การสร้างไดเรกทอรีชื่อ ที่อยู่ และข้อมูลอื่น

คุณสามารถผสานข้อมูลลงในเอกสารฉบับเดียวได้ อย่างเช่น รายชื่อสมาชิก แคตาล็อก หรือรายการชิ้นส่วน

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ จดหมายและเมล จากนั้นคลิก จดหมายเวียน
 2. ภายใต้ เลือกชนิดของเอกสาร ให้คลิก ไดเรกทอรี

  เอกสารที่ใช้งานอยู่จะกลายเป็นเอกสารหลัก (เอกสารหลัก ในการเขียนจดหมายเวียนด้วย Word เอกสารนั้นจะประกอบด้วยข้อความหรือรูปภาพที่เหมือนกันสำหรับรุ่นของเอกสารผสานแต่ละรุ่น ตัวอย่าง ที่อยู่ผู้ส่งหรือคำขึ้นต้นของจดหมายในจดหมายทางการ)

 3. คลิก ถัดไป กำลังเริ่มเอกสาร

แสดงคำแนะนำ

หากคุณคุ้นเคยกับการใช้คุณลักษณะจดหมายเวียน หรือต้องการทำงานภายนอกบานหน้าต่างงาน จดหมายเวียน คุณสามารถใช้ แถบเครื่องมือ (แถบเครื่องมือ: แถบที่มีปุ่มและตัวเลือกต่างๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อกระทำคำสั่ง เมื่อต้องการแสดงแถบเครื่องมือ ให้คลิก กำหนดเอง บนเมนู เครื่องมือ แล้วคลิกแท็บ แถบเครื่องมือ) จดหมายเวียนได้ ซึ่งปุ่มต่างๆ บนแถบเครื่องมือนี้จะจัดเรียงตามลำดับจากซ้ายไปขวา

ข้อมูลทีละขั้นตอนเพิ่มเติม

บานหน้าต่างงานจะแนะนำคุณตลอดกระบวนการสร้างจดหมายเวียน ต่อไปนี้เป็นรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ได้แสดงไว้ตามลำดับทีละขั้นตอน

แสดงตั้งค่าและแสดงไดเรกทอรีของคุณ

 1. ปฏิบัติตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้

  แสดงเริ่มด้วยเอกสารที่ได้แสดงไว้ในหน้าต่างเอกสารในปัจจุบัน

  1. คลิก ใช้เอกสารปัจจุบัน

  2. ในหน้าต่างเอกสาร ให้พิมพ์ข้อความที่ต้องการแสดงซ้ำๆ ของแต่ละรายการในไดเรกทอรี ตัวอย่างเช่น ข้อความที่ใช้เป็นป้ายชื่อ เช่น ชื่อ: และ ที่อยู่:

   คุณยังสามารถรอจนกว่ามีการแจ้งเตือนจากบานหน้าต่างงานให้พิมพ์ข้อความลงไปตามขั้นตอนในลำดับถัดไปก็ได้

   หมายเหตุ  ในลำดับขั้นตอนนี้ อย่าใส่ข้อความที่ต้องการพิมพ์เพียงครั้งเดียวออกทางเครื่องพิมพ์รวมไว้ในเอกสารแสดงไดเรกทอรีผลลัพธ์

  แสดงเริ่มด้วยแม่แบบ

  1. คลิก เริ่มจากแม่แบบ

  2. คลิก เลือกแม่แบบ

  3. บนแท็บ จดหมายเวียน ที่อยู่ในกล่องโต้ตอบ เลือกแม่แบบ ให้เลือกแม่แบบที่ต้องการ จากนั้นคลิก ตกลง

  แสดงเริ่มด้วยเอกสารอื่นๆ ที่มีอยู่แล้ว

  1. คลิก เริ่มจากเอกสารที่มีอยู่

  2. ในกล่อง เริ่มจากที่มีอยู่ ให้เลือกเอกสารที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก เปิด

   ถ้าคุณไม่เห็นเอกสาร ให้คลิก แฟ้มเพิ่มเติม จากนั้นคลิก เปิด ในกล่องโต้ตอบ เปิด และกำหนดตำแหน่งเอกสารที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก เปิด

 2. คลิก ถัดไป เลือกผู้รับ

แสดงกำหนดตำแหน่งหรือสร้างแหล่งข้อมูล จากนั้นเลือกผู้รับ

หมายเหตุ  ในกรณีนี้ รายชื่อผู้รับก็คือรายการของชื่อหรือตัวเลือกที่จะให้รวมในไดเรกทอรี

 1. ปฏิบัติตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้เพื่อให้ได้ข้อมูล

  แสดงเชื่อมต่อไปยังรายการที่ติดต่อ Microsoft Outlook

  1. ภายใต้ เลือกผู้รับ ให้คลิก เลือกจากผู้ติดต่อใน Outlook
  2. คลิก เลือกโฟลเดอร์ผู้ติดต่อ
  3. ในกล่องโต้ตอบ เลือกโฟลเดอร์รายการที่ติดต่อ ให้คลิกรายการที่ติดต่อที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก ตกลง

  ที่ติดต่อทั้งหมดในโฟลเดอร์จะปรากฏในกล่องโต้ตอบ ผู้รับจดหมายเวียน ซึ่งคุณสามารถกลั่นกรองรายชื่อที่จะรวมเข้าไปในไดเรกทอรีนั้นได้

  แสดงเชื่อมต่อไปยังรายการชนิดอื่น เช่น ฐานข้อมูลหรือรายการที่อยู่ Office

  1. ภายใต้ เลือกผู้รับ ให้คลิก เลือกรายการที่มีอยู่
  2. คลิก เรียกดู
  3. ในกล่องโต้ตอบ เลือกแหล่งข้อมูล กำหนดตำแหน่ง และคลิก แหล่งข้อมูล (แหล่งข้อมูล: แฟ้มที่ประกอบด้วยข้อมูลที่ผสานเข้ากับเอกสาร ตัวอย่าง บัญชีรายชื่อและที่อยู่ซึ่งคุณต้องการใช้ในการผสานเมล์ คุณต้องเชื่อมต่อไปยังแหล่งข้อมูลก่อนที่จะใช้ข้อมูลนั้น) ที่คุณต้องการ

   โดยค่าเริ่มต้น Microsoft Word จะเปิดโฟลเดอร์ แหล่งข้อมูลของฉัน

  4. คลิก เปิด

   กล่องโต้ตอบอื่นๆ อาจปรากฏขึ้นเพื่อขอให้คุณจัดหาข้อมูลเฉพาะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของแหล่งข้อมูลที่คุณเลือก

   ตัวอย่างเช่น ถ้าแหล่งข้อมูลของคุณเป็นสมุดงาน Microsoft Excel ที่มีข้อมูลบนหลายแผ่นงาน คุณต้องเลือกแท็บที่มีข้อความที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก ตกลง

  รายการทั้งหมดในแหล่งข้อมูลจะปรากฏในกล่องโต้ตอบ ผู้รับจดหมายเวียน ซึ่งคุณสามารถกลั่นกรองรายชื่อที่จะรวมเข้าไปในไดเรกทอรีนั้นได้

  แสดงสร้างรายการที่อยู่พื้นฐานใหม่

  1. ภายใต้ เลือกผู้รับ ให้คลิก พิมพ์รายการใหม่
  2. คลิก สร้าง
  3. ในกล่องโต้ตอบ รายการที่อยู่ใหม่ ให้พิมพ์ข้อมูลที่คุณต้องการรวมเข้าไปในรายการแรกภายใต้ โปรดพิมพ์ข้อมูลที่อยู่ ตัวอย่างเช่น ตำแหน่ง ชื่อ และข้อมูลที่อยู่ คุณไม่จำเป็นต้องพิมพ์ทุกเขตข้อมูล
  4. เมื่อต้องการทำรายการแรกให้สมบูรณ์ และย้ายไปยังรายการใหม่ ให้คลิก สร้างรายการ
  5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 และ 4 จนกระทั่งคุณได้เพิ่มรายการที่อยู่ที่คุณต้องการทั้งหมดแล้ว จากนั้นคลิก ปิด
  6. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกรายการที่อยู่ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับรายการที่อยู่ในกล่อง ชื่อแฟ้ม แล้วเลือกโฟลเดอร์ที่จะบันทึกรายการนั้นลงไป

   โดยค่าเริ่มต้น รายการที่อยู่จะถูกบันทึกในโฟลเดอร์ แหล่งข้อมูลของฉัน เป็นการดีที่สุดที่จัดเก็บรายการที่อยู่ ไว้ที่ แหล่งข้อมูลของฉัน เพราะโฟล์เดอร์นี้เป็นโฟล์เดอร์เริ่มต้น ที่ Microsoft Word ค้นหาแหล่งข้อมูล (แหล่งข้อมูล: แฟ้มที่ประกอบด้วยข้อมูลที่ผสานเข้ากับเอกสาร ตัวอย่าง บัญชีรายชื่อและที่อยู่ซึ่งคุณต้องการใช้ในการผสานเมล์ คุณต้องเชื่อมต่อไปยังแหล่งข้อมูลก่อนที่จะใช้ข้อมูลนั้น) ดังนั้นถ้าคุณต้องการใช้รายการที่อยู่นี้ในจดหมายเวียนในภายหลัง คุณจึงไม่จำเป็นต้องนำทางไปตามแฟ้ม และโฟลเดอร์ต่างๆ เพื่อค้นหาตำแหน่งของรายการที่อยู่นี้

  7. คลิก บันทึก
  รายการทั้งหมดในรายการใหม่ของคุณจะปรากฏในกล่องโต้ตอบ ผู้รับจดหมายเวียน ซึ่งคุณสามารถกลั่นกรองรายชื่อที่จะรวมเข้าไปในไดเรกทอรีนั้นได้
 2. ในกล่องโต้ตอบ ผู้รับจดหมายเวียน ให้เลือกผู้ชื่อที่คุณต้องการรวมเข้าไป

  แสดงวิธีการ

  1. ปฏิบัติตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้

   แสดงใช้กล่องกาเครื่องหมายเพื่อกำหนดชื่อ

   วิธีนี้มีประโยชน์มากที่สุดถ้ารายการของคุณสั้น

   • เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ติดกับชื่อที่คุณต้องการรวมเข้าไป และล้างกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ติดกับชื่อที่คุณต้องการคัดออก

   แสดงคำแนะนำ

   ถ้าคุณทราบว่าคุณต้องการรวมรายการทั้งหมดเข้าไปในไดเรกทอรีของคุณ การคลิก เลือกทั้งหมด ก่อนทำให้ง่ายต่อการล้างระเบียนใดๆ ในทำนองเดียวกัน ถ้าคุณต้องการรวมระเบียนในรายการไม่กี่ระเบียนเท่านั้น ให้คลิก ล้างทั้งหมด จากนั้นเลือกระเบียนที่คุณต้องการ

   แสดงเรียงลำดับรายการต่างๆ ในรายการ

   วิธีนี้มีประโยชน์มากถ้าคุณต้องการดูรายการต่างๆ ตามลำดับตัวอักษรหรือลำดับตัวเลข

   • คลิกหัวเรื่องคอลัมน์ของรายการที่คุณต้องการเรียงลำดับ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการแสดงรายการนั้นตามลำดับตัวอักษรของนามสกุล ให้คลิกหัวเรื่องคอลัมน์ของ นามสกุล

   แสดงการกรองรายการต่างๆ ในรายการ

   วิธีนี้มีประโยชน์มากถ้ารายการนั้นมีระเบียนที่คุณทราบว่าคุณไม่ต้องการดูหรือรวมเข้าไปในไดเรกทอรีนั้น เมื่อคุณได้ทำการกรองรายการนั้น คุณสามารถใช้กล่องกาเครื่องหมายเพื่อรวม และคัดระเบียนต่างๆ ออกดังที่ได้อธิบายไว้ในส่วนก่อนหน้านี้

   1. คลิกลูกศรที่อยู่ติดกับหัวเรื่องคอลัมน์ของรายการที่คุณต้องการกรอง
   2. ให้คลิกอย่างใดอย่างหนึ่งตามนี้
    • (ว่าง) แสดงระเบียนทั้งหมดซึ่งเขตข้อมูลที่สอดคล้องกันว่าง
    • (ไม่ว่าง) แสดงระเบียนทั้งหมดซึ่งเขตข้อมูลที่สอดคล้องกันมีข้อมูล
    • ถ้าแหล่งข้อมูลของคุณประกอบด้วยระเบียนต่างๆ ที่มีข้อมูลอันใดอันหนึ่งซ้ำกัน โดยมีจำนวนข้อมูลที่ซ้ำกันนั้นไม่ต่ำกว่าสิบครั้งในคอลัมน์ๆ หนึ่ง ก็สามารถกรองเฉพาะข้อมูลที่ระบุได้ ตัวอย่างเช่น กรณีที่มีชื่อประเทศหรือภูมิภาคเป็นออสเตรเลียซ้ำกันอยู่ในหลายๆ ระเบียน ก็สามารถใช้ตัวกรองเป็น ออสเตรเลีย ได้

    กล่องโต้ตอบ ผู้รับจดหมายเวียน จะแสดงเฉพาะระเบียนที่กำหนด เมื่อต้องการแสดงระเบียนทั้งหมดอีกครั้ง ให้คลิก (ทั้งหมด)

  2. คลิก ตกลง เพื่อกลับไปยังบานหน้าต่างงาน จดหมายเวียน Microsoft Word จะใช้ชื่อที่คุณกำหนดไว้สำหรับไดเรกทอรี

  แสดงคำแนะนำ

  • สำหรับการเรียงลำดับ และการกรองขั้นสูง ให้คลิกลูกศรติดกับชื่อคอลัมน์ใดๆ จากนั้นคลิก ขั้นสูง ใช้แท็บ กรองระเบียน และ เรียงลำดับระเบียน เพื่อตั้งค่าการเรียงลำดับหรือการกรองแบบสอบถามที่คุณต้องการ
  • ถ้าคุณได้ติดตั้งซอฟต์แวร์ตรวจสอบความถูกต้องของที่อยู่ คุณสามารถคลิก ตรวจสอบให้ถูกต้อง ในกล่องโต้ตอบ ผู้รับจดหมายเวียน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องรายการที่อยู่
 3. คลิก ถัดไป จัดเรียงไดเรกทอรีของคุณ

แสดงจัดเรียงเนื้อหาของไดเรกทอรี

 1. หากยังไม่มีการจัดเรียงเนื้อหาของไดเรกทอรี ในหน้าต่างเอกสาร ให้พิมพ์ข้อความที่ต้องการแสดงซ้ำๆ กันของแต่ละรายการข้อมูลในไดเรกทอรี ตัวอย่างเช่น ข้อความที่เป็นป้ายชื่อ เช่น ชื่อ: และ ที่อยู่:

  หมายเหตุ  ในลำดับขั้นตอนนี้ อย่าใส่ข้อความที่ต้องการพิมพ์เพียงครั้งเดียวออกทางเครื่องพิมพ์รวมไว้ในเอกสารแสดงไดเรกทอรี

 2. แทรกเขตข้อมูลผสาน (เขตข้อมูลผสาน: ตัวยึดตำแหน่งที่คุณแทรกลงในเอกสารหลัก ตัวอย่างเช่น การแทรกเขตข้อมูลผสาน ??City?? เพื่อให้ Word ทำการแทรกชื่อเมือง เช่น "Paris," ที่จะถูกเก็บในเขตข้อมูลข้อมูล 'เมือง')ไว้บริเวณที่ต้องการผสานชื่อ ที่อยู่ และข้อมูลอื่นจากแหล่งข้อมูล (แหล่งข้อมูล: แฟ้มที่ประกอบด้วยข้อมูลที่ผสานเข้ากับเอกสาร ตัวอย่าง บัญชีรายชื่อและที่อยู่ซึ่งคุณต้องการใช้ในการผสานเมล์ คุณต้องเชื่อมต่อไปยังแหล่งข้อมูลก่อนที่จะใช้ข้อมูลนั้น) ตัวอย่างเช่น แทรกเขตข้อมูลผสานไว้ต่อจากป้ายชื่อของรายการ เช่น บริษัท: «บริษัท»

  แสดงวิธีการ

  1. ในเอกสารหลักให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกเขตข้อมูล (เขตข้อมูล: ชุดของโค้ดที่สั่งให้ Microsoft Word แทรกข้อความ กราฟิก หมายเลขหน้า และวัสดุอื่นๆ ลงในเอกสารให้โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น เขตข้อมูลวันที่จะแทรกวันที่ปัจจุบัน)
  2. ให้แทรกอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

   แสดงบล็อกที่อยู่พร้อมชื่อ ที่อยู่ และข้อมูลอื่นๆ

   1. คลิก บล็อกที่อยู่
   2. ในกล่องโต้ตอบ แทรกบล็อกที่อยู่ ให้เลือกองค์ประกอบของที่อยู่ที่คุณต้องการรวมเข้าไป และรูปแบบที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก ตกลง
   3. ถ้ากล่องโต้ตอบ จับคู่เขตข้อมูล ปรากฏขึ้น Microsoft Word อาจไม่พบข้อมูลบางรายการที่ Microsoft Word จำเป็นต้องใช้สำหรับบล็อกที่อยู่ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ติดกับ (ไม่พร้อมใช้งาน) จากนั้นเลือกเขตข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ของคุณที่สอดคล้องกับเขตข้อมูลที่จำเป็นสำหรับจดหมายเวียน

   แสดงเขตข้อมูลอื่นๆ ของข้อมูล

   1. คลิก หัวข้อเพิ่มเติม
   2. ปฏิบัติตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้
    • เมื่อต้องการเลือกเขตข้อมูลที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูลของคุณโดยอัตโนมัติ ถึงแม้ว่าเขตข้อมูลของแหล่งข้อมูลจะไม่มีชื่อเดียวกันกับเขตข้อมูลของคุณก็ตาม ให้คลิก เขตข้อมูลที่อยู่
    • เมื่อต้องการเลือกเขตข้อมูลที่รับข้อมูลโดยตรงจากคอลัมน์ในฐานข้อมูลเสมอ ให้คลิก เขตข้อมูลของฐานข้อมูล
   3. ในกล่อง เขตข้อมูล ให้คลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการ
   4. คลิก แทรก จากนั้นคลิก ปิด
   5. ถ้ากล่องโต้ตอบ จับคู่เขตข้อมูล ปรากฏขึ้น Microsoft Word อาจไม่พบข้อมูลบางรายการที่ Microsoft Word จำเป็นต้องใช้ในการแทรกเขตข้อมูล ให้คลิกลูกศรที่อยู่ติดกับ (ไม่พร้อมใช้งาน) จากนั้นเลือกเขตข้อมูลจากแหล่งข้อมูลของคุณที่สอดคล้องกับเขตข้อมูลที่จำเป็นสำหรับจดหมายเวียน

   หมายเหตุ  ถ้าคุณแทรกเขตข้อมูลจากรายการ เขตข้อมูลของฐานข้อมูล จากนั้นสลับไปยังแหล่งข้อมูลที่ไม่มีคอลัมน์ที่มีชื่อเดียวกันในภายหลัง Word จะไม่สามารถแทรกข้อมูลของเขตข้อมูลนั้นเข้าไปในเอกสารที่ผสานได้

  3. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2 กับทุกเขตข้อมูลที่คุณต้องการแทรก

  หมายเหตุ

 3. ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบของข้อมูลผสานได้

  แสดงวิธีการ

  เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อมูลที่ผสาน คุณต้องจัดรูปแบบเขตข้อมูลผสานในเอกสารหลัก อย่าจัดรูปแบบข้อมูลนี้ในแหล่งข้อมูล เพราะการจัดรูปแบบของข้อมูลนี้จะไม่ได้ถูกเก็บไว้เมื่อคุณผสานข้อมูลนี้เข้าไปในเอกสาร

  1. ในเอกสารหลัก ให้เลือกเขตข้อมูลที่มีข้อมูลที่คุณต้องการจัดรูปแบบ ซึ่งประกอบด้วยอักขระรอบข้างเขตข้อมูล (« »)
  2. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก แบบอักษร จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  แสดงการจัดรูปแบบโดยใช้โค้ดเขตข้อมูล

  เมื่อต้องการควบคุมการจัดรูปแบบลักษณะอื่นๆ ให้กดแป้น ALT+F9 เพื่อแสดงโค้ดเขตข้อมูล (โค้ดเขตข้อมูล: ข้อความตัวยึดตำแหน่งที่แสดงจุดที่ข้อมูลที่ระบุจากแหล่งข้อมูลของคุณจะปรากฏขึ้น คือองค์ประกอบในเขตข้อมูลที่สร้างผลลัพธ์ของเขตข้อมูลนั้น โค้ดเขตข้อมูลประกอบด้วยอักขระเขตข้อมูล ชนิดของเขตข้อมูล และคำสั่ง) จากนั้นเพิ่มสวิตช์ (สวิตช์: คำสั่งพิเศษที่ทำให้มีการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อคุณทำงานกับเขตข้อมูล โดยทั่วไปแล้วจะมีการเพิ่มสวิตช์ไปยังเขตข้อมูลเพื่อปรับเปลี่ยนผลลัพธ์)ลงในเขตข้อมูลผสาน

  ตัวอย่างเช่น

  • เมื่อต้องการแสดงจำนวน "34987.89" เป็น "$34,987.89" ให้เพิ่มสวิตช์รูปแบบตัวเลข (\# $#,###.00)
  • เมื่อต้องการพิมพ์ชื่อลูกค้าเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ให้เพิ่มสวิตช์การจัดรูปแบบตัวพิมพ์ใหญ๋ (\* บน)
  • เมื่อต้องการมั่นใจว่าข้อมูลผสานมีแบบอักษรและขนาดเดียวกันกับที่คุณกำหนดใช้ไปยังเขตข้อมูลผสาน ให้เพิ่มสวิตช์ \* MERGEFORMAT
 4. หลังจากที่คุณได้จัดการเอกสารหลัก และแทรกเขตข้อมูลผสานทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก บันทึกเป็น บนเมนู แฟ้ม ตั้งชื่อเอกสารนั้น จากนั้นคลิก บันทึก
 5. คลิก ถัดไป แสดงภาพตัวอย่างไดเรกทอรี

แสดงแสดงตัวอย่างไดเรกทอรีและปรับแต่งรายชื่อผู้รับ

 1. แสดงตัวอย่างรายการข้อมูล แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้
  • เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างรายการข้อมูลตามลำดับ ให้คลิกปุ่มลูกศร ปุ่มย้อนกลับ ปุ่มไปข้างหน้า
  • เมื่อต้องการค้นหาตำแหน่ง และแสดงตัวอย่างรายการที่ระบุ ให้คลิก ค้นหาผู้รับ จากนั้นพิมพ์เกณฑ์การค้นหาในกล่องโต้ตอบ ค้นหารายการ
 2. ปรับแต่งรายชื่อผู้รับตามต้องการ แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้
  • เมื่อต้องการคัดผู้รับรายใดรายหนึ่งออกจากการผสานนี้ ให้คลิก ไม่รวมผู้รับรายนี้
  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้รับ ให้คลิก แก้ไขรายชื่อผู้รับ จากนั้นดำเนินการเปลี่ยนแปลงของคุณในกล่องโต้ตอบ ผู้รับจดหมายเวียน
 3. คลิก ถัดไป การผสานจดหมายเสร็จสมบูรณ์

แสดงการผสานเสร็จสมบูรณ์

 1. คลิก ไปเอกสารใหม่

 2. ในกล่องโต้ตอบ ผสานเป็นเอกสารใหม่ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้างล่างนี้ จากนั้นคลิก ตกลง
  • เมื่อต้องการผสานทุกระเบียน ให้คลิก ทั้งหมด
  • เมื่อต้องการผสานเฉพาะระเบียนที่ปรากฏอยู่ในหน้าต่างเอกสาร ให้คลิก ระเบียนปัจจุบัน
  • เมื่อต้องการผสานช่วงระเบียน ให้คลิก จาก แล้วพิมพ์หมายเลขระเบียนลงในกล่อง จาก และ ถึง

  Microsoft Word จะเปิดเอกสารใหม่ฉบับเดียวที่มีแต่ละระเบียนแสดงอยู่ทั้งหมด

 3. เพิ่มหัวกระดาษ ท้ายกระดาษ และข้อความอื่นที่ต้องการ

  ตัวอย่างเช่น ถ้าข้อมูลที่ผสานถูกจัดรูปแบบเป็นตาราง ก็ให้เพิ่มหัวเรื่องคอลัมน์ลงในตารางนั้นหลังจากที่ข้อมูลนั้นถูกผสานแล้ว

 4. บันทึกหรือพิมพ์ไดเรกทอรีออกทางเครื่องพิมพ์เช่นเดียวกับเอกสารปกติ
 
 
นำไปใช้กับ:
Office 2003, Word 2003, Word