การลบตารางหรือล้างเนื้อหาในตาราง

คุณสามารถลบตาราง (ตาราง: แถวของเซลล์อย่างน้อยหนึ่งแถวที่ปกติจะใช้เพื่อแสดงตัวเลขและรายการอื่นๆ สำหรับการอ้างอิงและการวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว รายการในตารางจะถูกจัดระเบียบเป็นแถวและคอลัมน์)ทั้งหมด นอกจากนี้คุณยังสามารถล้างเนื้อหาของเซลล์ (เซลล์: ช่องที่เกิดขึ้นจากการตัดกันของแถวและคอลัมน์ในแผ่นงานหรือตารางที่คุณใส่ข้อมูลเข้าไป) โดยไม่ต้องลบเซลล์ทิ้ง

การลบตารางและเนื้อหาในตาราง

 1. คลิกตาราง
 2. บนเมนู ตาราง ให้ชี้ไปที่ ลบ จากนั้นคลิก ตาราง

การล้างเนื้อหาของตาราง

 1. เลือกรายการที่คุณต้องการล้าง

  แสดงวิธีการ

  บางส่วนของตาราง (ตาราง: แถวของเซลล์อย่างน้อยหนึ่งแถวที่ปกติจะใช้เพื่อแสดงตัวเลขและรายการอื่นๆ สำหรับการอ้างอิงและการวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว รายการในตารางจะถูกจัดระเบียบเป็นแถวและคอลัมน์)สามารถเห็นได้เฉพาะเมื่อคุณให้แสดงเครื่องหมายการจัดรูปแบบทั้งหมดโดยการคลิกที่  แสดง/ซ่อน เครื่องหมายย่อหน้า ภาพปุ่ม บนแถบเครื่องมือ (แถบเครื่องมือ: แถบที่มีปุ่มและตัวเลือกต่างๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อกระทำคำสั่ง เมื่อต้องการแสดงแถบเครื่องมือ ให้คลิก กำหนดเอง บนเมนู เครื่องมือ แล้วคลิกแท็บ แถบเครื่องมือ) มาตรฐาน

  เพื่อเลือก

  เซลล์
  คลิกขอบซ้ายของเซลล์ (เซลล์: ช่องที่เกิดขึ้นจากการตัดกันของแถวและคอลัมน์ในแผ่นงานหรือตารางที่คุณใส่ข้อมูลเข้าไป)
  เลือกเซลล์ตาราง
  แถว
  คลิกที่ด้านซ้ายของแถว

  เลือกแถวตาราง

  คอลัมน์
  คลิกเส้นตารางบนสุดของคอลัมน์หรือเส้นขอบ

  เลือกคอลัมน์ตาราง

  เซลล์ แถว หรือคอลัมน์หลายส่วน
  ลากข้ามเซลล์ แถว หรือคอลัมน์ 
  หรือเลือกรายการหลายรายการโดยไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับ คลิกเซลล์ แถว หรือคอลัมน์แรกที่คุณต้องการ กดแป้น CTRL จากนั้นคลิกเซลล์ แถว หรือคอลัมน์ถัดไปที่คุณต้องการ 
  ข้อความในเซลล์ถัดไป
  กดแป้น TAB
  ข้อความในเซลล์ก่อนหน้า
  กดแป้น SHIFT+TAB
  ตารางทั้งหมด
  ในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ (มุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์: มุมมองของเอกสารหรือวัตถุอื่นเหมือนกับสิ่งที่ปรากฏเมื่อคุณพิมพ์สิ่งนั้นออกมา ตัวอย่าง รายการเช่น หัวกระดาษ ท้ายกระดาษ คอลัมน์ และกล่องใส่ข้อความที่ปรากฏในตำแหน่งจริงของรายการนั้น) คลิกที่จับสำหรับย้ายของตาราง ที่จับลูกศรสี่ทิศ หรือลากครอบคลุมทั้งตาราง

  หมายเหตุ  คุณยังสามารถเลือกแถว คอลัมน์ หรือตารางทั้งหมดได้ด้วยการคลิกในตาราง จากนั้นใช้คำสั่ง เลือก บนเมนู ตาราง หรือใช้แป้นพิมพ์ลัด

 2. กด DELETE
 
 
นำไปใช้กับ:
Office 2003, Word 2003, Word