การยุบหรือขยายส่วนของเอกสาร

เมื่อคุณกำลังทำงานอยู่กับเอกสารที่ยาวมากและมีความซับซ้อน คุณสามารถย่อทุกสิ่ง ยกเว้นส่วนที่คุณต้องการใช้งานได้ หรือ ถ้าคุณคิดว่าอาจทำให้ผู้อ่านรู้สึกเหนื่อยกับเนื้อหาที่มีอยู่มากจนเกินไป คุณสามารถแสดงข้อมูลสรุป และปล่อยให้ผู้อ่านของคุณเปิดดูข้อมูลสรุปนั้นแล้วอ่านรายละเอียดเองเมื่อเขาต้องการ

ความสามารถในการยุบและขยายเนื้อหาในเอกสารของคุณจะขึ้นอยู่กับระดับเค้าร่างของเนื้อหานั้นๆ คุณสามารถใส่ระดับเค้าร่าง และทำให้บางส่วนของเอกสารของคุณสามารถยุบได้อย่างรวดเร็วโดย การเพิ่มหัวเรื่องโดยใช้สไตล์ต่างๆ ที่มีอยู่แล้วภายในของ Word

หัวเรื่อง 1

หลังจากที่นำสไตล์หัวเรื่องไปใช้ คุณจะเห็นรูปสามเหลี่ยมขนาดเล็กเมื่อคุณย้ายเคอร์เซอร์ของคุณไปไว้เหนือหัวเรื่องนั้น คลิกรูปสามเหลี่ยมเพื่อยุบเนื้อความและหัวเรื่องย่อยที่อยู่ด้านล่าง

ส่วนหัวที่สามารถยุบได้

 เคล็ดลับ    ถ้าคุณกำลังทำงานอยู่บนอุปกรณ์แบบสัมผัส ให้แตะเพื่อวางเคอร์เซอร์ลงในหัวเรื่องเพื่อดูรูปสามเหลี่ยม

คลิกรูปสามเหลี่ยมอีกครั้งเพื่อขยายส่วนนั้นของเอกสาร

เมื่อต้องการยุบหรือขยายหัวเรื่องทั้งหมดในเอกสารของคุณ ให้คลิกขวาที่หัวเรื่องแล้วคลิก ขยาย/ยุบ > ขยายหัวเรื่องทั้งหมด หรือ ยุบหัวเรื่องทั้งหมด

คลิกขวาที่เมนู

เมื่อคุณปิดแล้วเปิดเอกสารใหม่อีกครั้ง หัวเรื่องจะขยายออกตามค่าเริ่มต้น ถ้าคุณต้องการให้เอกสารเปิดด้วยหัวเรื่องที่ยุบลงไป ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. วางเคอร์เซอร์ของคุณในหัวเรื่อง
  2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิก ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ
    ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบย่อหน้า
  3. ในกล่องโต้ตอบ ย่อหน้า ให้คลิกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจาก ยุบตามค่าเริ่มต้น
    กล่องโต้ตอบ ย่อหน้า
  4. คลิก ตกลง
 
 
นำไปใช้กับ:
Word 2013