คำประกาศเรื่องการรักษาความลับในการเปิดใช้งานหรือการลงทะเบียนของ Microsoft Office

การเปิดใช้งาน Microsoft Office

Microsoft ต้องการให้คุณเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ของระบบ Microsoft Office ของคุณเพื่อตรวจสอบว่าคุณได้ติดตั้งด้วยผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่แท้จริง การเปิดใช้งานจะไม่มีการเปิดเผยชื่อโดยสิ้นเชิง ไม่ต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และไม่มีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยัง Microsoft

ในระหว่างการเปิดใช้งานนั้น รหัสประจำตัวผลิตภัณฑ์ และข้อมูลระบุฮาร์ดแวร์ที่ไม่ใช่ข้อมูลพิเศษจะต้องส่งไปยัง Microsoft รหัสประจำตัวผลิตภัณฑ์จะถูกสร้างจาก product key ที่ใช้ในการติดตั้งซอฟต์แวร์ และโค้ดทั่วไปที่แสดงรุ่นและภาษาของ Office ที่กำลังใช้งาน ข้อมูลระบุฮาร์ดแวร์ที่ไม่ใช่ข้อมูลพิเศษจะแสดงการกำหนดค่าของเครื่องพีซีของคุณเมื่อมีการเปิดใช้งาน ข้อมูลระบุฮาร์ดแวร์จะไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุได้เกี่ยวกับคุณ ข้อมูลเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์หรือข้อมูลอื่นที่อยู่ในเครื่องพีซีของคุณ รวมทั้งข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับการทำขึ้นมาเป็นพิเศษหรือรูปแบบของเครื่องพีซีของคุณ ข้อมูลระบุฮาร์ดแวร์จะระบุเครื่องพีซีเท่านั้น และจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปิดใช้งานเพียงอย่างเดียว โปรแกรม Office สามารถป้องกันและยอมรับการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าเครื่องพีซีของคุณ ส่วนการปรับรุ่นเพียงเล็กน้อยนั้นไม่ต้องให้มีการเปิดใช้งานใหม่อีก ถ้าคุณปรับปรุงเครื่องพีซีของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ คุณอาจต้องถูกขอให้เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณอีกครั้ง

ไม่มีข้อมูลใดที่ได้รับจะถูกใช้เพื่อระบุถึงคุณได้ในเรื่องส่วนบุคคลและข้อมูลที่ได้รับนี้ก็ไม่ถูกนำมาใช้ร่วมกันกับคู่ค้าที่อยู่นอก Microsoft ข้อมูลดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในสภาวะแวดล้อมที่มีการควบคุมและจำกัดการเข้าถึงข้อมูลนี้โดยบุคคลากรของ Microsoft อีกด้วย ข้อมูลนี้ถูกนำมาใช้อย่างเข้มงวดเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบความถูกต้องของสิทธิ์ในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณ

การลงทะเบียนของลูกค้า Microsoft Office

เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการเปิดใช้งานซอฟต์แวร์ของคุณ คุณจะได้รับตัวเลือกในการลงทะเบียนซอฟต์แวร์ของคุณกับ Microsoft การลงทะเบียนไม่เหมือนกับการเปิดใช้งาน ขณะที่การเปิดใช้งานเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ซอฟต์แวร์ของคุณทำงานได้อย่างถูกต้อง ส่วนการลงทะเบียนเป็นทางเลือกเพิ่มเติมและแยกออกจากการเปิดใช้งานโดยสิ้นเชิง เมื่อคุณลงทะเบียนซอฟต์แวร์ของคุณ Microsoft สามารถส่งข้อมูลที่กำหนดเองได้ไปให้ และนำเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในอนาคต รวมทั้งให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น ตลอดจนข้อมูลการปรับปรุงผลิตภัณฑ์แก่คุณ

ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน ซอฟต์แวร์จะขอให้คุณป้อนข้อมูลในเขตข้อมูลจำนวนหนึ่งได้แก่ ชื่อของคุณ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลอื่นๆ ข้อมูลที่คุณป้อนในเขตข้อมูลเหล่านี้จะถูกส่งให้กับ Microsoft และจัดเก็บในฐานข้อมูลประวัติการสมัครสมาชิก

Microsoft จะใช้ฐานข้อมูลการสมัครสมาชิกนี้ในการระบุความชอบของคุณสำหรับนำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการที่คุณอาจสนใจ Microsoft จะไม่ขาย หรือใช้ข้อมูลของคุณร่วมกันกับบริษัทรายอื่น เว้นแต่เป็นบริษัทตัวแทนให้บริการในนามของ Microsoft โดยเราจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะที่จำเป็นต่อการให้บริการของบริษัทเหล่านั้นเท่านั้น โดยบริษัทดังกล่าวจะต้องรักษาความลับข้อมูลของคุณ และถูกห้ามมิให้ใช้ข้อมูลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์อื่น

คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกจดหมายข่าวของ Microsoft และเปลี่ยนแปลงข้อมูลของคุณได้ตลอดเวลาโดยใช้เพจ จัดการแฟ้มประวัติของคุณ ที่อยู่ใน Microsoft.com

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลการรักษาความลับสำหรับโปรแกรมประยุกต์ของ Microsoft Office System จะถูกบันทึกไว้ภายในคำประกาศเรื่องการรักษาความลับที่อยู่ในวิธีใช้ของโปรแกรมประยุกต์นั้น สำหรับนโยบายเรื่องการรักษาความลับสำหรับโปรแกรมประยุกต์ของ Microsoft Office System ที่สมบูรณ์นั้น ให้ค้นหาใน “คำประกาศเรื่องการรักษาความลับ” (ไม่ต้องมีเครื่องหมายคำพูด) ในวิธีใช้ของโปรแกรมประยุกต์

 
 
นำไปใช้กับ:
Access 2003, Excel 2003, FrontPage 2003, InfoPath 2003, Office 2003, OneNote 2003, Outlook 2003, PowerPoint 2003, Windows Sharepoint Services 2.0, Word 2003, Access, Excel, FrontPage, InfoPath 2003, Microsoft InfoPath, Office - Setup, OneNote, Outlook, PowerPoint, Project (std) , Publisher, SPS End-User, STS End-User , Visio Standard, Word