การแก้ไขปัญหาเส้นขอบ แรเงา และลักษณะกราฟิก

แสดงเพิ่มเส้นขอบให้กับเอกสารแล้ว แต่เส้นขอบไม่ปรากฏในทุกๆ หน้า

ถ้าเอกสารประกอบด้วยส่วน (ส่วน: ส่วนของเอกสารที่คุณได้ตั้งตัวเลือกการจัดรูปแบบหน้าบางอย่างเอาไว้ คุณต้องสร้างส่วนใหม่เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของลำดับเลขบรรทัด จำนวนคอลัมน์ หรือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ) Microsoft Word จะนำเส้นขอบที่คุณระบุไปใช้กันส่วนปัจจุบันเท่านั้น เมื่อต้องการใช้เส้นขอบที่ปรากฏบนทุกหน้าของเอกสาร ให้คลิกที่ เส้นขอบและแรเงา (เมนู รูปแบบ) จากนั้นคลิกแท็บ เส้นขอบหน้ากระดาษ ภายใต้ นำไปใช้กับ คลิก ทั้งเอกสาร

แสดงไม่เห็นเส้นขอบหน้ากระดาษ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากำลังมองเอกสารในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ (มุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์: มุมมองของเอกสารหรือวัตถุอื่นเหมือนกับสิ่งที่ปรากฏเมื่อคุณพิมพ์สิ่งนั้นออกมา ตัวอย่าง รายการเช่น หัวกระดาษ ท้ายกระดาษ คอลัมน์ และกล่องใส่ข้อความที่ปรากฏในตำแหน่งจริงของรายการนั้น) คุณอาจกำลังมองเอกสารในมุมมองปกติ (มุมมองปกติ: มุมมองที่แสดงการจัดรูปแบบข้อความ และเค้าโครงหน้าแบบง่าย มุมมองปกติจะสะดวกสำหรับการแก้ไขหรือจัดรูปแบบงาน)  ซึ่งไม่แสดงรายการกราฟิกบางอย่าง เช่น รูปร่างอัตโนมัติ (รูปร่างอัตโนมัติ: กลุ่มของรูปร่างที่สร้างไว้แล้วซึ่งประกอบด้วยรูปร่างพื้นฐาน เช่น สี่เหลี่ยมและวงกลม รวมทั้งรูปแบบต่างๆ ของเส้นและจุดเชื่อมต่อ ลูกศรหัวบล็อก สัญลักษณ์แผนผังลำดับงาน รูปดาวและป้ายต่างๆ และคำบรรยายภาพ) หรือเส้นขอบกระดาษ หรือในมุมมองเค้าโครงเว็บ (มุมมองเค้าโครงเว็บ: มุมมองของเอกสารที่ปรากฏในเว็บเบราว์เซอร์ ตัวอย่างเช่น เอกสารที่ปรากฏเป็นหน้าต่อเนื่อง (ไม่มีตัวแบ่งหน้า) การตัดข้อความและตารางให้พอดีกับหน้าต่าง) ซึ่งจะจัดให้เอกสารนั้นเป็นหน้ายาวหน้าเดียวและไม่แสดงตัวแบ่งหน้าหรือรายการระบุหน้าอื่นๆ

แสดงไม่เห็นเส้นขอบด้านบนหรือด้านล่างบนหน้าจอ

ถ้าคุณกำลังมองเอกสารของคุณในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ (มุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์: มุมมองของเอกสารหรือวัตถุอื่นเหมือนกับสิ่งที่ปรากฏเมื่อคุณพิมพ์สิ่งนั้นออกมา ตัวอย่าง รายการเช่น หัวกระดาษ ท้ายกระดาษ คอลัมน์ และกล่องใส่ข้อความที่ปรากฏในตำแหน่งจริงของรายการนั้น) พร้อมกับปิดตัวเลือก ช่องว่างสีขาวระหว่างหน้า เส้นขอบบนและท้ายกระดาษจะไม่ปรากฏบนหน้าจอ

เมื่อต้องการดูขอบของหน้ากระดาษ ตรวจสอบว่าคุณกำลังดูเอกสารในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ ย้ายจุดแทรกไปไว้ที่ด้านบนหรือด้านล่างหน้ากระดาษ จากนั้นคลิกปุ่มแสดงพื้นที่สีขาว แสดงหรือซ่อนสัญลักษณ์พื้นที่สีขาว

แสดงส่วนหนึ่งของเส้นขอบหน้าไม่พิมพ์ออกมา

 • ตรวจสอบระยะของเส้นขอบของคุณ   คุณอาจวางเส้นขอบไว้ใกล้ขอบกระดาษจนเกินไป เครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่ไม่สามารถพิมพ์ไปถึงขอบของหน้ากระดาษได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิมพ์ไปถึงด้านล่างของหน้า ขนาดระยะห่างน้อยที่สุดที่ต้องมีระหว่างระยะขอบและขอบของหน้ากระดาษจะแตกต่างกันไปตามเครื่องพิมพ์ เมื่อต้องการปรับระยะของเส้นขอบหน้ากระดาษ ให้คลิก เส้นขอบและแรเงา (เมนู รูปแบบ) แล้วคลิกแท็บ เส้นขอบหน้ากระดาษ จากนั้นคลิก ตัวเลือก  ภายใต้ ระยะขอบ ให้ปรับค่าตามต้องการ

 • ตรวจสอบระยะห่างระหว่างเส้นขอบหน้ากระดาษและข้อความ   ระยะห่างระหว่างเส้นขอบหน้ากระดาษและข้อความอาจจะทำให้เส้นขอบอยู่นอกความกว้างของระยะขอบกระดาษ เมื่อต้องการปรับระยะห่าง ให้คลิก เส้นขอบและแรเงา (เมนู รูปแบบ) คลิกแท็บ เส้นขอบหน้ากระดาษ จากนั้นคลิก ตัวเลือก  คลิก ข้อความ ใต้ วัดจาก แล้วปรับค่าตามต้องการใต้ ระยะขอบ

 • ตรวจสอบระยะขอบหน้ากระดาษของคุณ คุณอาจจะตั้งค่าระยะขอบกระดาษไว้ใกล้กับขอบกระดาษจนเกินไป ให้ปรับระยะขอบกระดาษ (บนเมนู แฟ้ม คลิก ตั้งค่าหน้ากระดาษ จากนั้นคลิกแท็บ ขอบกระดาษ)

แสดงเส้นขอบหน้ากระดาษไม่ย้ายไปเมื่อเปลี่ยนแปลงระยะขอบกระดาษ

ทำการเปลี่ยนแปลงการวัดเส้นขอบกระดาษให้สัมพันธ์กับข้อความแทนที่จะเป็นขอบของหน้ากระดาษ

 1. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก เส้นขอบและแรเงา จากนั้นคลิกแท็บ เส้นขอบหน้ากระดาษ

 2. คลิก ตัวเลือก จากนั้นคลิก ข้อความ บนรายการ วัดจาก

แสดงไม่สามารถย้ายแรเงาออกจากหน้ากระดาษ

คุณอาจกำลังเห็นลายน้ำหรือพื้นหลัง

 1. บนเมนู รูปแบบ ให้ชี้ไปที่ พื้นหลัง

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเอาพื้นหลังออก ให้คลิกที่ ไม่เติม

  • เมื่อต้องการเอาลายน้ำออก ให้คลิกที่ พิมพ์ลายน้ำ จากนั้นคลิก ไม่มีลายน้ำ

แสดงได้เปลี่ยนแปลงการเติม เส้นขอบ เงา หรือลักษณะพิเศษ 3 มิติแล้ว แต่ได้รับการตั้งค่าเก่าเมื่อทำการสร้างวัตถุรูปวาด

ลักษณะเริ่มต้นจะถูกนำไปใช้กับวัตถุรูปวาดใหม่

เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นให้วัตถุรูปวาดใหม่ เลือกวัตถุที่มีคุณลักษณะที่คุณต้องการ บนแถบเครื่องมือ (แถบเครื่องมือ: แถบที่มีปุ่มและตัวเลือกต่างๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อกระทำคำสั่ง เมื่อต้องการแสดงแถบเครื่องมือ ให้คลิก กำหนดเอง บนเมนู เครื่องมือ แล้วคลิกแท็บ แถบเครื่องมือ ) รูปวาด ให้คลิก รูปวาด จากนั้นคลิก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้นของรูปร่างอัตโนมัติ

แสดงฉันมองไม่เห็นเค้าร่างของวัตถุรูปวาด

แสดงไม่สามารถลบเส้นขอบทั้งหมดออกจากเว็บเพจได้

เส้นขอบของคุณอาจสร้างด้วยองค์ประกอบ DIV HTML เลือกข้อความทั้งหมดที่เส้นขอบล้อมรอบ บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก เส้นขอบและแรเงา จากนั้นคลิกแท็บ เส้นขอบ ถ้าระดับเส้นขอบหลายระดับปรากฏภายใต้ นำไปใช้กับ ให้เลือกเส้นขอบแต่ละเส้นที่ต้องการลบออก จากนั้นคลิก ไม่ระบุ

แสดงเส้นขอบรอบย่อหน้าถูกตัดออก

ย่อหน้าที่มีเส้นขอบอาจเลยข้ามตัวแบ่งหน้า เส้นขอบเป็นคุณสมบัติของย่อหน้าที่ไปพร้อมกับย่อหน้า เมื่อย่อหน้าที่มีเส้นขอบแยกข้ามตัวแบ่งหน้า เส้นขอบก็จะแยกออกด้วยเช่นกัน เมื่อต้องการคงเส้นขอบย่อหน้าให้อยู่เป็นหนึ่งเดียวกัน ให้วางตำแหน่งทั้งย่อหน้าที่มีเส้นขอบล้อมรอบใหม่ให้อยู่ในหน้าเดียว

แสดงไม่สามารถเพิ่ม เปลี่ยน หรือลบเส้นขอบหรือแรเงาให้เซลล์ตารางที่ระบุได้

คุณอาจไม่ได้เลือกเครื่องหมายสิ้นสุดเซลล์ เมื่อต้องการเลือกเซลล์ด้วย เครื่องหมายสิ้นสุดเซลล์ คลิกที่ขอบด้านซ้ายของเซลล์นั้น

การเลือกเซลล์

 
 
นำไปใช้กับ:
Office 2003, Word 2003, Word