การแทรกหมายเลขหน้า

คุณสามารถเพิ่มหมายเลขหน้าซึ่งสัมพันธ์กับหัวกระดาษและท้ายกระดาษไปที่ด้านบน ด้านล่าง หรือที่ระยะขอบของเอกสารได้ ข้อมูลที่จัดเก็บในหัวกระดาษและท้ายกระดาษหรือระยะขอบจะปรากฏเป็นสีจางลง และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในเวลาเดียวกันกับข้อความในเนื้อความของเอกสาร

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษหรือข้อมูลในระยะขอบกระดาษ ให้ทำดังต่อไปนี้ คือ คลิกสองครั้งที่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ จากนั้นคลิกแท็บ หัวกระดาษ & ท้ายกระดาษ ในหัวข้อ เครื่องมือหัวกระดาษ & ท้ายกระดาษ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้ดู แทรกหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

คุณต้องการทำสิ่งใด


ฉันไม่เห็นการออกแบบหมายเลขหน้าในแกลเลอรีเลย

ถ้าคุณไม่เห็นการออกแบบหัวกระดาษและท้ายกระดาษที่มีอยู่แล้วภายในแกลเลอรี Add-in แบบเอกสารสำเร็จรูปอาจไม่พร้อมใช้งาน เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าการออกแบบที่มีอยู่แล้วภายในปรากฏขึ้นในแกลเลอรีแบบเอกสารสำเร็จรูป Microsoft Office Word 2007 ทั้งหมด ให้ทำดังนี้

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Word
 1. คลิก Add-in
 2. ในรายการ จัดการ ให้เลือก รายการที่ปิดใช้งาน แล้วคลิก ไป
 3. คลิก แบบเอกสารสำเร็จรูป.dotx แล้วคลิก เปิดใช้งาน
 4. เริ่ม Word ใหม่

แทรกหมายเลขหน้า

คุณสามารถเลือกได้จากการออกแบบลำดับเลขหน้าหลายหน้าที่พร้อมใช้งานในแกลเลอรี

แทรกหมายเลขหน้าหรือหมายเลขหน้าแบบ "หน้า X จาก Y"

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้คลิก หมายเลขหน้า

รูป Ribbon ของ Word

 1. คลิก ด้านบนของหน้ากระดาษ หรือ ด้านล่างของหน้ากระดาษ หรือ ระยะขอบกระดาษ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่คุณต้องการให้หมายเลขหน้าปรากฏขึ้นในเอกสารของคุณ
 2. เลือกการออกแบบลำดับเลขหน้าจากแกลเลอรีการออกแบบ ซึ่งแกลเลอรีนี้จะมีตัวเลือก "หน้า X จาก Y"

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

จัดรูปแบบหมายเลขหน้า

หลังจากที่คุณเพิ่มหมายเลขหน้า คุณสามารถเปลี่ยนแปลงหมายเลขหน้าได้แบบเดียวกับที่คุณเปลี่ยนแปลงข้อความในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ เปลี่ยนได้ทั้งรูปแบบของหมายเลขหน้า แบบอักษร หรือขนาด

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบหมายเลขหน้า เช่น 1, i หรือ a

 1. คลิกสองครั้งที่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษของหน้ากระดาษเอกสารของคุณหน้าใดหน้าหนึ่ง
 2. ใต้ เครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้คลิก หมายเลขหน้า แล้วคลิก จัดรูปแบบหมายเลขหน้า
 1. ในกล่อง รูปแบบตัวเลข ให้คลิกลักษณะลำดับเลข จากนั้นคลิก ตกลง

เปลี่ยนแบบอักษรและขนาดของหมายเลขหน้า

 1. คลิกสองครั้งที่หัวกระดาษ ท้ายกระดาษ หรือระยะขอบกระดาษของหน้ากระดาษเอกสารของคุณหน้าใดหน้าหนึ่ง
 2. เลือกหมายเลขหน้า
 3. บนแถบเครื่องมือขนาดเล็กที่ปรากฏเหนือหมายเลขหน้าที่เลือก ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแบบอักษร ให้คลิกชื่อแบบอักษรในกล่อง กล่องแบบอักษร
  • เมื่อต้องการทำให้ขนาดแบบอักษรใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
   • เมื่อต้องการทำให้ข้อความใหญ่ขึ้น ให้คลิก ขยายขนาดแบบอักษร หรือกด CTRL+SHIFT+>
   • เมื่อต้องการทำให้ข้อความเล็กลง ให้คลิก ลดขนาดแบบอักษร หรือกด CTRL+SHIFT+<

 หมายเหตุ   คุณยังสามารถระบุขนาดแบบอักษรบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แบบอักษร

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

เริ่มหรือเริ่มลำดับเลขหน้าใหม่

ให้เลือกทำดังต่อไปนี้

เริ่มลำดับเลขหน้าด้วยตัวเลขต่างๆ

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเพิ่มหน้าปกลงในเอกสารที่มีหมายเลขหน้า หน้าที่สองจะมีลำดับเลขหน้าเป็น 2 โดยอัตโนมัติ ซึ่งคุณอาจต้องการให้เอกสารเริ่มต้นด้วยหน้า 1

 1. คลิกที่ใดก็ได้ในเอกสาร
 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้คลิก หมายเลขหน้า

รูป Ribbon ของ Word

 1. คลิก จัดรูปแบบหมายเลขหน้า
 2. ในกล่อง เริ่มที่ ให้ใส่ตัวเลข

 หมายเหตุ   ถ้าคุณมีหน้าปกและคุณต้องการให้หน้าแรกของเอกสารเริ่มต้นที่ 1 ให้พิมพ์ 0 ในกล่อง เริ่มที่

เริ่มลำดับเลขหน้าใหม่ด้วย 1 สำหรับแต่ละบทหรือแต่ละส่วน

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถให้หมายเลขสารบัญเป็น i ถึง iv และเอกสารที่เหลือเป็น 1 ถึง 25 ถ้าเอกสารของคุณมีหลายบท คุณอาจต้องการเริ่มลำดับเลขหน้าใหม่สำหรับแต่ละบท

 1. คลิกในส่วน (ส่วน: ส่วนของเอกสารที่คุณได้ตั้งตัวเลือกการจัดรูปแบบหน้าบางอย่างเอาไว้ คุณต้องสร้างส่วนใหม่เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของลำดับเลขบรรทัด จำนวนคอลัมน์ หรือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ)ที่คุณต้องการเริ่มลำดับเลขหน้าใหม่
 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้คลิก หมายเลขหน้า

รูป Ribbon ของ Word

 1. คลิก จัดรูปแบบหมายเลขหน้า
 2. ในกล่อง เริ่มที่ ให้ใส่ 1

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

เอาหมายเลขหน้าออก

Microsoft Office Word 2007 จะเอาหมายเลขหน้าออกหรือลบหมายเลขหน้าโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก เอาหมายเลขหน้าออก หรือเมื่อคุณเอาหมายเลขหน้าเดี่ยวออกจากเอกสารด้วยตนเอง

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้คลิก หมายเลขหน้า

รูป Ribbon ของ Word

 1. คลิก เอาหมายเลขหน้าออก

 หมายเหตุ   ถ้าคุณได้สร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษแบบหน้าแรก หรือแบบหน้าคี่และหน้าคู่ที่ต่างกัน หรือถ้าคุณมีส่วนต่างๆ ที่ไม่ได้เชื่อมโยงกัน ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอาหมายเลขหน้าจากหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่ต่างกันแต่ละหน้าออกแล้ว

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Word 2007