คำอธิบายของกราฟิก SmartArt

รายการ

ชื่อเค้าโครง คำอธิบาย รูปภาพ
รายการรูปหกเหลี่ยมแบบสลับ ใช้เพื่อแสดงชุดของความคิดที่เชื่อมต่อกัน ข้อความระดับ 1 จะปรากฏภายในรูปหกเหลี่ยม ข้อความระดับ 2 จะปรากฏภายนอกรูปร่าง
รายการบล็อกพื้นฐาน ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลที่ไม่เป็นลำดับหรือที่ถูกจัดกลุ่ม โดยมีพื้นที่แสดงสำหรับรูปร่างทั้งแนวนอนและแนวตั้งใหญ่ที่สุด รูปเค้าโครงของรายการบล็อกพื้นฐาน
รายการที่ส่วนที่ถูกเน้นของรูปภาพแนวโค้ง ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลที่ไม่เป็นลำดับหรือที่ถูกจัดกลุ่ม รูปร่างวงกลมขนาดเล็กออกแบบมาเพื่อใส่รูปภาพ ใช้ได้ดีกับการแสดงทั้งข้อความระดับ 1 และระดับ 2 โดยมีพื้นที่แสดงสำหรับรูปร่างทั้งแนวนอนและแนวตั้งใหญ่ที่สุด รูปเค้าโครงของส่วนที่ถูกเน้นของรูปภาพแนวโค้ง
รายการรูปภาพแบบต่อเนื่อง ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลที่เชื่อมโยงถึงกัน รูปร่างวงกลมถูกออกแบบมาเพื่อใส่รูปภาพ รูปเค้าโครงของรายการรูปภาพแบบต่อเนื่อง
รายการบล็อกแบบเลื่อนลง ใช้เพื่อแสดงกลุ่มของแนวคิดหรือรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน ความสูงของรูปร่างของข้อความจะลดลงเป็นลำดับ และข้อความระดับ 1 จะแสดงตามแนวตั้ง
กระบวนการโดยละเอียด ใช้กับข้อความระดับ 2 จำนวนมากเพื่อแสดงความคืบหน้าตามขั้นตอนต่างๆ รูปเค้าโครงของกระบวนการโดยละเอียด
รายการที่ถูกจัดกลุ่ม ใช้เพื่อแสดงกลุ่มและกลุ่มย่อยของข้อมูล หรือขั้นตอนและขั้นตอนย่อยในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ ข้อความระดับ 1 จะสัมพันธ์กับรูปร่างแนวนอนที่ระดับบนสุด และข้อความระดับ 2 จะสัมพันธ์กับขั้นตอนย่อยแนวตั้งที่อยู่ใต้รูปร่างระดับบนสุดที่เกี่ยวข้องแต่ละรูป ใช้ได้ดีกับการเน้นกลุ่มย่อยหรือขั้นตอนย่อย ข้อมูลแบบลำดับชั้น หรือรายการข้อมูลหลายรายการ รูปเค้าโครงของรายการที่ถูกจัดกลุ่ม
รายการลำดับชั้น ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์แบบลำดับชั้นที่ดำเนินข้ามกลุ่ม นอกจากนี้ยังสามารถใช้กับกลุ่มหรือรายการข้อมูลได้อีกด้วย รูปเค้าโครงของรายการลำดับชั้น
รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยแนวนอน ใช้เพื่อแสดงรายการข้อมูลที่ไม่เป็นลำดับหรือที่ถูกจัดกลุ่ม ใช้ได้ดีกับข้อความที่มีจำนวนมาก ข้อความทั้งหมดมีการเน้นระดับเดียวกัน และไม่มีแสดงถึงทิศทาง รูปเค้าโครงของรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยแนวนอน
รายการรูปภาพแนวนอน ใช้เพื่อแสดงข้อมูลที่ไม่เป็นลำดับหรือกลุ่มข้อมูลโดยมีการเน้นรูปภาพที่เกี่ยวข้อง รูปร่างด้านบนออกแบบมาเพื่อใส่รูปภาพ รูปเค้าโครงของรายการรูปภาพแนวนอน
กระบวนการแบบวงกลมที่เพิ่มขึ้น ใช้เพื่อแสดงชุดของขั้นตอนโดยที่พื้นที่ภายในวงกลมจะเพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอน โดยจะจำกัดขั้นตอนระดับ 1 ไว้ที่ 7 ขั้นตอน แต่ไม่จำกัดจำนวนของรายการระดับ 2 ใช้ได้ดีกับกับข้อความระดับ 2 ที่มีจำนวนมาก
รายการที่มีบรรทัด ใช้เพื่อแสดงข้อความจำนวนมากที่แบ่งออกเป็นประเภทและประเภทย่อย ใช้ได้ดีกับข้อความหลายระดับ ข้อความที่อยู่ระดับเดียวกันจะถูกคั่นด้วยเส้น
แนวคิดตรงข้าม ใช้เพื่อแสดงแนวคิดที่ตรงข้ามกันหรือขัดกันสองแนวคิด สามารถมีรายการระดับ 1 ได้หนึ่งหรือสองรายการ ข้อความระดับ 1 แต่ละข้อความสามารถมีระดับย่อยๆ ได้หลายระดับ ใช้ได้ดีกับข้อความที่มีจำนวนมาก
รายการส่วนที่ถูกเน้นของรูปภาพ ใช้เพื่อแสดงข้อมูลที่จัดกลุ่มหรือที่เกี่ยวข้องกัน รูปร่างขนาดเล็กที่มุมบนถูกออกแบบมาเพื่อใส่รูปภาพ โดยเน้นข้อความระดับ 2 เด่นกว่าข้อความระดับ 1 และเหมาะกับข้อความระดับ 2 ที่มีจำนวนมาก รูปเค้าโครงของรายการส่วนที่ถูกเน้นของรูปภาพ
รายการคำอธิบายรูปภาพ ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลที่ไม่เป็นลำดับหรือที่ถูกจัดกลุ่ม รูปร่างด้านบนออกแบบมาเพื่อใส่รูปภาพ และรูปภาพถูกเน้นอยู่เหนือข้อความ ใช้ได้ดีกับรูปภาพที่มีข้อความอธิบายภาพสั้นๆ รูปเค้าโครงของรายการคำอธิบายรูปภาพ
กระบวนการแบบวงกลม ใช้เพื่อแสดงขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการ โดยชิ้นวงกลมแต่ละชิ้นจะมีขนาดเพิ่มขึ้นโดยมีได้ถึงเจ็ดรูปร่าง ข้อความระดับ 1 จะแสดงตามแนวตั้ง
บวกและลบ ใช้เพื่อแสดงข้อดีและข้อเสียของสองแนวคิด ข้อความระดับ 1 แต่ละข้อความสามารถมีระดับย่อยๆ ได้หลายระดับ ใช้ได้ดีกับข้อความที่มีจำนวนมาก จำกัดจำนวนรายการระดับ 1 ไว้ที่สองรายการ
รายการพีระมิด ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ตามสัดส่วน ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงถึงกัน หรือความสัมพันธ์ตามลำดับชั้น ข้อความจะปรากฏอยู่ในรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ด้านบนของพื้นหลังพีระมิด รูปเค้าโครงของรายการพีระมิด
รายการย้อนกลับ ใช้เพื่อเปลี่ยนระหว่างสองรายการ โดยจะแสดงเฉพาะรายการของข้อความสองรายการแรกเท่านั้น และแต่ละรายการสามารถมีข้อความจำนวนมากได้ ใช้ได้ดีกับการแสดงการเปลี่ยนระหว่างสองรายการหรือการเลื่อนตามลำดับ
กระบวนการเป็นส่วนๆ ใช้เพื่อแสดงความคืบหน้าหรือขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ โดยเน้นข้อความระดับ 2 เนื่องจากแต่ละบรรทัดปรากฏอยู่ในรูปร่างแยกต่างหาก รูปเค้าโครงของกระบวนการเป็นส่วนๆ
รายการแบบเรียงซ้อน ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลหรือขั้นตอนในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ รูปร่างวงกลมมีข้อความระดับ 1 และสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่สัมพันธ์กันมีข้อความระดับ 2 ใช้ได้ดีกับรายละเอียดจำนวนมากและข้อความระดับ 1 จำนวนน้อยๆ รูปเค้าโครงของรายการแบบเรียงซ้อน
รายการส่วนที่ถูกเน้นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ใช้เพื่อแสดงรายการข้อมูลที่แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ข้อความระดับ 2 จะปรากฏข้างรูปร่างสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดเล็ก ใช้ได้ดีกับกับข้อความระดับ 2 ที่มีจำนวนมาก
ลำดับชั้นตาราง ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลที่สร้างจากบนลงล่าง และลำดับชั้นภายในแต่ละกลุ่ม เค้าโครงนี้ไม่มีเส้นเชื่อมต่อ รูปเค้าโครงของลำดับชั้นตาราง
รายการตาราง ใช้เพื่อแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันหรือที่ถูกจัดกลุ่มของค่าที่เท่ากัน ข้อความระดับ 1 บรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับรูปร่างบนสุด และข้อความระดับ 2 ใช้สำหรับรายการที่ตามมา รูปเค้าโครงของรายการตาราง
รายการเป้าหมาย ใช้เพื่อแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันหรือทับซ้อนกัน แต่ละบรรทัดของข้อความระดับ 1 เจ็ดบรรทัดแรกจะแสดงในรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง ใช้ได้ดีกับข้อความทั้งระดับ 1 และระดับ 2 รูปเค้าโครงของรายการเป้าหมาย
รายการสี่เหลี่ยมคางหมู ใช้เพื่อแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันหรือที่ถูกจัดกลุ่มของค่าที่เท่ากัน ใช้ได้ดีกับข้อความที่มีจำนวนมาก รูปเค้าโครงของรายการสี่เหลี่ยมคางหมู
รายการกล่องแนวตั้ง ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลหลายกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่มีข้อความระดับ 2 จำนวนมาก เหมาะกับข้อมูลที่มีรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย รูปเค้าโครงของรายการกล่องแนวตั้ง
รายการบล็อกแนวตั้ง ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลหรือขั้นตอนในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ ใช้ได้ดีกับกับข้อความระดับ 2 ที่มีจำนวนมาก เหมาะกับข้อความที่มีประเด็นหลักหนึ่งประเด็นและประเด็นย่อยหลายประเด็น รูปเค้าโครงของรายการบล็อกแนวตั้ง
รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยแนวตั้ง ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลที่ไม่เป็นลำดับหรือที่ถูกจัดกลุ่ม ใช้ได้ดีกับรายการที่มีหัวเรื่องขนาดยาวหรือข้อมูลระดับบนสุด รูปเค้าโครงของรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยแนวตั้ง
รายการเครื่องหมายบั้งแนวตั้ง ใช้เพื่อแสดงความคืบหน้าหรือขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ หรือเพื่อเน้นการเคลื่อนย้ายหรือทิศทาง โดยเน้นข้อความระดับ 2 เด่นกว่าข้อความระดับ 1 และเหมาะกับข้อความระดับ 2 ที่มีจำนวนมาก รูปเค้าโครงของรายการเครื่องหมายบั้งแนวตั้ง
รายการสิ่งที่ถูกเน้นของรูปภาพแนวตั้ง ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลที่ไม่เป็นลำดับหรือที่ถูกจัดกลุ่ม รูปร่างวงกลมขนาดเล็กออกแบบมาเพื่อใส่รูปภาพ รูปเค้าโครงของรายการสิ่งที่ถูกเน้นของรูปภาพแนวตั้ง
รายการรูปภาพแนวตั้ง ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลที่ไม่เป็นลำดับหรือที่ถูกจัดกลุ่ม รูปร่างขนาดเล็กทางด้านซ้ายออกแบบมาเพื่อใส่รูปภาพ รูปเค้าโครงของรายการรูปภาพแนวตั้ง
รายการส่วนที่ถูกเน้นแนวตั้ง ใช้เพื่อแสดงรายการข้อมูล ข้อความระดับ 2 จะปรากฏอยู่ในรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหนือเครื่องหมายบั้งแนวตั้ง โดยเน้นข้อความระดับ 2 เด่นกว่าข้อความระดับ 1 และเหมาะกับข้อความระดับ 2 ที่มีจำนวนปานกลาง
รายการลูกศรแนวตั้ง ใช้เพื่อแสดงความคืบหน้าหรือขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ที่ย้ายไปยังจุดหมายเดียวกัน ใช้ได้ดีกับรายการข้อมูลที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย รูปเค้าโครงของรายการลูกศรแนวตั้ง
รายการวงกลมแนวตั้ง ใช้เพื่อแสดงข้อมูลแบบลำดับหรือที่ถูกจัดกลุ่ม ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 ซึ่งแสดงถัดจากรูปร่างวงกลมขนาดใหญ่ ข้อความของระดับต่ำกว่าจะถูกแยกด้วยรูปร่างวงกลมขนาดเล็กกว่า
รายการแบบโค้งแนวตั้ง ใช้เพื่อแสดงรายการแบบโค้งของข้อมูล เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพลงในรูปร่างวงกลมที่ถูกเน้น ให้นำการเติมรูปภาพไปใช้

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

กระบวนการ

ชื่อเค้าโครง คำอธิบาย รูปภาพ
กระบวนการสิ่งที่ถูกเน้น ใช้เพื่อแสดงความคืบหน้า เส้นเวลา หรือขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ ใช้ได้ดีกับการแสดงทั้งข้อความระดับ 1 และระดับ 2 รูปเค้าโครงของกระบวนการสิ่งที่ถูกเน้น
โฟลว์แบบสลับ ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลหรือขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ เน้นปฏิสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์ในกลุ่มข้อมูลนั้น รูปเค้าโครงของโฟลว์แบบสลับ
ริบบิ้นลูกศร ใช้เพื่อแสดงแนวคิดที่เกี่ยวข้องหรือขัดแย้งกันซึ่งมีความสัมพันธ์บางอย่าง เช่น แรงที่เป็นปฏิปักษ์กัน ข้อความระดับ 1 สองบรรทัดแรกใช้สำหรับข้อความในลูกศร ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง รูปเค้าโครงของริบบิ้นลูกศร
กระบวนการแนวโค้งพื้นฐาน ใช้เพื่อแสดงความคืบหน้าหรือขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ โดยมีพื้นที่แสดงสำหรับรูปร่างทั้งแนวนอนและแนวตั้งใหญ่ที่สุด รูปเค้าโครงของกระบวนการแนวโค้งพื้นฐาน
กระบวนการเครื่องหมายบั้งพื้นฐาน ใช้เพื่อแสดงความคืบหน้า เส้นเวลา ขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ หรือเพื่อเน้นการเคลื่อนย้ายหรือทิศทาง ข้อความระดับ 1 จะปรากฏภายในรูปร่างลูกศร ขณะที่ข้อความระดับ 2 จะปรากฏด้านล่างรูปร่างลูกศร รูปเค้าโครงของกระบวนการเครื่องหมายบั้งพื้นฐาน
กระบวนการพื้นฐาน ใช้เพื่อแสดงความคืบหน้าหรือขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ รูปเค้าโครงของกระบวนการพื้นฐาน
เส้นเวลาพื้นฐาน ใช้เพื่อแสดงขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ หรือแสดงข้อมูลเส้นเวลา ใช้ได้ดีกับข้อความทั้งระดับ 1 และระดับ 2 รูปเค้าโครงของเส้นเวลาพื้นฐาน
รายการเครื่องหมายบั้ง ใช้เพื่อแสดงความคืบหน้าตามกระบวนการต่างๆ ที่ทำให้เกิดเวิร์กโฟลว์โดยรวม นอกจากนี้ยังใช้สำหรับแสดงกระบวนการที่ขัดแย้งกัน ข้อความระดับ 1จะสัมพันธ์กับรูปร่างลูกศรแรกทางด้านซ้าย ส่วนข้อความระดับ 2 จะสัมพันธ์กับขั้นตอนย่อยแนวนอนสำหรับแต่ละรูปร่างที่มีข้อความระดับ 1 รูปเค้าโครงของรายการเครื่องหมายบั้ง
กระบวนการแนวโค้งแบบวงกลม ใช้เพื่อแสดงลำดับหรือขั้นตอนแบบยาวหรือที่ไม่เป็นเชิงเส้นในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 เท่านั้น โดยมีพื้นที่แสดงสำหรับรูปร่างทั้งแนวนอนและแนวตั้งใหญ่ที่สุด รูปเค้าโครง กระบวนการแนวโค้งแบบวงกลม
กระบวนการเครื่องหมายบั้งแบบปิด ใช้เพื่อแสดงความคืบหน้า เส้นเวลา หรือขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ หรือเพื่อเน้นการเคลื่อนย้ายหรือทิศทาง สามารถใช้เน้นข้อความในรูปร่างเริ่มต้น ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 เท่านั้น รูปเค้าโครงของกระบวนการเครื่องหมายบั้งแบบปิด
เส้นเวลาของส่วนที่ถูกเน้นแบบวงกลม ใช้เพื่อแสดงชุดของเหตุการณ์หรือข้อมูลเส้นเวลา ข้อความระดับ 1 จะปรากฏถัดจากรูปร่างวงกลมขนาดใหญ่ ข้อความระดับ 2 จะปรากฏถัดจากรูปร่างวงกลมขนาดเล็ก
กระบวนการลูกศรแบบวงกลม ใช้เพื่อแสดงรายการตามลำดับโดยมีข้อความสนับสนุนสำหรับแต่ละรายการ ไดอะแกรมนี้ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 จำนวนน้อยๆ
กระบวนการลูกศรแบบต่อเนื่อง ใช้เพื่อแสดงเส้นเวลา หรือขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 เนื่องจากข้อความระดับ 1 แต่ละบรรทัดจะปรากฏภายในรูปร่างลูกศร ส่วนข้อความระดับ 2 จะปรากฏภายนอกรูปร่างลูกศร รูปเค้าโครงของกระบวนการลูกศรแบบต่อเนื่อง
กระบวนการบล็อกแบบต่อเนื่อง ใช้เพื่อแสดงความคืบหน้าหรือขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 และระดับ 2 ที่มีจำนวนน้อยๆ รูปเค้าโครงของกระบวนการบล็อกแบบต่อเนื่อง
รายการรูปภาพแบบต่อเนื่อง ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลที่เชื่อมโยงถึงกัน รูปร่างวงกลมถูกออกแบบมาเพื่อใส่รูปภาพ รูปเค้าโครงของรายการรูปภาพแบบต่อเนื่อง
ลูกศรชี้บรรจบกัน ใช้เพื่อแสดงความคิดหรือแนวคิดที่ครอบคลุมจุดศูนย์กลาง ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 เท่านั้น รูปเค้าโครงของลูกศรชี้บรรจบกัน
กระบวนการแบบเลื่อนลง ใช้เพื่อแสดงลำดับของเหตุการณ์แบบเลื่อนลง ข้อความระดับ 1 ข้อความแรกอยู่ที่ด้านบนของลูกศร ข้อความระดับ 1 ข้อความสุดท้ายจะปรากฏที่ด้านล่างของลูกศร รายการที่ปรากฏจะได้แก่รายการระดับ 1 เจ็ดรายการแรกเท่านั้น ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความที่มีจำนวนน้อยถึงปานกลาง
กระบวนการโดยละเอียด ใช้กับข้อความระดับ 2 จำนวนมากเพื่อแสดงความคืบหน้าตามขั้นตอนต่างๆ รูปเค้าโครงของกระบวนการโดยละเอียด
ลูกศรแยกออกจากกัน ใช้เพื่อแสดงความคิดหรือแนวคิดที่ออกมาจากแหล่งศูนย์กลาง ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 เท่านั้น รูปเค้าโครงของลูกศรแยกออกจากกัน
สมการ ใช้เพื่อแสดงขั้นตอนตามลำดับหรืองานที่อธิบายแผนการหรือผลลัพธ์ ข้อความระดับ 1 บรรทัดสุดท้ายจะปรากฏหลังจากเครื่องหมายเท่ากับ (=) ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 เท่านั้น รูปเค้าโครงของสมการ
กรวย ใช้เพื่อแสดงการกรองข้อมูลหรือวิธีผสานส่วนต่างๆ เป็นหนึ่งเดียว โดยเน้นผลลัพธ์สุดท้าย สามารถมีข้อความระดับ 1 ได้ถึงสี่บรรทัด โดยข้อความระดับ 1 สี่บรรทัดสุดท้ายเหล่านี้จะปรากฏด้านล่างกรวย และบรรทัดอื่นๆ จะสัมพันธ์กับรูปร่างวงกลม ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง รูปเค้าโครงของกรวย
เกียร์ ใช้เพื่อแสดงความคิดที่เชื่อมโยงกัน แต่ละบรรทัดข้อความระดับ 1 สามบรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับรูปร่างเกียร์ และข้อความระดับ 2 ที่สัมพันธ์กันเหล่านั้นจะปรากฏอยู่ในรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าติดกับรูปร่างเกียร์ ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง รูปเค้าโครงของเกียร์
กระบวนการแบบลูกศรเพิ่มขึ้น ใช้เพื่อแสดงขั้นตอนตามลำดับและเหลื่อมกันในกระบวนการ จำกัดจำนวนรายการระดับ 1 ไว้ที่ห้ารายการ ส่วนระดับ 2 สามารถมีข้อความจำนวนมากได้
ลูกศรชี้สวนกัน ใช้เพื่อแสดงสองความคิดที่ตรงข้ามกัน หรือความคิดที่ต่างจากจุดศูนย์กลาง ข้อความระดับ 1 สองบรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับลูกศร ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง รูปเค้าโครงของลูกศรที่ชี้สวนกัน
กระบวนการแบบเป็นระยะ ใช้เพื่อแสดงกระบวนการที่มีสามระยะ จำกัดจำนวนรายการระดับ 1 ไว้ที่สามรายการ รายการระดับ 1 สองรายการแรกสามารถมีรายการระดับ 2 ได้รายการละสี่รายการ และรายการระดับ 1 รายการที่สามสามารถมีรายการระดับ 2 ได้ไม่จำกัดจำนวน ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความจำนวนน้อย
กระบวนการสิ่งที่เน้นของรูปภาพ ใช้เพื่อแสดงขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ รูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าในพื้นหลังถูกออกแบบมาเพื่อใส่รูปภาพ รูปเค้าโครงของกระบวนการสิ่งที่เน้นของรูปภาพ
ลูกศรตามกระบวนการ ใช้เพื่อแสดงข้อมูลที่แสดงถึงกระบวนการหรือเวิร์กโฟลว์ ข้อความระดับ 1 จะปรากฏในรูปร่างวงกลม และข้อความระดับ 2 จะปรากฏในรูปร่างลูกศร ใช้งานได้ดีที่สุดกับข้อความจำนวนน้อยๆ และเพื่อเน้นการเคลื่อนไหวหรือทิศทาง รูปเค้าโครงของลูกศรตามกระบวนการ
รายการกระบวนการ ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลหลายกลุ่มหรือขั้นตอนและขั้นตอนย่อยในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ ข้อความระดับ 1 จะสัมพันธ์กับรูปร่างแนวนอนด้านบน และข้อความระดับ 2 จะสัมพันธ์กับขั้นตอนย่อยแนวตั้งที่อยู่ใต้รูปร่างระดับบนที่เกี่ยวข้องแต่ละรูปร่าง รูปเค้าโครงของรายการกระบวนการ
กระบวนการสุ่มเพื่อผลลัพธ์ ใช้เพื่อแสดงว่าแนวคิดที่สับสนหลายๆ แนวคิดสามารถให้ผลลัพธ์เป็นเป้าหมายหรือแนวคิดที่มีเอกภาพเพียงหนึ่งเดียวได้อย่างไร โดยแสดงผ่านขั้นตอนจำนวนหนึ่ง สนับสนุนข้อความระดับ 1 หลายรายการ แต่รูปร่างที่เกี่ยวข้องกับระดับ 1 รายการแรกและรายการสุดท้ายนั้นจะตายตัว ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 จำนวนน้อยและข้อความระดับ 2 จำนวนปานกลาง
กระบวนการแนวโค้งการทำซ้ำ ใช้เพื่อแสดงความคืบหน้าหรือขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ โดยมีพื้นที่แสดงสำหรับรูปร่างทั้งแนวนอนและแนวตั้งใหญ่ที่สุด รูปเค้าโครงของกระบวนการแนวโค้งการทำซ้ำ
กระบวนการเป็นส่วนๆ ใช้เพื่อแสดงความคืบหน้าหรือขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ โดยเน้นข้อความระดับ 2 เนื่องจากแต่ละบรรทัดปรากฏอยู่ในรูปร่างแยกต่างหาก รูปเค้าโครงของกระบวนการเป็นส่วนๆ
กระบวนการแบบเหลื่อมกัน ใช้เพื่อแสดงความคืบหน้าในทางลงในขั้นตอนต่างๆ แต่ละบรรทัดของข้อความระดับ 1 ห้าบรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับสี่เหลี่ยมผืนผ้า ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง รูปเค้าโครงของกระบวนการแบบเหลื่อมกัน
กระบวนการแบบเลื่อนลงเป็นขั้น ใช้เพื่อแสดงกระบวนการแบบเลื่อนลงที่มีขั้นตอนและขั้นตอนย่อยหลายขั้นตอน ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความจำนวนน้อย
กระบวนการแบบเลื่อนขึ้นเป็นขั้น ใช้เพื่อแสดงลำดับของชุดขั้นตอนหรือรายการของข้อมูลแบบเลื่อนขึ้น
กระบวนการแบบขั้นตอนย่อย ใช้เพื่อแสดงกระบวนการแบบหลายขั้นตอนที่มีขั้นตอนย่อยอยู่ระหว่างข้อความระดับ 1 แต่ละข้อความ ใช้งานได้ดีที่สุดกับข้อความที่มีปริมาณน้อยและจำกัดจำนวนขั้นตอนระดับ 1 ไว้ที่เจ็ดขั้นตอน ขั้นตอนระดับ 1 แต่ละขั้นตอนสามารถมีขั้นตอนย่อยได้ไม่จำกัด
ไปป์เส้นเวลา ใช้เพื่อแสดงขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ หรือแสดงข้อมูลเส้นเวลา ข้อความระดับ 1 จะปรากฏในขนาดใหญ่กว่าข้อความระดับ 2
ลูกศรขึ้น ใช้เพื่อแสดงความคืบหน้าหรือขั้นตอนที่แนวโน้มสูงขึ้นในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ แต่ละบรรทัดของข้อความระดับ 1 ห้าบรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับจุดบนลูกศร ใช้งานได้ดีที่สุดกับข้อความที่มีจำนวนน้อยๆ ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง รูปเค้าโครงของลูกศรขึ้น
รายการลูกศรแนวตั้ง ใช้เพื่อแสดงความคืบหน้าหรือขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ที่ย้ายไปยังจุดหมายเดียวกัน ใช้ได้ดีกับรายการข้อมูลที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย รูปเค้าโครงของรายการลูกศรแนวตั้ง
กระบวนการแนวโค้งแนวตั้ง ใช้เพื่อแสดงความคืบหน้าหรือขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ โดยมีพื้นที่แสดงสำหรับรูปร่างทั้งแนวนอนและแนวตั้งใหญ่ที่สุด และเน้นความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างมากกว่าทิศทางหรือการเคลื่อนย้าย รูปเค้าโครงของกระบวนการแนวโค้งแนวตั้ง
รายการเครื่องหมายบั้งแนวตั้ง ใช้เพื่อแสดงความคืบหน้าหรือขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ หรือเพื่อเน้นการเคลื่อนย้ายหรือทิศทาง โดยเน้นข้อความระดับ 2 เด่นกว่าข้อความระดับ 1 และเหมาะกับข้อความระดับ 2 ที่มีจำนวนมาก รูปเค้าโครงของรายการเครื่องหมายบั้งแนวตั้ง
สมการแนวตั้ง ใช้เพื่อแสดงขั้นตอนตามลำดับหรืองานที่อธิบายแผนการหรือผลลัพธ์ ข้อความระดับ 1 บรรทัดสุดท้ายจะปรากฏหลังลูกศร ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 เท่านั้น รูปเค้าโครงของสมการแนวตั้ง
กระบวนการแนวตั้ง ใช้เพื่อแสดงความคืบหน้าหรือขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์จากบนลงล่าง ใช้งานได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 เนื่องจากพื้นที่แนวตั้งมีจำกัด รูปเค้าโครงของกระบวนการแนวตั้ง

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

วงกลม

ชื่อเค้าโครง คำอธิบาย รูปภาพ
วงกลมพื้นฐาน ใช้เพื่อแสดงลำดับต่อเนื่องของขั้นตอน งาน หรือเหตุการณ์ในแนววงกลม โดยเน้นช่วงหรือขั้นตอนมากกว่าจะเน้นลูกศรหรือแนวการดำเนินงานที่เชื่อมต่อกัน ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 เท่านั้น รูปเค้าโครงของวงกลมพื้นฐาน
วงกลมธรรมดา ใช้เพื่อแสดงว่าแต่ละส่วนประกอบเข้ากันเป็นหนึ่งเดียวได้อย่างไร บรรทัดข้อความระดับ 1 เจ็ดบรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับรูปร่างสามเหลี่ยมหรือวงกลมที่กระจายอยู่เท่าๆ กัน รูปร่างข้อความบนสุดระดับ 1 จะปรากฏอยู่ภายนอกส่วนที่เหลือของวงกลมเพื่อการเน้น ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง รูปเค้าโครงของวงกลมธรรมดา
รัศมีธรรมดา ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์กับความคิดหลักในวงกลม ข้อความระดับ 1 บรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับรูปร่างตรงกลาง และข้อความระดับ 2 ของรูปร่างนั้นจะสัมพันธ์กับรูปร่างวงกลมที่อยู่ล้อมรอบ ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง รูปเค้าโครงของรัศมีธรรมดา
วงกลมแบบบล็อก ใช้เพื่อแสดงลำดับต่อเนื่องของขั้นตอน งาน หรือเหตุการณ์ในแนววงกลม โดยเน้นช่วงหรือขั้นตอนมากกว่าจะเน้นลูกศรหรือแนวการดำเนินงานที่เชื่อมต่อกัน รูปเค้าโครงของวงกลมแบบบล็อก
วงกลมแบบต่อเนื่อง ใช้เพื่อแสดงลำดับต่อเนื่องของขั้นตอน งาน หรือเหตุการณ์ในแนววงกลม โดยเน้นการเชื่อมต่อระหว่างคอมโพเนนต์ทั้งหมด ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 เท่านั้น รูปเค้าโครงของวงกลมแบบต่อเนื่อง
เมทริกซ์วงกลม ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ต่อความคิดหลักในความคืบหน้าแบบวงจร แต่ละบรรทัดของข้อความระดับ 1 สี่บรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับรูปร่างสามเหลี่ยมหรือวงกลม และข้อความระดับ 2 จะปรากฏในรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางด้านข้างของรูปร่างสามเหลี่ยมหรือวงกลม ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง รูปเค้าโครงของเมทริกซ์วงกลม
รัศมีแผ่ออกจากศูนย์กลาง ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์กับความคิดหลักในรูปแบบวงกลม ข้อความระดับ 1 บรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับรูปร่างวงกลมตรงกลาง โดยเน้นวงกลมที่ล้อมรอบมากกว่าจะเน้นความคิดหลัก ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง รูปเค้าโครงของรัศมีแผ่ออกจากศูนย์กลาง
เกียร์ ใช้เพื่อแสดงความคิดที่เชื่อมโยงกัน แต่ละบรรทัดข้อความระดับ 1 สามบรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับรูปร่างเกียร์ และข้อความระดับ 2 ที่สัมพันธ์กันเหล่านั้นจะปรากฏอยู่ในรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าติดกับรูปร่างเกียร์ ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง รูปเค้าโครงของเกียร์
วงกลมหลายทิศทาง ใช้เพื่อแสดงลำดับต่อเนื่องของขั้นตอน งาน หรือเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นในทิศทางใดก็ได้ รูปเค้าโครงของวงกลมหลายทิศทาง
วงกลมไร้ทิศทาง ใช้เพื่อแสดงลำดับต่อเนื่องของขั้นตอน งาน หรือเหตุการณ์ในแนววงกลม รูปร่างแต่ละรูปมีระดับความสำคัญเท่ากัน ใช้ได้ดีเมื่อไม่จำเป็นต้องระบุทิศทาง รูปเค้าโครงของวงกลมไร้ทิศทาง
วงกลมรัศมี ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์กับความคิดหลัก โดยเน้นทั้งข้อมูลในวงกลมตรงกลางและเน้นการใช้ข้อมูลในวงกลมรอบนอกกับความคิดหลัก บรรทัดข้อความระดับ 1 บรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับวงกลมตรงกลาง และข้อความระดับ 2 จะสัมพันธ์กับวงกลมรอบนอก ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง รูปเค้าโครงของวงกลมรัศมี
เวนน์แบบรัศมี ใช้เพื่อแสดงทั้งความสัมพันธ์ที่เหลื่อมกันและความสัมพันธ์ต่อความคิดหลักในวงกลม ข้อความระดับ 1 บรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับรูปร่างตรงกลาง และบรรทัดต่างๆ ของข้อความระดับ 2 จะสัมพันธ์กับรูปร่างวงกลมที่อยู่ล้อมรอบ ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง รูปเค้าโครงของเวนน์แบบรัศมี
วงกลมเป็นส่วนๆ ใช้เพื่อแสดงความคืบหน้าหรือลำดับของขั้นตอน งาน หรือเหตุการณ์ในแนววงกลม โดยเน้นชิ้นงานที่เชื่อมโยงถึงกัน แต่ละบรรทัดข้อความระดับ 1 เจ็ดบรรทัดแรกจะสอดคล้องกับรูปร่างสามเหลี่ยมหรือวงกลม ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง รูปเค้าโครงของวงกลมเป็นส่วนๆ
วงกลมข้อความ ใช้เพื่อแสดงลำดับต่อเนื่องของขั้นตอน งาน หรือเหตุการณ์ในแนววงกลม โดยเน้นลูกศรหรือแนวการดำเนินงานมากกว่าช่วงหรือขั้นตอน ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 เท่านั้น รูปเค้าโครงของวงกลมข้อความ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ลำดับชั้น

ชื่อเค้าโครง คำอธิบาย รูปภาพ
แผนภูมิองค์กรแบบครึ่งวงกลม ใช้เพื่อแสดงข้อมูลแบบลำดับชั้นหรือใช้รายงานความสัมพันธ์ในองค์กร สามารถใช้รูปร่างผู้ช่วยและเค้าโครงแบบลอยของแผนผังองค์กรได้ในเค้าโครงนี้
ลำดับชั้น ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์แบบลำดับชั้นจากบนลงล่าง รูปเค้าโครงของลำดับชั้น
รายการลำดับชั้น ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์แบบลำดับชั้นที่ดำเนินข้ามกลุ่ม นอกจากนี้ยังสามารถใช้กับกลุ่มหรือรายการข้อมูลได้อีกด้วย รูปเค้าโครงของรายการลำดับชั้น
ลำดับชั้นแนวนอน ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์แบบลำดับชั้นที่ดำเนินตามแนวนอน ใช้ได้ดีกับโครงสร้างการตัดสินใจ รูปเค้าโครงของลำดับชั้นแนวนอน
ลำดับชั้นที่มีป้ายชื่อแนวนอน ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์แบบลำดับชั้นที่ดำเนินไปในแนวนอนและจัดกลุ่มตามลำดับชั้น โดยเน้นหัวเรื่องหรือข้อความระดับ 1 บรรทัดแรกของข้อความระดับ 1 จะปรากฏในรูปร่างที่จุดเริ่มต้นของลำดับชั้น ส่วนบรรทัดที่สองและบรรทัดที่ตามมาทั้งหมดของข้อความระดับ 1 จะปรากฏที่ด้านบนของสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง รูปเค้าโครงของลำดับชั้นที่มีป้ายชื่อแนวนอน
ลำดับชั้นหลายระดับแบบแนวนอน ใช้เพื่อแสดงข้อมูลแบบลำดับชั้นจำนวนมากที่ที่ดำเนินตามแนวนอน ลำดับชั้นระดับบนสุดจะแสดงในแนวตั้ง เค้าโครงนี้สนับสนุนลำดับชั้นหลายระดับ
แผนผังองค์กรแบบแนวนอน ใช้เพื่อแสดงข้อมูลแบบลำดับชั้นตามแนวนอน หรือการรายงานความสัมพันธ์ในองค์กร สามารถใช้รูปร่างผู้ช่วยและเค้าโครงแบบลอยของแผนผังองค์กรได้ในเค้าโครงนี้
ลำดับชั้นที่มีป้ายชื่อ ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์แบบลำดับชั้นที่ดำเนินจากบนลงล่างและจัดกลุ่มตามลำดับชั้น โดยเน้นหัวเรื่องหรือข้อความระดับ 1 ข้อความระดับ 1 บรรทัดแรกจะปรากฏในรูปร่างที่จุดเริ่มต้นของลำดับชั้น และบรรทัดที่ตามมาทั้งหมดของข้อความระดับ 1 จะปรากฏที่ด้านซ้ายของสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง รูปเค้าโครงของลำดับชั้นที่มีป้ายชื่อ
แผนผังองค์กรชื่อและตำแหน่งงาน ใช้เพื่อแสดงข้อมูลแบบลำดับชั้นหรือใช้รายงานความสัมพันธ์ในองค์กร เมื่อต้องการป้อนข้อความในกล่องชื่อเรื่อง ให้พิมพ์ลงในรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเล็กโดยตรง สามารถใช้รูปร่างผู้ช่วยและเค้าโครงแบบลอยของแผนผังองค์กรได้ในเค้าโครงนี้
แผนผังองค์กร ใช้เพื่อแสดงข้อมูลแบบลำดับชั้นหรือใช้รายงานความสัมพันธ์ในองค์กร สามารถใช้รูปร่างผู้ช่วยและเค้าโครงแบบลอยของแผนผังองค์กรได้ในเค้าโครงนี้ รูปเค้าโครงของแผนผังองค์กร
แผนผังองค์กรที่มีรูปภาพ ใช้เพื่อแสดงข้อมูลแบบลำดับชั้นหรือใช้รายงานความสัมพันธ์ในองค์กร พร้อมรูปภาพ สามารถใช้รูปร่างผู้ช่วยและเค้าโครงแบบลอยของแผนผังองค์กรได้ในเค้าโครงนี้ เค้าโครงกราฟิก SmartArt รูปภาพแผนผังองค์กร
ลำดับชั้นตาราง ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลที่สร้างจากบนลงล่าง และลำดับชั้นภายในแต่ละกลุ่ม เค้าโครงนี้ไม่มีเส้นเชื่อมต่อ รูปเค้าโครงของลำดับชั้นตาราง

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ความสัมพันธ์

ชื่อเค้าโครง คำอธิบาย รูปภาพ
ริบบิ้นลูกศร ใช้เพื่อแสดงแนวคิดที่เกี่ยวข้องหรือขัดแย้งกันซึ่งมีความสัมพันธ์บางอย่าง เช่น แรงที่เป็นปฏิปักษ์กัน ข้อความระดับ 1 สองบรรทัดแรกใช้สำหรับข้อความในลูกศร ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง รูปเค้าโครงของริบบิ้นลูกศร
สมดุล ใช้เพื่อเปรียบเทียบหรือแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสองความคิด แต่ละบรรทัดของข้อความระดับ 1 สองบรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับข้อความที่อยู่ด้านหนึ่งของจุดกึ่งกลางที่ด้านบน โดยเน้นข้อความระดับ 2 ซึ่งจำกัดให้มีได้สี่รูปร่างบนแต่ละด้านของจุดกึ่งกลาง ตราชั่งจะเอียงไปยังด้านที่มีรูปร่างที่มีข้อความระดับ 2 มากที่สุด ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง รูปเค้าโครงสมดุล
วงกลมธรรมดา ใช้เพื่อแสดงว่าแต่ละส่วนประกอบเข้ากันเป็นหนึ่งเดียวได้อย่างไร บรรทัดข้อความระดับ 1 เจ็ดบรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับรูปร่างสามเหลี่ยมหรือวงกลมที่กระจายอยู่เท่าๆ กัน รูปร่างข้อความบนสุดระดับ 1 จะปรากฏอยู่ภายนอกส่วนที่เหลือของวงกลมเพื่อการเน้น ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง รูปเค้าโครงของวงกลมธรรมดา
รัศมีธรรมดา ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์กับความคิดหลักในวงกลม ข้อความระดับ 1 บรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับรูปร่างตรงกลาง และข้อความระดับ 2 ของรูปร่างนั้นจะสัมพันธ์กับรูปร่างวงกลมที่อยู่ล้อมรอบ ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง รูปเค้าโครงของรัศมีธรรมดา
เป้าหมายพื้นฐาน ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์แบบที่เก็บ แบบเป็นขั้นๆ หรือแบบลำดับชั้น ข้อความระดับ 1 ห้าบรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับวงกลม ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง รูปเค้าโครงของเป้าหมายพื้นฐาน
เวนน์พื้นฐาน ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ที่เหลื่อมกันหรือเชื่อมโยงถึงกัน ข้อความระดับ 1 เจ็ดบรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับวงกลม ถ้าข้อความระดับ 1 มีสี่บรรทัดหรือน้อยกว่า ข้อความจะอยู่ในวงกลม ถ้าข้อความระดับ 1 มีมากกว่าสี่บรรทัด ข้อความจะอยู่นอกวงกลม ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง รูปเค้าโครงของเวนน์พื้นฐาน
ความสัมพันธ์แบบวงกลม ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ไปยังความคิดหลัก หรือจากความคิดหลัก ข้อความระดับ 2 จะถูกเพิ่มอย่างไม่เป็นลำดับและจะจำกัดเฉพาะห้ารายการ สามารถมีรายการระดับ 1 รายการเดียวเท่านั้น
รายการรูปภาพแบบต่อเนื่อง ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลที่เชื่อมโยงถึงกัน รูปร่างวงกลมถูกออกแบบมาเพื่อใส่รูปภาพ รูปเค้าโครงของรายการรูปภาพแบบต่อเนื่อง
ลูกศรชี้บรรจบกัน ใช้เพื่อแสดงความคิดหรือแนวคิดที่ครอบคลุมจุดศูนย์กลาง ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 เท่านั้น รูปเค้าโครงของลูกศรชี้บรรจบกัน
รัศมีรวมสู่จุดศูนย์กลาง ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของแนวคิดหรือคอมโพเนนต์ต่อความคิดหลักในวงกลม ข้อความระดับ 1 บรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับรูปร่างวงกลมตรงกลาง และบรรทัดต่างๆของข้อความระดับ 2 จะสัมพันธ์กับรูปร่างสี่เหลี่ยมที่อยู่ล้อมรอบ ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง รูปเค้าโครงของรัศมีรวมสู่จุดศูนย์กลาง
ลูกศรถ่วงดุล ใช้เพื่อแสดงสองความคิดหรือแนวคิดที่ตรงข้ามกัน ข้อความระดับ 1 สองบรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับลูกศร และใช้ได้ดีกับข้อความระดับ 2 ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง รูปเค้าโครงของลูกศรถ่วงดุล
เมทริกซ์วงกลม ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ต่อความคิดหลักในความคืบหน้าแบบวงจร แต่ละบรรทัดของข้อความระดับ 1 สี่บรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับรูปร่างสามเหลี่ยมหรือวงกลม และข้อความระดับ 2 จะปรากฏในรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางด้านข้างของรูปร่างสามเหลี่ยมหรือวงกลม ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง รูปเค้าโครงของเมทริกซ์วงกลม
ลูกศรแยกออกจากกัน ใช้เพื่อแสดงความคิดหรือแนวคิดที่ออกมาจากแหล่งศูนย์กลาง ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 เท่านั้น รูปเค้าโครงของลูกศรแยกออกจากกัน
รัศมีแผ่ออกจากศูนย์กลาง ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์กับความคิดหลักในรูปแบบวงกลม ข้อความระดับ 1 บรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับรูปร่างวงกลมตรงกลาง โดยเน้นวงกลมที่ล้อมรอบมากกว่าจะเน้นความคิดหลัก ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง รูปเค้าโครงของรัศมีแผ่ออกจากศูนย์กลาง
สมการ ใช้เพื่อแสดงขั้นตอนตามลำดับหรืองานที่อธิบายแผนการหรือผลลัพธ์ ข้อความระดับ 1 บรรทัดสุดท้ายจะปรากฏหลังจากเครื่องหมายเท่ากับ (=) ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 เท่านั้น รูปเค้าโครงของสมการ
กรวย ใช้เพื่อแสดงการกรองข้อมูลหรือวิธีผสานส่วนต่างๆ เป็นหนึ่งเดียว โดยเน้นผลลัพธ์สุดท้าย สามารถมีข้อความระดับ 1 ได้ถึงสี่บรรทัด โดยข้อความระดับ 1 สี่บรรทัดสุดท้ายเหล่านี้จะปรากฏด้านล่างกรวย และบรรทัดอื่นๆ จะสัมพันธ์กับรูปร่างวงกลม ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง รูปเค้าโครงของกรวย
เกียร์ ใช้เพื่อแสดงความคิดที่เชื่อมโยงกัน แต่ละบรรทัดข้อความระดับ 1 สามบรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับรูปร่างเกียร์ และข้อความระดับ 2 ที่สัมพันธ์กันเหล่านั้นจะปรากฏอยู่ในรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าติดกับรูปร่างเกียร์ ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง รูปเค้าโครงของเกียร์
รายการที่ถูกจัดกลุ่ม ใช้เพื่อแสดงกลุ่มและกลุ่มย่อยของข้อมูล หรือขั้นตอนและขั้นตอนย่อยในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ ข้อความระดับ 1 จะสัมพันธ์กับรูปร่างแนวนอนที่ระดับบนสุด และข้อความระดับ 2 จะสัมพันธ์กับขั้นตอนย่อยแนวตั้งที่อยู่ใต้รูปร่างระดับบนสุดที่เกี่ยวข้องแต่ละรูป ใช้ได้ดีกับการเน้นกลุ่มย่อยหรือขั้นตอนย่อย ข้อมูลแบบลำดับชั้น หรือรายการข้อมูลหลายรายการ รูปเค้าโครงของรายการที่ถูกจัดกลุ่ม
รายการลำดับชั้น ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์แบบลำดับชั้นที่ดำเนินข้ามกลุ่ม นอกจากนี้ยังสามารถใช้กับกลุ่มหรือรายการข้อมูลได้อีกด้วย รูปเค้าโครงของรายการลำดับชั้น
เวนน์เชิงเส้น ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ที่เหลื่อมกันเป็นลำดับ ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 เท่านั้น รูปเค้าโครงของเวนน์เชิงเส้น
เป้าหมายแบบซ้อนกัน ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์แบบที่เก็บ ข้อความระดับ 1 สามบรรทัดแรกแต่ละบรรทัดจะสัมพันธ์กับข้อความด้านบนซ้ายในรูปร่าง และข้อความระดับ 2 จะสัมพันธ์กับรูปร่างที่เล็กกว่า ใช้งานได้ดีที่สุดกับบรรทัดข้อความระดับ 2 ที่มีจำนวนน้อยๆ ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง รูปเค้าโครงของเป้าหมายแบบซ้อนกัน
วงกลมไร้ทิศทาง ใช้เพื่อแสดงลำดับต่อเนื่องของขั้นตอน งาน หรือเหตุการณ์ในแนววงกลม รูปร่างแต่ละรูปมีระดับความสำคัญเท่ากัน ใช้ได้ดีเมื่อไม่จำเป็นต้องระบุทิศทาง รูปเค้าโครงของวงกลมไร้ทิศทาง
ลูกศรชี้สวนกัน ใช้เพื่อแสดงสองความคิดที่ตรงข้ามกัน หรือความคิดที่ต่างจากจุดศูนย์กลาง ข้อความระดับ 1 สองบรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับลูกศร ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง รูปเค้าโครงของลูกศรที่ชี้สวนกัน
รายการส่วนที่ถูกเน้นของรูปภาพ ใช้เพื่อแสดงข้อมูลที่จัดกลุ่มหรือที่เกี่ยวข้องกัน รูปร่างขนาดเล็กที่มุมบนถูกออกแบบมาเพื่อใส่รูปภาพ โดยเน้นข้อความระดับ 2 เด่นกว่าข้อความระดับ 1 และเหมาะกับข้อความระดับ 2 ที่มีจำนวนมาก รูปเค้าโครงของรายการส่วนที่ถูกเน้นของรูปภาพ
คลัสเตอร์แบบรัศมี ใช้เพื่อแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความคิดหลักหรือชุดรูปแบบ ข้อความระดับ 1 ที่อยู่บนสุดจะปรากฏตรงกลาง ข้อความระดับ 2 จะปรากฏในรูปร่างที่อยู่รอบๆ สามารถมีรูปร่างระดับ 2 ได้เจ็ดรูปร่าง ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความจำนวนน้อย
วงกลมรัศมี ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์กับความคิดหลัก โดยเน้นทั้งข้อมูลในวงกลมตรงกลางและเน้นการใช้ข้อมูลในวงกลมรอบนอกกับความคิดหลัก บรรทัดข้อความระดับ 1 บรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับวงกลมตรงกลาง และข้อความระดับ 2 จะสัมพันธ์กับวงกลมรอบนอก ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง รูปเค้าโครงของวงกลมรัศมี
รายการรัศมี ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์กับความคิดหลักในรูปแบบวงกลม รูปร่างตรงกลางสามารถมีรูปภาพได้ ข้อความระดับ 1 จะปรากฏในวงกลมที่เล็กกว่า และข้อความระดับ 2 ที่เกี่ยวข้องใด ๆ จะปรากฏที่ด้านข้างของวงกลมที่เล็กกว่า รูปเค้าโครงของรายการรัศมี
เวนน์แบบรัศมี ใช้เพื่อแสดงทั้งความสัมพันธ์ที่เหลื่อมกันและความสัมพันธ์ต่อความคิดหลักในวงกลม ข้อความระดับ 1 บรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับรูปร่างตรงกลาง และบรรทัดต่างๆ ของข้อความระดับ 2 จะสัมพันธ์กับรูปร่างวงกลมที่อยู่ล้อมรอบ ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง รูปเค้าโครงของเวนน์แบบรัศมี
พีระมิดเป็นส่วนๆ ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์แบบที่เก็บ ความสัมพันธ์ตามสัดส่วน หรือความสัมพันธ์แบบเชื่อมโยงถึงกัน ข้อความระดับ 1 เก้าบรรทัดแรกจะปรากฏในรูปร่างสามเหลี่ยม ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 เท่านั้น รูปเค้าโครงของพีระมิดเป็นส่วนๆ
เวนน์แบบเรียงซ้อน ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ที่เหลื่อมกัน เหมาะกับการเน้นการเติบโตหรือลำดับ ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 เท่านั้น ข้อความระดับ 1 เจ็ดบรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับรูปร่างวงกลม ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง รูปเค้าโครงของเวนน์แบบเรียงซ้อน
ลำดับชั้นตาราง ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลที่สร้างจากบนลงล่าง และลำดับชั้นภายในแต่ละกลุ่ม เค้าโครงนี้ไม่มีเส้นเชื่อมต่อ รูปเค้าโครงของลำดับชั้นตาราง
รายการเป้าหมาย ใช้เพื่อแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันหรือทับซ้อนกัน แต่ละบรรทัดของข้อความระดับ 1 เจ็ดบรรทัดแรกจะแสดงในรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง ใช้ได้ดีกับข้อความทั้งระดับ 1 และระดับ 2 รูปเค้าโครงของรายการเป้าหมาย
สมการแนวตั้ง ใช้เพื่อแสดงขั้นตอนตามลำดับหรืองานที่อธิบายแผนการหรือผลลัพธ์ ข้อความระดับ 1 บรรทัดสุดท้ายจะปรากฏหลังลูกศร ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 เท่านั้น รูปเค้าโครงของสมการแนวตั้ง

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

เมทริกซ์

ชื่อเค้าโครง คำอธิบาย รูปภาพ
เมทริกซ์พื้นฐาน ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของคอมโพเนนต์ทั้งหมดในควอแดรนต์ ข้อความระดับ 1 สี่บรรทัดแรกจะปรากฏในควอแดรนต์ ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง รูปเค้าโครงของเมทริกซ์พื้นฐาน
เมทริกซ์เส้นตาราง ใช้เพื่อแสดงการวางแนวคิดระหว่างสองแกน โดยเน้นแต่ละคอมโพเนนต์มากกว่าคอมโพเนนต์ทั้งหมด ข้อความระดับ 1 สี่บรรทัดแรกจะปรากฏในควอแดรนต์ ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง รูปเค้าโครงของเมทริกซ์เส้นตาราง
เมทริกซ์ที่มีชื่อเรื่อง ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของควอแดรนต์ทั้งสี่กับควอแดรนต์ทั้งหมด ข้อความระดับ 1 บรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับรูปร่างตรงกลาง และข้อความระดับ 2 สี่บรรทัดแรกจะปรากฏในควอแดรนต์ ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง รูปเค้าโครงของเมทริกซ์ที่มีชื่อเรื่อง

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

พีระมิด

ชื่อเค้าโครง คำอธิบาย รูปภาพ
พีระมิดพื้นฐาน ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ตามสัดส่วน ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงถึงกัน หรือความสัมพันธ์ตามลำดับชั้นโดยมีคอมโพเนนต์ใหญ่สุดที่ด้านล่างและแคบลงเมื่อขึ้นบน ข้อความระดับ 1 จะปรากฏในส่วนต่างๆ ของพีระมิด และข้อความระดับ 2 จะปรากฏในรูปร่างด้านข้างพีระมิดแต่ละส่วน รูปเค้าโครงของพีระมิดพื้นฐาน
พีระมิดคว่ำ ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ตามสัดส่วน ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงถึงกัน หรือความสัมพันธ์ตามลำดับชั้นโดยมีคอมโพเนนต์ใหญ่สุดที่ด้านบนและแคบลงเมื่อลงล่าง ข้อความระดับ 1 จะปรากฏในส่วนต่างๆ ของพีระมิด และข้อความระดับ 2 จะปรากฏในรูปร่างด้านข้างพีระมิดแต่ละส่วน รูปเค้าโครงของพีระมิดคว่ำ
รายการพีระมิด ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ตามสัดส่วน ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงถึงกัน หรือความสัมพันธ์ตามลำดับชั้น ข้อความจะปรากฏอยู่ในรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ด้านบนของพื้นหลังพีระมิด รูปเค้าโครงของรายการพีระมิด
พีระมิดเป็นส่วนๆ ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์แบบที่เก็บ ความสัมพันธ์ตามสัดส่วน หรือความสัมพันธ์แบบเชื่อมโยงถึงกัน ข้อความระดับ 1 เก้าบรรทัดแรกจะปรากฏในรูปร่างสามเหลี่ยม ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 เท่านั้น รูปเค้าโครงของพีระมิดเป็นส่วนๆ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

รูปภาพ

ชื่อเค้าโครง คำอธิบาย รูปภาพ
รูปภาพที่ถูกเน้น ใช้เพื่อแสดงความคิดหลักที่เป็นรูปถ่ายโดยมีความคิดที่เกี่ยวข้องกันที่ด้านข้าง ข้อความระดับ 1 ที่อยู่บนสุดจะปรากฏเหนือรูปภาพตรงกลาง ข้อความที่สอดคล้องกันสำหรับรูปร่างระดับ 1 อื่นๆ จะปรากฏถัดจากรูปภาพวงกลมขนาดเล็ก เค้าโครงนี้ยังสามารถใช้ได้ดีเมื่อไม่มีข้อความ
บล็อกรูปภาพแบบสลับ ใช้เพื่อแสดงชุดของรูปภาพจากบนลงล่าง ข้อความจะปรากฏสลับกันที่ด้านขวาหรือด้านซ้ายของรูปภาพ
วงกลมของรูปภาพแบบสลับ ใช้เพื่อแสดงชุดของรูปภาพที่มีข้อความ ข้อความที่สอดคล้องกันจะปรากฏในวงกลมตรงกลางโดยแสดงรูปสลับไปมาจากซ้ายไปขวา
กระบวนการเน้นรูปภาพแบบเลื่อนขึ้น ใช้เพื่อแสดงชุดของรูปภาพที่มีข้อความอธิบายแบบเลื่อนขึ้น ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความจำนวนน้อย
รายการที่ส่วนที่ถูกเน้นของรูปภาพแนวโค้ง ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลที่ไม่เป็นลำดับหรือที่ถูกจัดกลุ่ม รูปร่างวงกลมขนาดเล็กออกแบบมาเพื่อใส่รูปภาพ ใช้ได้ดีกับการแสดงทั้งข้อความระดับ 1 และระดับ 2 โดยมีพื้นที่แสดงสำหรับรูปร่างทั้งแนวนอนและแนวตั้งใหญ่ที่สุด รูปเค้าโครงของส่วนที่ถูกเน้นของรูปภาพแนวโค้ง
บล็อกรูปภาพแนวโค้ง ใช้เพื่อแสดงชุดของรูปภาพ กล่องที่ครอบคลุมมุมด้านล่างสามารถมีข้อความจำนวนน้อยได้
คำอธิบายรูปภาพแนวโค้ง ใช้เพื่อแสดงชุดของรูปภาพตามลำดับ กล่องที่ครอบคลุมมุมด้านล่างสามารถมีข้อความจำนวนน้อยได้
รายการคำอธิบายรูปภาพแนวโค้ง ใช้เพื่อแสดงชุดของรูปภาพ ชื่อเรื่องและคำอธิบายจะปรากฏในรูปร่างคำบรรยายภาพใต้รูปภาพแต่ละรูป
ข้อความกึ่งโปร่งใสของรูปภาพแนวโค้ง ใช้เพื่อแสดงชุดของรูปภาพ กล่องแบบกึ่งโปร่งใสจะครอบคลุมส่วนด้านล่างของรูปภาพและมีข้อความทุกระดับ
รายการรูปภาพแบบฟอง ใช้เพื่อแสดงชุดของรูปภาพ สามารถมีรูปภาพระดับ 1 ได้แปดรูป ส่วนข้อความและรูปภาพที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความจำนวนน้อย
รูปภาพที่มีคำอธิบาย ใช้เพื่อแสดงรูปภาพที่มีข้อความหลายระดับ ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 ที่มีจำนวนน้อยและข้อความระดับ 2 ที่มีจำนวนปานกลาง
ลำดับชั้นรูปภาพแบบวงกลม ใช้เพื่อแสดงข้อมูลแบบลำดับชั้นหรือความสัมพันธ์สายบังคับบัญชาในองค์กร รูปภาพจะปรากฏเป็นวงกลมและข้อความที่เกี่ยวข้องจะปรากฏติดกับรูปภาพ
คำบรรยายรูปภาพแบบวงกลม ใช้เพื่อแสดงความคิดหลักและความคิดย่อยหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน ข้อความสำหรับรูปภาพแรกจะครอบคลุมส่วนล่างของรูปภาพ ข้อความที่สอดคล้องกันสำหรับรูปร่างระดับ 1 อื่นๆ จะปรากฏขึ้นถัดจากรูปภาพวงกลมขนาดเล็ก ไดอะแกรมนี้ยังใช้ได้ดีเมื่อไม่มีข้อความด้วย
รายการรูปภาพแบบต่อเนื่อง ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลที่เชื่อมโยงถึงกัน รูปร่างวงกลมถูกออกแบบมาเพื่อใส่รูปภาพ รูปเค้าโครงของรายการรูปภาพแบบต่อเนื่อง
รูปภาพข้อความในกรอบ ใช้เพื่อแสดงรูปภาพโดยมีข้อความระดับ 1 ที่เกี่ยวข้องที่แสดงอยู่ในกรอบ
คลัสเตอร์รูปหกเหลี่ยม ใช้เพื่อแสดงรูปภาพที่มีข้อความอธิบายที่สัมพันธ์กัน รูปหกเหลี่ยมขนาดเล็กแสดงถึงคู่รูปภาพและข้อความ ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความจำนวนน้อย
รายการรูปภาพแนวนอน ใช้เพื่อแสดงข้อมูลที่ไม่เป็นลำดับหรือกลุ่มข้อมูลโดยมีการเน้นรูปภาพที่เกี่ยวข้อง รูปร่างด้านบนออกแบบมาเพื่อใส่รูปภาพ รูปเค้าโครงของรายการรูปภาพแนวนอน
บล็อกส่วนที่ถูกเน้นของรูปภาพ ใช้เพื่อแสดงกลุ่มรูปภาพในบล็อกที่เริ่มจากมุม ข้อความที่สอดคล้องกันจะแสดงตามแนวตั้ง ใช้ได้ดีสำหรับส่วนที่เน้นขอบชื่อหรือชื่อเรื่องรองของภาพนิ่ง หรือสำหรับตัวแบ่งส่วนเอกสาร
รายการส่วนที่ถูกเน้นของรูปภาพ ใช้เพื่อแสดงข้อมูลที่จัดกลุ่มหรือที่เกี่ยวข้องกัน รูปร่างขนาดเล็กที่มุมบนถูกออกแบบมาเพื่อใส่รูปภาพ โดยเน้นข้อความระดับ 2 เด่นกว่าข้อความระดับ 1 และเหมาะกับข้อความระดับ 2 ที่มีจำนวนมาก รูปเค้าโครงของรายการส่วนที่ถูกเน้นของรูปภาพ
กระบวนการสิ่งที่เน้นของรูปภาพ ใช้เพื่อแสดงขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ รูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าในพื้นหลังถูกออกแบบมาเพื่อใส่รูปภาพ รูปเค้าโครงของกระบวนการสิ่งที่เน้นของรูปภาพ
รายการคำอธิบายรูปภาพ ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลที่ไม่เป็นลำดับหรือที่ถูกจัดกลุ่ม รูปร่างด้านบนออกแบบมาเพื่อใส่รูปภาพ และรูปภาพถูกเน้นอยู่เหนือข้อความ ใช้ได้ดีกับรูปภาพที่มีข้อความอธิบายภาพสั้นๆ รูปเค้าโครงของรายการคำอธิบายรูปภาพ
เส้นตารางของรูปภาพ ใช้เพื่อแสดงรูปภาพที่วางเค้าโครงอยู่บนเส้นตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัส ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 จำนวนน้อย ซึ่งจะปรากฏเหนือรูปภาพ
ชุดรายการรูปภาพ ใช้เพื่อแสดงชุดของรูปภาพเคียงข้างกัน ข้อความระดับ 1 จะครอบคลุมด้านบนของรูปภาพ ข้อความระดับ 2 จะปรากฏด้านล่างของรูปภาพ
แถบรูปภาพ ใช้เพื่อแสดงชุดของรูปภาพจากด้านบนสู่ด้านล่างโดยมีข้อความระดับ 1 อยู่ข้างรูปภาพแต่ละรูป
รายการรูปภาพ Snapshot ใช้เพื่อแสดงรูปภาพที่มีข้อความอธิบาย ข้อความระดับ 2 สามารถแสดงรายการข้อมูลได้ ใช้งานได้ดีกับข้อความจำนวนมาก
รูปภาพหมุนวน ใช้เพื่อแสดงชุดของรูปภาพสูงสุดห้าภาพที่สอดคล้องกับคำอธิบายภาพระดับ 1 ซึ่งหมุนวนไปยังตำแหน่งศูนย์กลาง
รายการส่วนที่ถูกเน้นของรูปภาพที่มีชื่อเรื่อง ใช้เพื่อแสดงรายการของข้อมูลที่มีรูปภาพของส่วนที่ถูกเน้นสำหรับข้อความระดับ 2 แต่ละข้อความ ข้อความระดับ 1 จะแสดงในกล่องที่แยกต่างหากที่ด้านบนสุดของรายการ
ชุดรายการรูปภาพของชื่อเรื่อง ใช้เพื่อแสดงชุดของรูปภาพที่แต่ละรูปภาพมีชื่อเรื่องและคำอธิบายตนเอง ข้อความระดับ 1 จะปรากฏในกล่องเหนือรูปภาพ ข้อความระดับ 2 จะปรากฏด้านล่างของรูปภาพ
บล็อกรูปภาพที่มีชื่อเรื่อง ใช้เพื่อแสดงชุดของรูปภาพ ข้อความระดับ 1 จะปรากฏเหนือรูปภาพแต่ละรูป ข้อความระดับ 2 จะปรากฏที่ด้านข้างและเหลื่อมกับรูปภาพแต่ละรูปเล็กน้อย
รายการสิ่งที่ถูกเน้นของรูปภาพแนวตั้ง ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลที่ไม่เป็นลำดับหรือที่ถูกจัดกลุ่ม รูปร่างวงกลมขนาดเล็กออกแบบมาเพื่อใส่รูปภาพ รูปเค้าโครงของรายการสิ่งที่ถูกเน้นของรูปภาพแนวตั้ง
รายการรูปภาพแนวตั้ง ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลที่ไม่เป็นลำดับหรือที่ถูกจัดกลุ่ม รูปร่างขนาดเล็กทางด้านซ้ายออกแบบมาเพื่อใส่รูปภาพ รูปเค้าโครงของรายการรูปภาพแนวตั้ง

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Word 2010