การสร้างตาราง

Microsoft Word ให้สร้างตาราง (ตาราง: แถวของเซลล์อย่างน้อยหนึ่งแถวที่ปกติจะใช้เพื่อแสดงตัวเลขและรายการอื่นๆ สำหรับการอ้างอิงและการวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว รายการในตารางจะถูกจัดระเบียบเป็นแถวและคอลัมน์) ได้หลายวิธี วิธีที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับความชอบทำงานของคุณและความเรียบง่ายหรือซับซ้อนของตารางที่จำเป็นต้องใช้

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการสร้างตาราง
 2. คลิก แทรกตาราง ภาพปุ่มบนแถบเครื่องมือ (แถบเครื่องมือ: แถบที่มีปุ่มและตัวเลือกต่างๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อกระทำคำสั่ง เมื่อต้องการแสดงแถบเครื่องมือ ให้คลิก กำหนดเอง บนเมนู เครื่องมือ แล้วคลิกแท็บ แถบเครื่องมือ) มาตรฐาน
 3. ลากเพื่อเลือกจำนวนแถวและคอลัมน์ที่คุณต้องการ

คุณยังสามารถเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

แสดงใช้คำสั่งแทรกตาราง

ใช้วิธีนี้เพื่อกำหนดทางเลือกเกี่ยวกับความกว้างยาวและการจัดรูปแบบตารางก่อนแทรกตารางลงในเอกสาร

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการสร้างตาราง

 2. บนเมนู ตาราง ให้ชี้ไปที่ แทรก จากนั้นคลิก ตาราง

 3. ภายใต้ ขนาดตาราง เลือกจำนวนคอลัมน์และแถว

 4. ภายใต้ รูปแบบการจัดพอดีอัตโนมัติ เลือกตัวเลือกเพื่อปรับขนาดตาราง

 5. ถ้าต้องการใช้การจัดรูปแบบอัตโนมัติ ให้คลิก จัดรูปแบบอัตโนมัติ

  เลือกตัวเลือกต่างๆ ที่คุณต้องการ

แสดงการวาดตารางที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น

คุณสามารถวาดตารางที่ซับซ้อน ตัวอย่างเช่น ตารางที่มีเซลล์ (เซลล์: ช่องที่เกิดขึ้นจากการตัดกันของแถวและคอลัมน์ในแผ่นงานหรือตารางที่คุณใส่ข้อมูลเข้าไป)ที่มีความสูงหรือจำนวนของคอลัมน์ในแต่ละแถวต่างกัน

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการสร้างตาราง
 2. บนเมนู ตาราง คลิก วาดตาราง

  ปรากฏแถบเครื่องมือ ตารางและเส้นขอบ ลูกศรชี้จะเปลี่ยนเป็นดินสอ

 3. เมื่อต้องการกำหนดขอบเขตของตารางด้านนอก ให้วาดสี่เหลี่ยม จากนั้นวาดคอลัมน์และแถวบรรทัดภายในสี่เหลี่ยมนั้น

  การวาดตาราง

 4. เมื่อต้องการลบแถวหรือช่องแถว ให้คลิก ยางลบ ภาพปุ่ม บนแถบเครื่องมือ ตารางและเส้นขอบ จากนั้นคลิกแถวที่คุณต้องการลบ
 5. เมื่อคุณสร้างตารางเสร็จ ให้คลิกที่เซลล์และเริ่มต้นพิมพ์หรือแทรกกราฟิก

หมายเหตุ  กด CTRL เพื่อให้ล้อมกรอบข้อความโดยอัตโนมัติขณะวาดตาราง

แสดงการสร้างตารางซ้อนตาราง

การสร้างตารางซ้อนกัน (ตารางที่ซ้อนกัน: ตารางที่ถูกแทรกเข้าไปในเซลล์ของอีกตารางหนึ่ง ถ้าคุณใช้ตารางเพื่อวางเค้าโครงของหน้า และคุณต้องการใช้อีกตารางเพื่อจัดเรียงข้อมูล คุณสามารถแทรกตารางที่ซ้อนกันได้)เพื่อออกแบบเว็บเพจ ลองนึกถึงเว็บเพจที่มีตารางใหญ่ซึ่งมีตารางอื่นๆ ซ้อนอยู่ข้างใน การวางข้อความและกราฟิกไว้ภายในเซลล์ตารางที่ต่างกันช่วยให้คุณวางเค้าโครงส่วนที่แตกต่างกันของหน้าเว็บเพจ

 1. บนเมนู ตาราง คลิก วาดตาราง

  ปรากฏแถบเครื่องมือ ตารางและเส้นขอบ แล้วลูกศรชี้จะเปลี่ยนเป็นดินสอ

 2. วางดินสอนั้นในเซลล์ที่คุณต้องการให้เป็นตารางที่ซ้อนกัน (หรือตารางที่อยู่ในตารางอื่น)
 3. วาดตารางใหม่ เมื่อต้องการกำหนดขอบเขตของตาราง ให้วาดสี่เหลี่ยม จากนั้นวาดคอลัมน์และแถวบรรทัดภายในสี่เหลี่ยมนั้น
 4. เมื่อคุณสร้างตารางที่ซ้อนกันเสร็จแล้ว ให้คลิกเซลล์ และเริ่มต้นพิมพ์หรือแทรกกราฟิก

หมายเหตุ  ถ้าคุณมีตารางอยู่แล้ว คุณสามารถคัดลอกและวางภายในตารางอีกตารางได้

 
 
นำไปใช้กับ:
Office 2003, Word 2003, Word