การเพิ่มหรือลบคอลัมน์หรือแถวของตาราง

เมื่อต้องการเพิ่มหรือลบคอลัมน์และแถว ให้คลิกขวาที่แถวหรือคอลัมน์ แล้วคลิกคำสั่งที่คุณต้องการ

นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มแถวแบบรวดเร็วได้อีกด้วย โดยคลิกเซลล์ที่ด้านล่างขวาของตารางแล้วกดแป้น Tab

นี่คือคำแนะนำอย่างละเอียดเพิ่มเติม

การเพิ่มแถวด้านบนหรือด้านล่าง

  1. คลิกขวาในเซลล์ด้านบนหรือด้านล่างตำแหน่งที่คุณจะเพิ่มแถว
  2. บนเมนูทางลัด ให้ชี้ไปที่ แทรก แล้วคลิก แทรกแถวด้านบน หรือ แทรกแถวด้านล่าง

การเพิ่มคอลัมน์ทางด้านซ้ายหรือด้านขวา

  1. คลิกขวาในเซลล์ทางด้านซ้ายหรือด้านขวาของตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มคอลัมน์
  2. บนเมนูทางลัด ให้ชี้ไปที่ แทรก แล้วคลิก แทรกคอลัมน์ทางซ้าย หรือ แทรกคอลัมน์ทางขวา

การลบแถว

  1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิก แสดง/ซ่อน

คำสั่ง แสดง/ซ่อน

  1. เลือกแถวที่คุณต้องการลบโดยคลิกที่ด้านซ้ายของแถว

เลือกเซลล์

  1. คลิกขวา แล้วคลิก ลบแถว บนเมนูทางลัด

การลบคอลัมน์

  1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิก แสดง/ซ่อน

คำสั่ง แสดง/ซ่อน ในกลุ่ม ย่อหน้า

  1. เลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการลบโดยคลิกที่เส้นตารางหรือเส้นขอบด้านบนของคอลัมน์

เลือกคอลัมน์

  1. คลิกขวา แล้วคลิก ลบคอลัมน์ บนเมนูทางลัด
 
 
นำไปใช้กับ:
Word 2010