่ในกล่อง แทนที่ด้วย
 6. คลิก ค้นหาถัดไป แทนที่ หรือ แทนที่ทั้งหมด

  เมื่อต้องการยกเลิกกระบวนการค้นหา ให้กดแป้น ESC

หมายเหตุ

 • เมื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้สัญลักษณ์ตัวแทน Word จะค้นหาเฉพาะข้อความที่ตรงกับข้อความที่ระบุเท่านั้น (สังเกตว่ากล่องกาเครื่องหมาย เทียบตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก และ ค้นหาทั้งคำเท่านั้น ไม่มี (จางลง) แสดงว่าตัวเลือกเหล่านั้นถูกใช้โดยอัตโนมัติ คุณไม่สามารถเลิกใช้ตัวเลือกดังกล่าวได้)
 • เมื่อต้องการค้นหาอักขระที่ถูกกำหนดเป็นสัญลักษณ์ตัวแทน ให้พิมพ์เครื่องหมายแบ็กสแลช (\) ก่อนหน้าอักขระนั้น ตัวอย่างเช่น พิมพ์ \? เพื่อค้นหาเครื่องหมายคำถาม

แสดงสัญลักษณ์ตัวแทนรายการที่คุณต้องการค้นหาและแทนที่

ค้นหา

อักขระเดี่ยวใดๆ
พิมพ์ ?
ตัวอย่างเช่น s?t ค้นหา "sat" และ "set"
สายอักขระใดๆ ในข้อความ
พิมพ์ *
ตัวอย่างเช่น s*d ค้นหา "sad" และ "started"
ต้นคำ
พิมพ์ <

ตัวอย่างเช่น <(inter) ค้นหา "interesting" และ "intercept" แต่ไม่ค้นหา "splintered"

ท้ายคำ
พิมพ์ >
ตัวอย่างเช่น (in)> ค้นหา "in" และ "within" แต่ไม่ค้นหา "interesting"
หนึ่งในอักขระที่ระบุ
พิมพ์ [ ]

ตัวอย่างเช่น w[io]n ค้นหา "win" และ "won"

อักขระเดี่ยวใดๆ ที่อยู่ในช่วงนี้
พิมพ์ [-]
ตัวอย่างเช่น [r-t]ight ค้นหา "right" และ "sight" ช่วงต้องเรียงตามลำดับอักษร
อักขระเดี่ยวใดๆ ยกเว้นอักขระอื่นๆ ในช่วงภายในเครื่องหมายวงเล็บ
พิมพ์  [!x-z]

ตัวอย่างเช่น t[!a-m]ck ค้นหา "tock" แล ะ"tuck" แต่ไม่ค้นหา "tack" หรือ "tick"

อักขระหรือนิพจน์ก่อนหน้าที่เกิดขึ้นเป็นจำนวน n ครั้งอย่างแน่นอน

พิมพ์ {n}

ตัวอย่างเช่น fe{2}d ค้นหา "feed" แต่ไม่ค้นหา "fed"

อักขระหรือนิพจน์ก่อนหน้าที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนอย่างน้อย n ครั้ง

พิมพ์ {n,}

ตัวอย่างเช่น fe{1,}d ค้นหา "fed" และ "feed"

อักขระหรือนิพจน์ก่อนหน้าที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนตั้งแต่ n ถึง m ครั้ง

พิมพ์ {n,m}

ตัวอย่างเช่น 10{1,3} ค้นหา "10", "100" และ "1000"

อักขระหรือนิพจน์ก่อนหน้าที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนตั้งแต่หนึ่งครั้งขึ้นไป

พิมพ์ @

ตัวอย่าง lo@t ค้นหา "lot" และ "loot"

หมายเหตุ

 • คุณสามารถใช้วงเล็บจัดกลุ่มอักขระสัญลักษณ์ตัวแทนต่างๆ กับข้อความ และแสดงลำดับของการประเมิน ตัวอย่างเช่น พิมพ์<(pre)*(ed)> เพื่อค้นหา "presorted" และ"prevented"
 • คุณสามารถใช้สัญลักษณ์ตัวแทน \n เพื่อค้นหานิพจน์ จากนั้นแทนที่ด้วยนิพจน์ที่จัดเตรียมไว้ใหม่ ตัวอย่างเช่น พิมพ์ (Newton) (Christie) ในกล่อง สิ่งที่ค้นหา และ \2 \1 ในกล่อง แทนที่ด้วย Word จะค้นหา "Newton Christie" และแทนที่ด้วย "Christie Newton"

การค้นหาโดยใช้รหัสต่างๆ

แสดงใช้รหัสต่างๆ เพื่อค้นหาและแทนที่

 1. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก ค้นหา หรือ แทนที่

 2. ถ้าคุณไม่เห็นปุ่ม พิเศษ ให้คลิก เพิ่มเติม

 3. ป้อนรหัสในกล่อง สิ่งที่ค้นหา เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งตามนี้
  • คลิกเลือกรหัสจากรายการ แบบพิเศษ คลิกอักขระหนึ่งตัว จากนั้นพิมพ์ข้อความเพิ่มเติมใดๆ ในกล่อง สิ่งที่ค้นหา
  • พิมพ์รหัสลงในกล่อง สิ่งที่ค้นหา โดยตรง

   ตัวอย่างเช่น พิมพ์ ^p เพื่อค้นหาเครื่องหมายย่อหน้า

 4. ถ้าคุณต้องการแทนที่รายการ ให้พิมพ์รายการที่คุณต้องการใช้เป็นรายการแทนที่ในกล่อง แทนที่ด้วย
 5. คลิก ค้นหาถัดไป แทนที่ หรือ แทนที่ทั้งหมด

  เมื่อต้องการยกเลิกกระบวนการค้นหา ให้กดแป้น ESC

แสดงรหัสสำหรับรายการต่างๆ ที่คุณต้องการค้นหาและแทนที่

ตามที่ได้ระบุ รหัสบางตัวทำงานเฉพาะเมื่อตัวเลือก ใช้สัญลักษณ์ตัวแทน เปิดหรือปิด

รหัสที่ทำงานในกล่อง สิ่งที่ค้นหา หรือกล่อง แทนที่ด้วย

ระบุ

เครื่องหมายย่อหน้า (เครื่องหมายย่อหน้า)
พิมพ์ ^p (ไม่ทำงานในกล่อง สิ่งที่ค้นหา เมื่อสัญลักษณ์ตัวแทนเปิดอยู่) หรือพิมพ์ ^13
อักขระแท็บ (อักขระแท็บ)
พิมพ์ ^t หรือพิมพ์ ^9
อักขระ ASCII
พิมพ์ ^nnn ซึ่ง nnn เป็นรหัสอักขระ
อักขระ ANSI
พิมพ์ ^0nnn ซึ่ง 0 คือศูนย์ และ nnn เป็นรหัสอักขระ
เส้นประยาว ( - )
พิมพ์ ^+
เส้นประสั้น ( - )
พิมพ์ ^=
อักขระแคเร็ท (Caret)
พิมพ์ ^^
ตัวแบ่งบรรทัดแบบใส่ด้วยตนเอง (ตัวแบ่งบรรทัดแบบใส่ด้วยตนเอง)
พิมพ์ ^l หรือพิมพ์ ^11
ตัวแบ่งคอลัมน์
พิมพ์ ^n หรือพิมพ์ ^14
หน้าหรือตัวแบ่งส่วน
พิมพ์ ^12 (เมื่อแทนที่ หรือแทรกตัวแบ่งหน้า)
ตัวแบ่งหน้าแบบใส่ด้วยมือ 
พิมพ์ ^m (ค้นหาหรือแทนที่ตัวแบ่งส่วนด้วยเมื่อสัญลักษณ์ตัวแทนเปิดอยู่)
ช่องว่างไม่แยก (ช่องว่างไม่แยก)
พิมพ์ ^s 
ยัติภังค์ไม่แยก (ยัติภังค์ไม่แยก)
พิมพ์ ^~
ยัติภังค์เผื่อเลือก (ยัติภังค์เผื่อเลือก)
พิมพ์ ^-

รหัสที่ทำงานเฉพาะในกล่องสิ่งที่ค้นหา (เมื่อสัญลักษณ์ตัวแทนเปิดอยู่)

รูปภาพหรือกราฟิก (แบบเรียงในเท่านั้น)
พิมพ์ ^g

รหัสที่ทำงานในกล่อง สิ่งที่ค้นหา เท่านั้น (เมื่อสัญลักษณ์ตัวแทนปิดอยู่)

อักขระใดๆ
พิมพ์ ^?
ตัวเลขใดๆ
พิมพ์ ^#
ตัวอักษรใดๆ  
พิมพ์ ^$
อักขระ Unicode
พิมพ์ ^Unnnn ซึ่ง nnnn เป็นรหัสอักขระ
รูปภาพหรือกราฟิก (แบบเรียงในเท่านั้น)
พิมพ์ ^1
เครื่องหมายเชิงอรรถ
พิมพ์ ^f หรือพิมพ์ ^2
เครื่องหมายจบข้อความ 
พิมพ์ ^e
เขตข้อมูล 
พิมพ์ ^d
เครื่องหมายปีกกาเปิดของเขตข้อมูล (เมื่อมองเห็นโค้ดเขตข้อมูล)
พิมพ์ ^19
เครื่องหมายปีกกาปิดของเขตข้อมูล (เมื่อมองเห็นโค้ดเขตข้อมูล)
พิมพ์ ^21
ข้อคิดเห็น
พิมพ์ ^a หรือพิมพ์ ^5
ตัวแบ่งส่วน
พิมพ์ ^b
ช่องว่างยาว (Unicode)
พิมพ์ ^u8195
ช่องว่างสั้น (Unicode)
พิมพ์ ^u8194
ช่องว่างสีขาว 
พิมพ์ ^w (การผสมใดๆ ของช่องว่างปกติและไม่แบ่ง และอักขระแท็บ)

รหัสที่ทำงานในกล่อง แทนที่ด้วย เท่านั้น

เนื้อหาคลิปบอร์ดของ Windows
พิมพ์^c
เนื้อหาของกล่อง สิ่งที่ค้นหา
พิมพ์ ^&

หมายเหตุ

 
 
นำไปใช้กับ:
Office 2003, Word 2003, Word