พิมพ์และแสดงตัวอย่างเอกสาร

ในโปรแกรม Microsoft Office คุณจะพบ พิมพ์ และ แสดงตัวอย่าง อยู่บนหน้าต่างเดียวกัน ให้คลิก ไฟล์ > พิมพ์ เพื่อค้นหาทั้งสองรายการ ทางด้านขวา คุณจะเห็นเอกสารของคุณ

ถ้าต้องการดูแต่ละหน้า ให้คลิกลูกศรที่อยู่ด้านล่างของการแสดงตัวอย่าง และถ้าข้อความเล็กเกินจะอ่าน ให้ใช้ตัวเลื่อน ย่อ ขยาย เพื่อปรับขนาดได้

การแสดงตัวอย่างหน้า และตัวเลื่อนสำหรับการย่อ/ขยาย ในหน้าต่าง พิมพ์และแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

เลือกจำนวนสำเนาที่คุณต้องการพิมพ์แล้วคลิกปุ่ม พิมพ์

ปุ่มพิมพ์และย้อนกลับ

คลิก ลูกศรย้อนกลับ เพื่อกลับไปยังเอกสารของคุณ

เมื่อต้องการพิมพ์เฉพาะบางหน้า พิมพ์บางคุณสมบัติของเอกสาร หรือพิมพ์การเปลี่ยนแปลงและข้อคิดเห็นที่มีการติดตาม ภายใต้ การตั้งค่า คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก พิมพ์หน้าทั้งหมด (ค่าเริ่มต้น) เพื่อดูตัวเลือกทั้งหมด

เปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์สำหรับเอกสารของคุณ

บางครั้งคุณอาจมีปัญหาเกี่ยวกับการพิมพ์และการแสดงหน้าตัวอย่าง นี่คือแหล่งข้อมูลที่สามารถช่วยคุณได้

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Word 2013