การแสดงหรือการซ่อนข้อคิดเห็นหรือการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม

ตามค่าเริ่มต้นของ Word การเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็นจะแสดงขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้คุณแจกจ่ายเอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม และข้อคิดเห็นโดยไม่ตั้งใจ ตัวเลือกเริ่มต้นในกล่อง แสดงเพื่อตรวจทาน จะเป็น แสดงขั้นสุดท้ายพร้อมมาร์กอัป

คุณสามารถแสดงการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในเอกสารได้หลายวิธี ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าให้ Microsoft Office Word แสดงการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามตามประเภทของการแก้ไขได้ เช่น การแทรกและการลบ หรือการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบ นอกจากนี้ คุณยังสามารถแสดงเฉพาะข้อคิดเห็นได้ด้วย คุณสามารถปิดบอลลูนสำหรับข้อคิดเห็นและการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามเพื่อแสดงข้อคิดเห็นและการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดแบบอินไลน์ หรือแม้แต่แสดงเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่กระทำโดยผู้สร้างหรือผู้ตรวจทานที่ระบุได้

เมื่อต้องการแสดงการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็นอย่างรวดเร็ว ให้คลิก แสดงมาร์กอัป ในกลุ่ม การติดตาม บนแท็บ ตรวจทาน

 หมายเหตุ   การคลิก แสดงมาร์กอัป จะแสดงหรือซ่อน มาร์กอัป (มาร์กอัป: ข้อคิดเห็นและการติดตามการเปลี่ยนแปลง เช่น การแทรก การลบ และการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบ ให้แสดงมาร์กอัปเมื่อคุณต้องการประมวลผลการเปลี่ยนแปลงและข้อคิดเห็น และให้พิมพ์เอกสารพร้อมด้วยมาร์กอัปเพื่อเก็บบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ได้ทำกับเอกสารนั้นๆ) ทั้งหมดของผู้ตรวจทานที่เลือกในเอกสารนั้น ขณะที่คุณแสดงมาร์กอัปทั้งหมด มาร์กอัปทุกชนิดจะถูกเลือกบนเมนู แสดงมาร์กอัป

คุณต้องการทำสิ่งใด


แสดงการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดแบบอินไลน์

ค่าเริ่มต้นใน Word คือการแสดงการลบและข้อคิดเห็นต่างๆ ในบอลลูนในระยะขอบของเอกสาร อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนการแสดงเพื่อให้แสดงข้อคิดเห็นต่างๆ แบบอินไลน์และการลบทั้งหมดโดยใช้การขีดทับแทนที่จะเป็นภายในบอลลูนได้

 1. บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม การติดตาม ให้คลิก แสดงมาร์กอัป

คำสั่ง แสดงมาร์กอัป

 1. ชี้ไปที่ บอลลูน แล้วคลิก แสดงการตรวจทานแก้ไขทั้งหมดแบบอินไลน์ เพื่อแสดงการลบโดยใช้การขีดทับและข้อคิดเห็นต่างๆ แบบอินไลน์

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

แสดงข้อคิดเห็นในคำแนะนำบนหน้าจอแทนบอลลูน

ค่าเริ่มต้นใน Word คือการแสดงการลบและข้อคิดเห็นต่างๆ ในบอลลูนในระยะขอบของเอกสาร อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนการแสดงเพื่อให้แสดงข้อคิดเห็นต่างๆ แบบอินไลน์ได้ ข้อคิดเห็นแบบอินไลน์จะสามารถดูได้เมื่อคุณวางตัวชี้ของคุณบนตัวบ่งชี้ข้อคิดเห็นนั้น

 1. บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม การติดตาม ให้คลิก แสดงมาร์กอัป

คำสั่ง แสดงมาร์กอัป

 1. ชี้ไปที่ บอลลูน แล้วคลิก แสดงการตรวจทานแก้ไขทั้งหมดแบบอินไลน์ เพื่อแสดงการลบโดยใช้การขีดทับและข้อคิดเห็นต่างๆ แบบอินไลน์
 2. วางตำแหน่งตัวชี้บนข้อคิดเห็นในเอกสาร ข้อคิดเห็นจะปรากฏในคำแนะนำบนหน้าจอ

ข้อคิดเห็นแบบอินไลน์

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

แสดงการเปลี่ยนแปลงตามชนิดของการแก้ไขหรือตามผู้ตรวจทาน

 1. บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม การติดตาม ให้คลิก แสดงมาร์กอัป

คำสั่ง แสดงมาร์กอัป

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • คลิกเพื่อเลือกชนิดของการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการแสดง

   ตัวอย่างเช่น คลิก ข้อคิดเห็น หรือ การแทรกและการลบ เครื่องหมายถูกที่อยู่ถัดจากรายการดังกล่าวจะเป็นการแสดงว่ารายการนั้นถูกเลือกแล้ว

   รายการ แสดงมาร์กอัป ของตัวเลือก

    สิ่งสำคัญ   ถึงแม้คุณจะซ่อนชนิดของมาร์กอัปด้วยการล้างมาร์กอัปบนเมนู แสดงมาร์กอัป แต่มาร์กอัปจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณหรือผู้ตรวจทานเปิดเอกสาร

  • ชี้ไปที่ ผู้ตรวจทาน จากนั้นคลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมายทั้งหมดยกเว้นกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ติดกับชื่อผู้ตรวจทานที่คุณต้องการแสดงการเปลี่ยนแปลงและข้อคิดเห็นต่างๆ

 หมายเหตุ   เมื่อต้องการเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายทั้งหมดสำหรับผู้ตรวจทานทั้งหมดในรายการ ให้คลิก ผู้ตรวจทานทั้งหมด

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

แสดงการเปลี่ยนแปลงและข้อคิดเห็นสำหรับผู้ตรวจทานที่ระบุ

โดยปกติแล้ว บรรณาธิการหรือผู้ตรวจทานมักจะต้องการดูเอกสารว่าจะปรากฏออกมาในลักษณะใดหลังจากที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงกับเอกสารแล้ว กระบวนงานนี้จะช่วยให้บรรณาธิการหรือผู้ตรวจทานมีโอกาสดูว่าเอกสารมีลักษณะใดหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลง

 • บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม การติดตาม ให้คลิกลูกศรในกล่อง แสดงเพื่อตรวจทาน แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

เมนู แสดงเพื่อตรวจทาน ของตัวเลือก

 • มาร์กอัปการแสดงขั้นสุดท้าย    มุมมองนี้จะแสดงเอกสารขั้นสุดท้ายที่แสดงการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็นทั้งหมด ซึ่งเป็นมุมมองเริ่มต้นของเอกสารทั้งหมดที่เปิดใน Word
 • ขั้นสุดท้าย    มุมมองนี้จะแสดงเอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่รวมอยู่ในข้อความและไม่แสดงการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่ติดตามหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ยังไม่ได้รับการยอมรับ ถูกปฏิเสธ หรือถูกลบทิ้ง จะยังคงอยู่ในเอกสารนั้น
 • มาร์กอัปการแสดงต้นฉบับ    มุมมองนี้จะแสดงข้อความต้นฉบับพร้อมการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็นต่างๆ
 • ดั้งเดิม    มุมมองนี้จะแสดงเอกสารต้นฉบับโดยไม่แสดงการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็นต่างๆ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่ติดตามหรือข้อคิดเห็นใดๆ ในเอกสารที่ยังไม่ได้รับการยอมรับ ถูกปฏิเสธ หรือถูกลบทิ้ง จะยังคงอยู่ในเอกสารนั้น

 หมายเหตุ   ถ้าคุณต้องการดูข้อคิดเห็นและการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามในบอลลูน คุณต้องอยู่ในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ (มุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์: มุมมองของเอกสารหรือวัตถุอื่นเหมือนกับสิ่งที่ปรากฏเมื่อคุณพิมพ์สิ่งนั้นออกมา ตัวอย่างรายการ เช่น หัวกระดาษและท้ายกระดาษ คอลัมน์ และกล่องข้อความที่ปรากฏในตำแหน่งจริงของรายการนั้น) หรือ มุมมองเค้าโครงเว็บ (มุมมองเค้าโครงเว็บ: มุมมองของเอกสารที่ปรากฏในเว็บเบราว์เซอร์ ตัวอย่างเช่น เอกสารที่ปรากฏเป็นหน้าต่อเนื่อง (ไม่มีตัวแบ่งหน้า) การตัดข้อความและตารางให้พอดีกับหน้าต่าง)

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ซ่อนการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็นเมื่อทำการพิมพ์

การซ่อนการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นการเอาการเปลี่ยนแปลงออกจากเอกสาร คุณต้องใช้คำสั่ง ยอมรับ และ ปฏิเสธ ในกลุ่ม การเปลี่ยนแปลง เพื่อเอามาร์กอัปออกจากเอกสารของคุณ

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม
 2. คลิก พิมพ์
 3. ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิกลูกศรถัดจาก พิมพ์หน้าทั้งหมด
 4. คลิก พิมพ์มาร์กอัป เพื่อล้างเครื่องหมายถูก

การพิมพ์มาร์กอัปใน Word

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Word 2010