แสดงแท็บนักพัฒนา

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว แท็บ นักพัฒนา จะไม่แสดงขึ้นบน Ribbon แต่คุณสามารถเพิ่มแท็บนี้ได้ เมื่อคุณต้องการทำงานหรือใช้งานสิ่งต่อไปนี้

 • เขียนแมโคร
 • เรียกใช้แมโครที่คุณได้บันทึกไว้ก่อนหน้านี้
 • ใช้คำสั่ง XML
 • ใช้ตัวควบคุม ActiveX
 • สร้างแอปพลิเคชันเพื่อใช้กับโปรแกรม Microsoft Office
 • ใช้ตัวควบคุมฟอร์มใน Microsoft Excel
 • ทำงานกับ ShapeSheet ใน Microsoft Visio
 • สร้างรูปร่างและสเตนซิลใหม่ใน Microsoft Visio

หลังจากที่คุณแสดงแท็บแล้ว แท็บจะยังคงมองเห็นได้ตลอด เว้นแต่คุณจะล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ออก หรือติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office ใหม่

วิธีแสดงแท็บนักพัฒนา

 1. คลิกแท็บ ไฟล์
 2. คลิก ตัวเลือก
 3. คลิก กำหนด Ribbon เอง
 4. ภายใต้ กำหนด Ribbon เอง และภายใต้ แท็บหลัก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นักพัฒนา

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2013, Office Shared 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Visio 2013, Visio Professional 2013, Word 2013, Excel 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Word 2010