การเลือกการวางแนวหน้ากระดาษ

คุณสามารถเลือกการวางแนวในแนวตั้ง (vertical) หรือแนวนอน (horizontal) สำหรับเอกสารทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เมื่อคุณเปลี่ยนการวางแนว แกลเลอรีของตัวเลือกหน้าหรือหน้าปกที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าจะเปลี่ยนการวางแนวให้กับหน้าเหล่านั้นตามแบบที่คุณเลือก

ในบทความนี้


การเปลี่ยนการวางแนวเอกสารทั้งหมด

  1. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก การวางแนวรูป Ribbon ของ Word
  1. คลิก แนวตั้ง หรือ แนวนอน

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ใช้การวางแนวแบบแนวตั้งและแบบแนวนอนในเอกสารเดียวกัน

  1. เลือกหน้าหรือย่อหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนการวางแนวเป็นแนวตั้งหรือแนวนอน

 หมายเหตุ   ถ้าคุณเลือกข้อความบนหน้ากระดาษเพียงบางส่วนเพื่อเปลี่ยนการวางแนวเป็นแนวตั้งหรือแนวนอน Word จะวางข้อความที่เลือกไว้ลงในหน้ากระดาษของข้อความที่เลือกนั้น และวางข้อความรอบข้างไว้ในหน้าที่แยกต่างหาก

  1. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก ระยะขอบรูป Ribbon ของ Word
  1. คลิก ระยะขอบแบบกำหนดเอง
  2. บนแท็บ ระยะขอบ ให้คลิก แนวตั้ง หรือ แนวนอน
  3. ในรายการ นำไปใช้กับ ให้คลิก ข้อความที่เลือก

 หมายเหตุ   Microsoft Word จะแทรก ตัวแบ่งส่วน (ตัวแบ่งส่วน: เครื่องหมายที่คุณแทรกเอาไว้เพื่อแสดงส่วนท้ายของส่วน ตัวแบ่งส่วนจะเก็บองค์ประกอบของการจัดรูปแบบส่วนเอาไว้ เช่น ระยะขอบ การวางหน้ากระดาษ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ และลำดับของหมายเลขหน้า) ไว้ก่อนและหลังข้อความที่มีการวางแนวหน้ากระดาษใหม่โดยอัตโนมัติ ถ้าเอกสารของคุณได้แบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ เรียบร้อยแล้ว คุณสามารถคลิกในหนึ่งส่วน (หรือเลือกหลายส่วน) จากนั้นให้เปลี่ยนการวางแนวเฉพาะส่วนที่คุณเลือก

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Word 2007