การสร้างแม่แบบเอกสาร

การรักษาความปลอดภัย  เนื่องจากแม่แบบสามารถเก็บแมโครไวรัสไว้ได้ จึงควรระมัดระวังในการเปิดแม่แบบเหล่านี้ หรือสร้างแฟ้มยึดตามแม่แบบใหม่ ใช้มาตรการป้องกันต่อไปนี้ คือ ติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ทันสมัยในคอมพิวเตอร์ของคุณ ตั้งค่าระดับความปลอดภัยของแมโครของคุณไว้ที่สูง ล้างกล่องโต้ตอบเชื่อถือ add-ins และแม่แบบที่ถูกติดตั้งทั้งหมด ใช้ลายเซ็นดิจิทัล และหมั่นดูแลรายการของผู้ประกาศที่เชื่อถือได้

 1. ปฏิบัติตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้

  แสดงเมื่อต้องการสร้างแม่แบบจากเอกสารที่มีอยู่

  1. บนเมนู แฟ้มให้คลิก เปิด

  2. เปิดเอกสารที่ต้องการ

  แสดงเมื่อต้องการสร้างแม่แบบใหม่จากแม่แบบที่มีอยู่

  1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก สร้าง

  2. ในบานหน้าต่างงาน (บานหน้าต่างงาน (task pane): หน้าต่างที่อยู่ในโปรแกรมประยุกต์ Office สามารถใช้คำสั่งนี้ได้ ที่ตั้งและขนาดที่เล็กของหน้าต่างนี้ยอมให้คุณใช้คำสั่งเหล่านั้นได้ในขณะที่ยังทำงานกับแฟ้มของคุณ) เอกสารใหม่ ภายใต้หัวข้อ แม่แบบ ให้คลิก บนคอมพิวเตอร์ของฉัน
  3. คลิกแม่แบบที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับแม่แบบอันที่ต้องการสร้าง ให้คลิก แม่แบบ จากภายใต้ สร้างใหม่ แล้วคลิก ตกลง

 2. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึกเป็น
 3. ในกล่อง เก็บเป็นชนิด ให้คลิก แม่แบบเอกสาร ซึ่งแฟ้มชนิดนี้จะถูกเลือกอยู่แล้วในกรณีที่จะบันทึกแฟ้มที่ได้สร้างขึ้นเป็นแม่แบบ (แม่แบบ: แฟ้มที่ประกอบด้วยโครงสร้างและเครื่องมือสำหรับการสร้างรูปร่างให้กับองค์ประกอบต่างๆ เช่น ลักษณะและเค้าโครงหน้ากระดาษของแฟ้มสำเร็จรูป ตัวอย่างเช่น แม่แบบ Word สามารถสร้างรูปร่างของเอกสารเดี่ยว และแม่แบบ FrontPage สามารถสร้างรูปร่างของทั้งเว็บไซต์)
 4. โฟลเดอร์เริ่มต้นคือ โฟลเดอร์ แม่แบบ ในกล่อง บันทึกใน เมื่อต้องการบันทึกแม่แบบเพื่อให้ปรากฏบนแท็บอื่นนอกเหนือจากแท็บ ทั่วไป ให้สลับไปยังโฟลเดอร์ย่อยของแท็บนั้นๆ หรือสร้างโฟลเดอร์ย่อยอันใหม่ที่อยู่ภายในโฟลเดอร์ แม่แบบ
 5. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อสำหรับแม่แบบใหม่ จากนั้นคลิก บันทึก
 6. ในแม่แบบใหม่ ให้เพิ่มข้อความและกราฟิกที่คุณต้องการให้ปรากฏในเอกสารใหม่ทุกเอกสารที่คุณยึดตามแม่แบบ และลบรายการต่างๆ ที่คุณไม่ต้องการให้ปรากฏ
 7. ทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าระยะขอบ ขนาดหน้ากระดาษ และการวางแนวหน้ากระดาษ ลักษณะ และรูปแบบอื่นๆ
 8. บนแถบเครื่องมือ (แถบเครื่องมือ: แถบที่มีปุ่มและตัวเลือกต่างๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อกระทำคำสั่ง เมื่อต้องการแสดงแถบเครื่องมือ ให้คลิก กำหนดเอง บนเมนู เครื่องมือ แล้วคลิกแท็บ แถบเครื่องมือ) มาตรฐาน ให้คลิก บันทึก ภาพปุ่ม จากนั้นคลิก ปิด จากบนเมนู แฟ้ม

หมายเหตุ

 
 
นำไปใช้กับ:
Office 2003, Word 2003, Word