การใช้ภาษาอื่นๆ ในคอมพิวเตอร์ที่ทำงานของคุณ

สัญญาทำงานอยู่ในบริษัทข้ามชาติสัญชาติเยอรมันแห่งหนึ่ง และคอมพิวเตอร์ที่เขาใช้งานหลักอยู่นั้นมีคีย์บอร์ดในรูปแบบของภาษาเยอรมัน โดยปกติสัญญาจะทำงานโดยใช้ภาษาเยอรมัน แต่บางครั้งก็จำเป็นที่จะต้องใช้ภาษารัสเซียด้วย เนื่องจากเพื่อนร่วมงานของเขาหลายคนที่สำนักงานในรัสเซียไม่พูดภาษาเยอรมัน เขาต้องการสร้างเอกสารใน Word ทั้งในภาษาเยอรมันและรัสเซียโดยที่ไม่จำเป็นต้องถอดเปลี่ยนคีย์บอร์ด และต้องการให้ Word รู้ด้วยว่าเขาต้องการสลับระหว่างภาษาได้อย่างรวดเร็วและง่ายๆ

สิ่งที่สัญญาต้องการนั้นคล้ายกับคุณหรือไม่

ไม่ว่าคุณต้องการทำสิ่งใดและต้องการใช้ภาษาอะไร คุณก็สามารถตั้งค่าให้คอมพิวเตอร์ของคุณทำงานหลายภาษาได้ แม้แต่ภายในเอกสารเดียวกันก็ตาม และคุณยังสามารถแปลหรือค้นคว้าข้อความของเอกสารที่เป็นภาษาอื่นได้อีกด้วย

ขั้นตอนที่ 1: เพิ่มภาษาที่คีย์บอร์ด

ก่อนที่คุณจะสามารถเปลี่ยนภาษาของคีย์บอร์ดของคุณได้นั้น ขั้นแรก คุณต้องเพิ่มภาษาที่คีย์บอร์ด (ภาษาสำหรับการป้อนค่า) หรือภาษาที่คุณต้องการใช้ก่อน คุณต้องทำขั้นตอนนี้ผ่าน Windows และคุณจำเป็นต้องปรับแต่งโปรแกรม Office ของคุณเพื่อให้สามารถทำงานได้ในภาษาต่างๆ อีกด้วย

แสดงใน Windows 7

 1. คลิก เริ่ม > แผงควบคุม
 2. ภายใต้ นาฬิกา ภาษา และภูมิภาค ภายใต้ ภูมิภาคและภาษา ให้คลิก เปลี่ยนคีย์บอร์ดหรือวิธีป้อนข้อมูลอื่นๆ
 3. ในกล่องโต้ตอบ ภูมิภาคและภาษา บนแท็บ คีย์บอร์ดและภาษา ให้คลิก เปลี่ยนแปลงคีย์บอร์ด
 4. ในกล่องโต้ตอบ บริการป้อนข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า ภายใต้ ภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่า ให้คลิกภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้น แล้วไปที่ เปลี่ยนภาษาที่คีย์บอร์ดด้วยแถบภาษา

กล่องโต้ตอบ บริการป้อนข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า

ถ้าภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่าไม่มีอยู่ในรายการ ให้ทำตามขั้นตอนที่ 5 ถึง 8

 1. ภายใต้ บริการที่ได้ติดตั้ง ให้คลิก เพิ่ม
 2. ขยายภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่า แล้วขยาย คีย์บอร์ด
 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับคีย์บอร์ด หรือ ตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูล (IME) (IME: โปรแกรมที่ใส่ข้อความภาษาทางเอเชียตะวันออก (จีนดั้งเดิม จีนประยุกต์ ญี่ปุ่น หรือเกาหลี) เข้าไปในโปรแกรมอื่นโดยการเปลี่ยนแป้นกดให้เป็นตัวอักขระทางเอเชียตะวันออกแบบซับซ้อน IME จะถูกใช้งานราวกับเป็นเค้าโครงทดแทนของแป้นพิมพ์) ที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก ตกลง ภาษานั้นจะถูกเพิ่มลงในรายการ ภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่า

เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างรูปแบบคีย์บอร์ด ให้คลิก แสดงตัวอย่าง
กล่องโต้ตอบ เพิ่มภาษาสำหรับการป้อนค่า ที่มีคีย์บอร์ดภาษารัสเซีย

 1. ภายใต้ ภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่า ให้คลิกภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้น

แสดงใน Windows Vista (เฉพาะสำหรับ Office 2010)

 1. คลิก เริ่ม > แผงควบคุม
 2. ภายใต้ นาฬิกา ภาษา และภูมิภาค ให้คลิก เปลี่ยนคีย์บอร์ดหรือวิธีป้อนข้อมูลอื่นๆ

 หมายเหตุ    ในมุมมองคลาสสิก ให้ดับเบิลคลิกที่ ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา แล้วคลิกแท็บ คีย์บอร์ดและภาษา

 1. ในกล่องโต้ตอบ ภูมิภาคและภาษา บนแท็บ คีย์บอร์ดและภาษา ให้คลิก เปลี่ยนแปลงคีย์บอร์ด
 2. ในกล่องโต้ตอบ บริการป้อนข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า ภายใต้ ภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่า ให้คลิกภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้น แล้วไปที่ เปลี่ยนภาษาที่คีย์บอร์ดด้วยแถบภาษา

กล่องโต้ตอบ บริการป้อนข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า

ถ้าภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่าไม่มีอยู่ในรายการ ให้ทำตามขั้นตอนที่ 5 ถึง 8

 1. ภายใต้ บริการที่ได้ติดตั้ง ให้คลิก เพิ่ม
 2. ขยายภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่า แล้วขยาย คีย์บอร์ด
 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับคีย์บอร์ด หรือ ตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูล (IME) (IME: โปรแกรมที่ใส่ข้อความภาษาทางเอเชียตะวันออก (จีนดั้งเดิม จีนประยุกต์ ญี่ปุ่น หรือเกาหลี) เข้าไปในโปรแกรมอื่นโดยการเปลี่ยนแป้นกดให้เป็นตัวอักขระทางเอเชียตะวันออกแบบซับซ้อน IME จะถูกใช้งานราวกับเป็นเค้าโครงทดแทนของแป้นพิมพ์) ที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก ตกลง ภาษานั้นจะถูกเพิ่มลงในรายการ ภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่า

เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างรูปแบบคีย์บอร์ด ให้คลิก แสดงตัวอย่าง
กล่องโต้ตอบ เพิ่มภาษาสำหรับการป้อนค่า ที่มีคีย์บอร์ดภาษารัสเซีย

 1. ภายใต้ ภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่า ให้คลิกภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้น แล้วไปที่ เปลี่ยนภาษาที่คีย์บอร์ดด้วยแถบภาษา

แสดงใน Windows XP (เฉพาะสำหรับ Office 2010)

 สิ่งสำคัญ    เมื่อต้องการเปิดใช้งานคีย์บอร์ดสำหรับภาษาต่างๆ เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี คุณต้องติดตั้งไฟล์ภาษาเอเชียตะวันออกก่อน สำหรับภาษาที่อ่านจากขวาไปซ้าย หรือต้องปรับรูปแบบตามบริบท คุณต้องติดตั้งภาษาที่ซับซ้อนเพื่อสนับสนุนภาษาเหล่านี้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งไฟล์ภาษาเอเชียตะวันออกและภาษาที่ซับซ้อน ให้ดูที่ ฟีเจอร์ของภาษาที่เรียงจากขวาไปซ้าย

 1. คลิก เริ่ม ชี้ไปที่ การตั้งค่า คลิก แผงควบคุม > ตัวเลือกวันที่ เวลา ภาษา และภูมิภาค > ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา

 หมายเหตุ    ในมุมมองคลาสสิก ให้ดับเบิลคลิกที่ ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา

 1. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา ให้คลิกแท็บ ภาษา จากนั้นภายใต้ บริการป้อนข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า ให้คลิก รายละเอียด
 2. ในกล่องโต้ตอบ บริการป้อนข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า ภายใต้ ภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่า ให้คลิกภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้น แล้วไปที่ เปลี่ยนภาษาที่คีย์บอร์ดด้วยแถบภาษา

กล่องโต้ตอบ บริการป้อนข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า

ถ้าภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่าไม่มีอยู่ในรายการ ให้ทำตามขั้นตอนที่ 5 ถึง 6

 หมายเหตุ    ภาษาเริ่มต้นที่คุณเลือกจะถูกนำไปใช้กับโปรแกรมทั้งหมดในคอมพิวเตอร์ของคุณที่ใช้การตั้งค่านี้ รวมถึงโปรแกรมจากบริษัทอื่นด้วย

 1. ภายใต้ บริการที่ได้ติดตั้ง ให้คลิก เพิ่ม
 2. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มภาษาสำหรับการป้อนค่า ให้คลิกภาษาที่คุณต้องการจากรายการ ภาษาสำหรับการป้อนค่า แล้วคลิก ตกลง
 3. ภายใต้ ภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่า ให้คลิกภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้น

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 2: เปลี่ยนภาษาขณะที่คุณทำงานอยู่

หลังจากเพิ่มภาษาที่คีย์บอร์ดแล้ว คุณสามารถพิมพ์ข้อความในภาษาอื่นได้โดยใช้เครื่องมือต่อไปนี้

แสดงการใช้โค้ดอักขระ ASCII หรือ Unicode เพื่อพิมพ์อักขระ

ด้วยการใช้โค้ดอักขระ คุณสามารถพิมพ์โค้ดสำหรับอักขระที่คุณต้องการได้ เช่น ALT+164 จะเป็นการป้อนอักขระ ñ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การแทรก ¢, £, ¥, ® และอักขระอื่นที่ไม่ได้อยู่บนคีย์บอร์ด หรือ การแทรกอักขระพิเศษ สำหรับรายการอักขระพิเศษและวิธีแทรกอักขระเหล่านี้


แสดงการใช้ผังอักขระเพื่อใส่อักขระ

เมื่อใช้ผังอักขระ ให้เลือกฟอนต์และคลิกอักขระที่คุณต้องการแทรก

 1. คลิก เริ่ม ชี้ไปที่ โปรแกรมทั้งหมด ชี้ไปที่ เบ็ดเตล็ด ชี้ไปที่ เครื่องมือระบบ แล้วคลิก ผังอักขระ
 2. เลือกฟอนต์ แล้วคลิกอักขระที่คุณต้องการ

แสดงเปลี่ยนภาษาที่คีย์บอร์ดด้วยแถบภาษา

หลังจากที่คุณเพิ่มภาษาที่คุณต้องการ และเปิดใช้แถบภาษาเพื่อให้แสดงบนเดสก์ท็อปหรือในแถบงานของคุณแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนภาษาได้โดยการคลิกแถบภาษา แล้วเลือกภาษาที่คีย์บอร์ดที่คุณต้องการ

ถ้าแถบภาษาไม่แสดงบนเดสก์ท็อปหรือในแถบงานของคุณ คุณจะต้องแสดงแถบภาษาโดยดำเนินการดังนี้

ถ้าคุณตั้งค่ารูปแบบคีย์บอร์ดของภาษาใดภาษาหนึ่งไว้มากกว่าหนึ่งรูปแบบ เช่น ภาษาญี่ปุ่น คุณสามารถสลับระหว่างรูปแบบเหล่านั้นได้ด้วยการคลิกตัวบ่งชี้รูปแบบคีย์บอร์ดบนแถบภาษา ตัวอย่างตัวบ่งชี้คีย์บอร์ดแถบภาษา แล้วคลิกรูปแบบคีย์บอร์ดที่คุณต้องการใช้ ชื่อบนตัวบ่งชี้จะเปลี่ยนไปเพื่อแสดงรูปแบบคีย์บอร์ดที่ใช้งานอยู่

แสดงการแสดงแถบภาษาใน Windows 7

 1. คลิก เริ่ม > แผงควบคุม
 2. ภายใต้ นาฬิกา ภาษา และภูมิภาค ให้คลิก เปลี่ยนคีย์บอร์ดหรือวิธีป้อนข้อมูลอื่นๆ
 3. ในกล่องโต้ตอบ ภูมิภาคและภาษา ภายใต้แท็บ คีย์บอร์ดและภาษา ให้คลิก เปลี่ยนแปลงคีย์บอร์ด
 4. ในกล่องโต้ตอบ บริการป้อนข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า ให้คลิกแท็บ แถบภาษา แล้วเลือก เทียบชิดแถบงาน การทำเช่นนี้จะเป็นการแสดงแถบภาษาพร้อมกับภาษาที่คีย์บอร์ดปัจจุบันในแถบงานนั้น

กล่องโต้ตอบ บริการป้อนข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า

หลังจากคุณเลือกภาษาที่คีย์บอร์ดแล้ว แถบงานจะแสดง DE เป็นภาษาสำหรับการป้อนค่าแทนที่ภาษาท้องถิ่น เมื่อต้องการเปลี่ยนภาษา ให้คลิกแถบภาษาในแถบงาน แล้วเลือกภาษาที่ต้องการ


แสดงแสดงแถบภาษาใน Windows Vista (มุมมอง ประเภท) (เฉพาะสำหรับ Office 2010)

 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม
 2. ภายใต้ นาฬิกา ภาษา และภูมิภาค ให้คลิก เปลี่ยนคีย์บอร์ดหรือวิธีป้อนข้อมูลอื่นๆ

 หมายเหตุ    ในมุมมองคลาสสิก ให้ดับเบิลคลิกที่ ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา

 1. ในกล่องโต้ตอบ ภูมิภาคและภาษา บนแท็บ คีย์บอร์ดและภาษา ให้คลิก เปลี่ยนแปลงคีย์บอร์ด
 2. ในกล่องโต้ตอบ บริการป้อนข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า ให้คลิกแท็บ แถบภาษา แล้วเลือก เทียบชิดแถบงาน การทำเช่นนี้จะเป็นการแสดงแถบภาษาพร้อมกับภาษาที่คีย์บอร์ดปัจจุบันในแถบงานนั้น

กล่องโต้ตอบ บริการป้อนข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า

หลังจากเลือกภาษาที่คีย์บอร์ดแล้ว แถบงานจะแสดง DE เป็นภาษาสำหรับการป้อนค่าแทนที่ภาษาท้องถิ่น เมื่อต้องการเปลี่ยนภาษา ให้คลิกแถบภาษาในแถบงาน แล้วเลือกภาษาที่ต้องการ


แสดงแสดงแถบภาษาใน Windows XP (มุมมอง ประเภท) (เฉพาะสำหรับ Office 2010)

 1. คลิก เริ่ม ชี้ไปที่ การตั้งค่า คลิก แผงควบคุม แล้วคลิก ตัวเลือกวันที่ เวลา ภาษา และภูมิภาค

 หมายเหตุ    ในมุมมองคลาสสิก ให้ดับเบิลคลิกที่ ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา

 1. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกวันที่ เวลา ภาษา และภูมิภาค ภายใต้ เลือกงาน ให้คลิก เพิ่มภาษาอื่น
 2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา บนแท็บ ภาษา ให้คลิก รายละเอียด
 3. ในกล่องโต้ตอบ บริการป้อนข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า ให้คลิกแท็บ แถบภาษา
 4. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าแถบภาษา ให้ตรวจสอบว่ามีการเลือก แสดงแถบภาษาในแถบงาน หรือไม่ แถบภาษาจะแสดงในแถบงาน

กล่องโต้ตอบ บริการป้อนข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า


แสดงการใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ (On-Screen Keyboard - OSK) เพื่อพิมพ์อักขระ

หลังจากที่เพิ่มภาษาสำหรับการป้อนค่าแล้ว คุณสามารถพิมพ์โดยไม่ใช้คีย์บอร์ดแต่ใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ (OSK) ได้

 1. คลิก เริ่ม จากนั้นคลิก เรียกใช้ แล้วพิมพ์ osk ในกล่องข้อความ
 2. คลิก "คีย์บอร์ด" บนหน้าจอบน OSK เพื่อป้อนข้อความ ตัวกำกับเสียง (`) หรืออักขระพิเศษ

คีย์บอร์ดบนหน้าจอ


แสดงสลับคีย์บอร์ดโดยอัตโนมัติเพื่อให้เข้ากับภาษาของข้อความรอบข้าง

 หมายเหตุ    ฟีเจอร์นี้พร้อมใช้งานเฉพาะในโปรแกรม Office ต่อไปนี้ คือ OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher และ Word

คุณสามารถใช้ตัวเลือก สลับคีย์บอร์ดโดยอัตโนมัติเพื่อให้เข้ากับภาษาของข้อความรอบข้าง เพื่อใช้รูปแบบคีย์บอร์ดดั้งเดิมเมื่อพิมพ์ในภาษาอื่นได้ เมื่อเปิดตัวเลือกนี้ โปรแกรมจะสลับรูปแบบคีย์บอร์ดที่ใช้งานอยู่เพื่อให้ตรงกับภาษาของข้อความที่เคอร์เซอร์ชี้อยู่ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีไฟล์ซึ่งมีทั้งย่อหน้าที่เป็นภาษาอังกฤษและย่อหน้าที่เป็นภาษาสเปน และคุณได้ย้ายเคอร์เซอร์จากย่อหน้าของภาษาอังกฤษไปยังย่อหน้าของภาษาสเปน รูปแบบคีย์บอร์ดจะสลับจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาสเปน ซึ่งจะให้ผลลัพธ์เหมือนกันกับเมื่อคุณสลับรูปแบบคีย์บอร์ดจากภาษาอังกฤษไปเป็นภาษาสเปนโดยใช้ แถบภาษา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์นี้ ให้ดูที่ การเปิดตัวเลือกภาษาอัตโนมัติ


ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 3: ใช้เครื่องมือพิสูจน์อักษรกับภาษาต่างๆ

ต่อไปนี้คือคำแนะนำสำหรับ Microsoft Word สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีตั้งค่าการพิสูจน์อักษรและตรวจสอบการสะกดในโปรแกรม Office อื่นๆ ให้ดูที่ การตรวจการสะกดและไวยากรณ์ในภาษาอื่น

 สิ่งสำคัญ    ก่อนที่คุณจะสามารถใช้เครื่องมือพิสูจน์อักษรสำหรับอีกภาษาหนึ่งได้นั้น คุณจำเป็นต้องเพิ่มภาษาไปยังรายการ ภาษาแก้ไขที่เปิดใช้งาน คุณอาจจำเป็นต้องติดตั้งและกำหนดค่าแพคภาษาหรือชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อเพิ่มเติม โดยขึ้นอยู่กับเครื่องมือพิสูจน์อักษรที่คุณต้องการใช้

แสดงการกำหนดภาษาสำหรับทั้งเอกสาร

เมื่อต้องการกำหนดภาษาของพจนานุกรมสำหรับข้อความ และตรวจสอบการสะกดในเอกสารของคุณ ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการตรวจสอบ
 2. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม ภาษา ให้คลิก ภาษา แล้วคลิก ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร
 3. ในกล่องโต้ตอบ ภาษา ให้ตรวจสอบว่าได้ตั้งภาษาที่สัมพันธ์กับข้อความอย่างถูกต้องแล้ว ถ้าภาษาไม่ถูกต้อง ให้เลือกภาษาที่ถูกต้อง
  ถ้าภาษามีไอคอน การสะกดและไวยากรณ์ รูปปุ่ม อยู่ด้านหน้า กรณีนี้หมายความว่าได้ติดตั้งเครื่องมือพิสูจน์อักษรต่างๆ เช่น ตัวตรวจสอบการสะกดสำหรับภาษานั้นไว้แล้ว ถ้าภาษาไม่มีไอคอน การสะกดและไวยากรณ์ อยู่ด้านหน้า แสดงว่าพจนานุกรมสำหรับภาษานั้นไม่พร้อมใช้งาน และคุณไม่สามารถตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์สำหรับภาษานั้นได้
 4. ทำขั้นตอนที่ 1-3 ให้เสร็จสมบูรณ์สำหรับข้อความแต่ละส่วนในภาษาต่างๆ

ในกล่องโต้ตอบ ภาษา ให้เลือก ตรวจหาภาษาโดยอัตโนมัติ เพื่อที่คุณจะไม่ต้องระบุเอกสารสำหรับส่วนใดๆ ในเอกสารของคุณซึ่งเป็นภาษาอื่น

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า


แสดงการตั้งค่าภาษาของส่วนข้อความส่วนหนึ่งในเอกสารของคุณ

ถ้าคุณต้องการสร้างเอกสารในภาษาใดภาษาหนึ่ง แล้วรวมข้อความที่เป็นภาษาอื่นไว้ในเอกสารเดียวกัน เช่น คำอ้างอิงที่เป็นภาษาอื่น คุณสามารถพิมพ์ข้อความในภาษาที่สอง เลือกข้อความนั้น แล้วระบุให้เป็นภาษาที่สอง การทำเช่นนี้จะเป็นการเปิดใช้งานเครื่องมือพิสูจน์อักษร เช่น ตัวตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ เพื่อใช้พจนานุกรมของภาษาที่ถูกต้องในการรีวิวข้อความของคุณ

เมื่อต้องการกำหนดภาษาของพจนานุกรมสำหรับข้อความในเอกสาร Microsoft Word และตรวจสอบการสะกดในเอกสารของคุณ คุณต้องทำดังต่อไปนี้

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการตรวจสอบ
 2. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม ภาษา ให้คลิก ภาษา แล้วคลิก ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร
 3. ในกล่องโต้ตอบ ภาษา ให้ตรวจสอบว่าได้ตั้งภาษาที่สัมพันธ์กับข้อความอย่างถูกต้องแล้ว ถ้าภาษาไม่ถูกต้อง ให้เลือกภาษาที่ถูกต้อง
  ถ้าภาษามีไอคอน การสะกดและไวยากรณ์ รูปปุ่ม อยู่ด้านหน้า กรณีนี้หมายความว่าได้ติดตั้งเครื่องมือพิสูจน์อักษรต่างๆ เช่น ตัวตรวจสอบการสะกดสำหรับภาษานั้นไว้แล้ว ถ้าภาษาไม่มีไอคอน การสะกดและไวยากรณ์ อยู่ด้านหน้า แสดงว่าพจนานุกรมสำหรับภาษานั้นไม่พร้อมใช้งาน และคุณไม่สามารถตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์สำหรับภาษานั้นได้
 4. ทำขั้นตอนที่ 1-3 ให้เสร็จสมบูรณ์สำหรับข้อความแต่ละส่วนในภาษาต่างๆ

ในกล่องโต้ตอบ ภาษา ให้เลือก ตรวจหาภาษาโดยอัตโนมัติ เพื่อที่คุณจะไม่ต้องระบุเอกสารสำหรับส่วนใดๆ ในเอกสารของคุณซึ่งเป็นภาษาอื่น

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า


แสดงการตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ในภาษาอื่น

ตัวตรวจสอบการสะกดจะใช้ภาษาของพจนานุกรมที่ระบุ (ถ้ามี) ในการตรวจการสะกดของข้อความแต่ละส่วน

 • บนแท็บ รีวิว ให้คลิก การสะกดและไวยากรณ์

 หมายเหตุ    ในบางสถานการณ์ เมื่อมีภาษาหลายภาษาในเอกสารชุดเดียว หรือข้อความในภาษาต่างๆ สั้นเกินกว่าที่จะระบุเป็นภาษาใดภาษาหนึ่งได้ ตัวเลือก ตรวจหาภาษาโดยอัตโนมัติ อาจทำให้เกิดปัญหาในการตรวจการสะกดได้ ถ้าคุณพบปัญหาในการตรวจการสะกดและไวยากรณ์เมื่อใช้หลายภาษาในเอกสารเดียว คุณสามารถล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ แล้วเลือกข้อความในภาษาอื่น และกำหนดภาษาสำหรับส่วนข้อความนั้นด้วยตนเองได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจการสะกดในภาษาอื่น ให้ดูที่ การตรวจการสะกดและไวยากรณ์ในภาษาอื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคภาษาและชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อ โปรดดูที่ พิจารณาว่าคุณต้องการแพคภาษาหรือชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อหรือไม่

ถ้าคุณพบปัญหาในการตรวจการสะกดและไวยากรณ์ในภาษาอื่น โปรดดูที่ การตรวจการสะกดและไวยากรณ์ในภาษาอื่น

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า


การแปลหรือค้นคว้าข้อความ

คุณสามารถแปลข้อความที่คุณได้รับหรือข้อความที่คุณต้องการส่งได้ด้วยเครื่องมือ การค้นคว้า และ การแปล

 หมายเหตุ    ฟีเจอร์ การแปล มีพร้อมให้ใช้งานเฉพาะในโปรแกรม Office เหล่านี้ ได้แก่ Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio และ Word

แสดงการค้นคว้าข้อความในเอกสาร

 1. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม การพิสูจน์อักษร ให้คลิก การสะกด แล้วคลิก การค้นคว้า


 หมายเหตุ 

 • ในข้อความอีเมล Outlook ให้คลิกแท็บ ข้อความ แล้วคลิก การค้นคว้า
 • ใน Publisher ให้คลิก หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข แล้วคลิก การค้นคว้า
 1. ในบานหน้าต่าง การค้นคว้า ใกล้กับด้านล่างของบานหน้าต่าง ให้คลิก ตัวเลือกการค้นคว้า
 2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการค้นคว้า ให้คลิกที่ อัปเดต/เอาออก
 3. ในกล่องโต้ตอบ อัปเดตหรือเอาบริการออก ให้เลือกประเภทบริการที่คุณต้องการติดตั้ง เช่น การแปล (พจนานุกรมที่ติดตั้งไว้) แล้วคลิก อัปเดต จากนั้นทำตามคำแนะนำในการติดตั้ง คลิก ปิด แล้วคลิก ตกลง
 4. เลือกเอกสารอ้างอิงที่คุณต้องการใช้ ตัวอย่างเช่น อรรถาภิธาน: ภาษารัสเซีย จากนั้นพิมพ์คำที่คุณต้องการค้นคว้าลงในกล่องข้อความ ค้นหา ค้นหา แล้วคลิก เริ่ม ปุ่ม เริ่ม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือการค้นคว้า โปรดดูที่ ตัวเลือกการค้นคว้าอยู่ที่ใด และ การแปลข้อความในภาษาอื่น

แสดงการแปลคำ วลี หรือประโยค

 1. เลือกคำ วลี หรือ ประโยคที่จะแปล
 2. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม ภาษา ให้คลิก แปล แล้วคลิก แปลข้อความที่เลือก

 หมายเหตุ   

 • ใน Publisher บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก แปล
 • ในข้อความอีเมล Outlook ให้คลิกแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม การพิสูจน์อักษร ให้คลิก แปล

 1. ในบานหน้าต่าง การค้นคว้า ในกล่องข้อความ ค้นหา ให้คลิกลูกศรลง แล้วเลือก แปล การค้นหากล่องข้อความ
 2. ในส่วน แปล ในกล่องรายการ จาก ให้เลือกภาษาเริ่มต้น เช่น เยอรมัน
 3. จากกล่องรายการ เป็น ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการแปลคำนั้น เช่น รัสเซีย กล่องข้อความการแปล
 4. คลิก เริ่ม ปุ่ม เริ่ม


แสดงการแปลเอกสารทั้งเอกสาร

เมื่อต้องการแปลเอกสารทั้งเอกสาร ให้คลิก เริ่ม ปุ่ม เริ่ม แล้วทำตามคำแนะนำ

กล่องข้อความการแปล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแปล คำ วลี ประโยค หรือทั้งเอกสาร โปรดดูที่ การแปลข้อความในภาษาอื่น


ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

เรียนรู้เพิ่มเติม

แพคภาษาและชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อ    

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Access 2013, Excel 2013, InfoPath 2013, Office Shared 2013, OneNote 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Publisher 2013, Visio 2013, Visio Professional 2013, Word 2013, Access 2010, Excel 2010, InfoPath 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Project 2010, Publisher 2010, Word 2010