การติดตามการเปลี่ยนแปลง

เมื่อคุณต้องการดูว่าใครทำการเปลี่ยนแปลงอะไรในเอกสารของคุณ ให้เปิดใช้งาน การติดตามการเปลี่ยนแปลง

 เคล็ดลับ    ถ้าคุณต้องการดูตัวเลือก การติดตามการเปลี่ยนแปลง ของคุณทั้งหมดในที่เดียว ให้ดูที่ เปลี่ยนตัวเลือกสำหรับการติดตามการเปลี่ยนแปลง สำหรับการควบคุมที่มากขึ้น ให้ดูที่ ตัวเลือกการติดตามการเปลี่ยนแปลงขั้นสูง

คลิก รีวิว > ติดตามการเปลี่ยนแปลง

การติดตามการเปลี่ยนแปลงบน Ribbon ของ Word

ตอนนี้ Word อยู่ในมุมมอง มาร์กอัปอย่างง่าย Word จะทำเครื่องหมายเมื่อทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับเอกสารและจะแสดงตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนแปลงให้คุณเห็นโดยการแสดงเส้นใกล้กับระยะขอบ

เส้นที่ระยะขอบซึ่งแสดงการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามอยู่ที่ตำแหน่งนั้น

Word จะแสดงรูปบอลลูนเล็กๆ ตรงตำแหน่งที่มีคนแสดงข้อคิดเห็น

ไอคอนข้อคิดเห็นในมาร์กอัปอย่างง่าย

ถ้าต้องการดูการเปลี่ยนแปลงและข้อคิดเห็น ให้คลิกที่เส้นหรือบอลลูน ซึ่งจะสลับ Word ให้มีมุมมอง มาร์กอัปทั้งหมด

การติดตามการเปลี่ยนแปลงแสดงในมุมมอง มาร์กอัปทั้งหมด

ถ้าคุณอยากดูข้อคิดเห็นทั้งหมดแต่ไม่ดูการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ให้คลิก แสดงข้อคิดเห็น

คำสั่ง แสดงข้อคิดเห็น

เปิดการใช้งานการติดตามการเปลี่ยนแปลงไว้

ตอนนี้ คุณสามารถป้องกันไม่ให้คนอื่นมาปิดการใช้งานการติดตามการเปลี่ยนแปลงโดยการล็อกการปิดการใช้งานการติดตามการเปลี่ยนแปลงด้วยรหัสผ่าน (ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณจำรหัสผ่านได้เพื่อที่คุณจะสามารถปิดการใช้งานได้เมื่อคุณพร้อมที่จะยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง)

  1. คลิก รีวิว
  2. คลิกลูกศรข้าง การติดตามการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก ล็อกการติดตาม

คำสั่ง ล็อกการเปลี่ยนแปลง บนเมนู การติดตามการเปลี่ยนแปลง

  1. พิมพ์รหัสผ่านแล้วพิมพ์อีกครั้งในกล่อง ใส่รหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยัน
  2. คลิก ตกลง

ขณะที่การเปลี่ยนแปลงที่ติดตามถูกล็อก คุณจะไม่สามารถปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลงได้ และคุณก็ไม่สามารถยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยเช่นกัน

ถ้าต้องการปลดล็อก ให้คลิกลูกศรที่อยู่ข้าง การติดตามการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก ล็อกการติดตาม อีกครั้ง Word จะพร้อมท์ให้คุณพิมพ์รหัสผ่าน เมื่อคุณพิมพ์รหัสผ่านและคลิก ตกลง การติดตามการเปลี่ยนแปลงจะยังคงเปิดอยู่ แต่คุณสามารถยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงได้

การปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลง

ถ้าต้องการปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลง ให้คลิกที่ปุ่ม การติดตามการเปลี่ยนแปลง Word จะเลิกทำเครื่องหมายการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ แต่การเปลี่ยนแปลงที่ติดตามแล้วทั้งหมดจะยังคงมีเครื่องหมายในเอกสารจนกว่าคุณจะเอาออกไป

เอาการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามออก

 สิ่งสำคัญ    วิธีเดียวที่จะเอาการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามออกจากเอกสารก็คือการยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น การเลือก ไม่มีมาร์กอัป ในกล่อง แสดงเพื่อรีวิว ช่วยให้คุณสามารถดูได้ว่าเอกสารขั้นสุดท้ายจะมีลักษณะอย่างไร แต่จะเป็นเพียงการซ่อนการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามเพียงชั่วคราวเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงจะไม่ถูกลบ และจะแสดงอีกได้ในครั้งถัดไปเมื่อมีคนเปิดเอกสารนั้น ถ้าต้องการลบการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามอย่างถาวร ให้ยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงนั้น

คลิก รีวิว > ถัดไป > ยอมรับหรือปฏิเสธ

ปุ่ม ยอมรับ, ปุ่ม ปฏิเสธ และ ปุ่ม ถัดไป

Word ยอมรับการเปลี่ยนแปลง หรือเอาการเปลี่ยนแปลงออก แล้วย้ายไปยังการเปลี่ยนแปลงถัดไป

ในการลบข้อคิดเห็นจากเอกสาร ให้คลิกที่แต่ละข้อคิดเห็น แล้วคลิก ลบ หรือคลิก ลบข้อคิดเห็นทั้งหมดในเอกสาร

 เคล็ดลับ    ก่อนที่คุณจะแชร์เอกสารเวอร์ชันสุดท้ายของคุณกับผู้อื่น เป็นการดีที่จะเรียกใช้ตัวตรวจสอบเอกสารก่อน เครื่องมือนี้ตรวจหาการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็น ข้อความที่ซ่อน ชื่อบุคคลในคุณสมบัติ และข้อมูลอื่นๆ ซึ่งคุณอาจไม่ต้องการใช้ร่วมกันอย่างกว้างขวาง เมื่อต้องการเรียกใช้ตัวตรวจสอบเอกสาร ให้คลิก ไฟล์ > ข้อมูล > ตรวจหาปัญหา > ตรวจสอบเอกสาร

 
 
นำไปใช้กับ:
Word 2013