การพิมพ์สำเนาเอกสารหลายชุด

  1. คลิก ไฟล์ > พิมพ์
  2. ที่ด้านบนของหน้า พิมพ์ ถัดจากปุ่ม พิมพ์ จะมีกล่องที่มีป้าย สำเนา ที่มีลูกศรขึ้นและลงให้คุณเลือกจำนวนสำเนาของเอกสารนี้ที่คุณต้องการ

พิมพ์สำเนาหลายชุด

  1. ทำการเลือก (ไม่ว่าจะเป็นโดยการใส่จำนวนหรือใช้ลูกศร) เลือกเครื่องพิมพ์ และเปลี่ยนหรือเก็บค่าการตั้งค่าอื่นที่คุณต้องการไว้ แล้วคลิก พิมพ์
 
 
นำไปใช้กับ:
Word 2013