ล้างประวัติของแฟ้มที่ถูกใช้เมื่อเร็วๆ นี้

  1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิกตัวเลือก และคลิกแท็บทั่วไป
  2. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย รายการแฟ้มที่ถูกใช้เมื่อเร็วๆ นี้ แล้วคลิก ตกลง

รายการของแฟ้มที่ถูกใช้เมื่อเร็วๆ นี้ถูกล้างออกไปแล้ว และจะไม่มีการเก็บประวัติการใช้แฟ้มของคุณ เมื่อต้องการเริ่มต้นประวัติของแฟ้มที่ถูกใช้เมื่อเร็วๆ นี้ใหม่ ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิกตัวเลือก และคลิกแท็บทั่วไป
  2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รายการแฟ้มที่ใช้ล่าสุด แล้วคลิก ตกลง
 
 
นำไปใช้กับ:
Office 2003, Word 2003, Office - General , Word