การสร้างและพิมพ์ซองจดหมายเดี่ยว

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ จดหมายและเมล จากนั้นคลิก ซองจดหมายและป้ายผนึก
 2. คลิกแท็บ ซองจดหมาย
 3. ในกล่อง ที่อยู่ผู้รับป้อนหรือแก้ไขที่อยู่ทางไปรษณีย์ 

 4. ในกล่อง ที่อยู่ผู้ส่งคุณสามารถใช้ที่อยู่ผู้ฝากส่งตามค่าเริ่มต้นหรือทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ใส่หรือแก้ไขที่อยู่ผู้ส่ง
  • ละเว้นที่อยู่ผู้ส่งโดยการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ละเว้น
 5. ถ้าคุณใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณซื้อจากหน่วยบริการบนเวิลด์ไวด์เว็บ (เวิลด์ไวด์เว็บ (WWW): เป็นการใช้งานอินเทอร์เน็ตในรูปแบบของมัลติมีเดียซึ่งไม่ได้แสดงเพียงแค่ข้อความ แต่ยังแสดงกราฟิก เสียง และวิดีโอด้วย เมื่ออยู่บนเว็บ ผู้ใช้สามารถข้ามจากรายการหนึ่งไปยังอีกรายการหนึ่ง เพจหนึ่งไปยังอีกเพจหนึ่ง หรือไซต์หนึ่งไปยังอีกไซต์หนึ่งได้อย่างง่ายดายโดยใช้การเชื่อมโยงหลายมิติ) คุณสามารถเพิ่มไปรษณียากรนั้นเข้าไปบนซองจดหมาย

  แสดงวิธีการ

  1. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เพิ่มไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

   หากคุณไม่มีโปรแกรมตราไปรษณียากรอิเล็กทรอนิกส์ติดตั้งอยู่ Microsoft Word จะเตือนให้คุณติดตั้ง และเสนอให้เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของ Microsoft Office Online จากเว็บไซต์นั้นคุณสามารถที่จะได้รับข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งการเชื่อมโยงไปยังไซต์ทำตราไปรษณียากรอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ได้

  2. เมื่อต้องการตั้งค่าตัวเลือกต่างๆ สำหรับโปรแกรมไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิก คุณสมบัติไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
 6. เมื่อต้องการเลือกขนาดซองจดหมาย ชนิดของการป้อนกระดาษ และตัวเลือกอื่นๆ ให้คลิก ตัวเลือก ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก ตกลง
 7. ในกล่องโต้ตอบ ซองจดหมายและป้ายชื่อ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้

แสดงคำแนะนำ

ถ้าคุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึงสมุดรายชื่ออิเล็กทรอนิกส์ คุณสามารถคลิก แทรกที่อยู่ภาพปุ่ม เพื่อแทรกที่อยู่จากแหล่งนั้นไปที่กล่อง ที่อยู่ผู้รับ หรือ ที่อยู่ผู้ส่ง

 
 
นำไปใช้กับ:
Office 2003, Outlook 2003, Word 2003, Outlook, Word