การเปิดตัวเลือกภาษาอัตโนมัติ

มีฟีเจอร์ภาษาอัตโนมัติอยู่สองฟีเจอร์ที่ช่วยทำให้สลับระหว่างภาษาได้ง่ายยิ่งขึ้นขณะพิมพ์และแก้ไขข้อความในหลายภาษา นั่นคือ ตรวจหาภาษาโดยอัตโนมัติ กับ สลับคีย์บอร์ดโดยอัตโนมัติเพื่อให้เข้ากับภาษาของข้อความรอบข้าง

คุณต้องการทำสิ่งใด


ตรวจหาภาษาโดยอัตโนมัติ

ตรวจหาภาษาโดยอัตโนมัติ ซึ่งพร้อมใช้งานใน Microsoft Word และ Microsoft Outlook จะตรวจหาภาษาที่คุณกำลังพิมพ์และเปิดใช้งานเครื่องมือพิสูจน์อักษรสำหรับภาษานั้น ซึ่งจะให้ผลลัพธ์เหมือนกับที่คุณกำหนดภาษาด้วยตนเอง

 สิ่งสำคัญ    ก่อนใช้ตัวเลือก ตรวจหาภาษาโดยอัตโนมัติ กับภาษาที่คุณไม่เคยใช้มาก่อนเลยใน Office คุณจะต้องเปิดใช้งานภาษานั้นในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาสำหรับการแก้ไข การแสดง หรือวิธีใช้ เสียก่อน

ตรวจหาภาษาใน Word หรือ Outlook

 1. เปิดเอกสารใหม่หรือข้อความอีเมลใหม่
 2. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม ภาษา ให้คลิก ภาษา
 3. คลิก ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร
 4. ในกล่องโต้ตอบ ภาษา ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจหาภาษาโดยอัตโนมัติ
 5. รีวิวภาษาที่แสดงเหนือเส้นคู่ในรายการ กำหนดข้อความที่เลือกไว้ให้เป็นภาษา Office จะสามารถตรวจหาได้เฉพาะภาษาที่แสดงรายการอยู่เหนือเส้นคู่เท่านั้น ถ้าภาษาที่คุณใช้ไม่ได้แสดงเหนือเส้นคู่ดังกล่าว คุณต้องเปิดใช้งานภาษาแก้ไข (เปิดใช้ตัวเลือกของภาษาเฉพาะ) เพื่อให้ Office ตรวจหาให้โดยอัตโนมัติ


 บันทึกย่อ 

 • ข้อมูลนี้จะใช้ได้กับ Microsoft Outlook เท่านั้น ไม่ใช้กับ Microsoft Outlook Express สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ Outlook Express ให้ดูที่ ศูนย์สนับสนุน Outlook Express
 • การตรวจหาภาษาโดยอัตโนมัติจำเป็นต้องใช้ประโยคข้อความเพื่อจะได้สามารถระบุภาษาที่ถูกต้องได้อย่างแม่นยำ คุณอาจต้องพิมพ์หลายประโยคก่อนที่ Office จะมีข้อมูลบริบทที่เพียงพอในการตรวจหาภาษาและนำพจนานุกรมที่ถูกต้องไปใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยาวประโยคของคุณ
 • คำที่สะกดเหมือนกันในหลายภาษา เช่น "centre" ในภาษาอังกฤษ (สหราชอาณาจักร) และภาษาฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส) อาจส่งผลให้กล่องกาเครื่องหมาย ตรวจหาภาษาโดยอัตโนมัติ ระบุภาษาของข้อความได้ไม่ถูกต้อง เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้พิมพ์คำเพิ่มเติมในภาษาที่คุณต้องการ หรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจหาภาษาโดยอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

สลับคีย์บอร์ดโดยอัตโนมัติเพื่อให้เข้ากับภาษาของข้อความรอบข้าง

ถ้าคุณกำลังใช้ภาษาที่มีพื้นฐานมาจากภาษาละติน คุณสามารถใช้ตัวเลือก สลับคีย์บอร์ดโดยอัตโนมัติเพื่อให้เข้ากับภาษาของข้อความรอบข้าง เพื่อเปลี่ยนภาษาของคีย์บอร์ดให้เข้ากับข้อความแวดล้อมในไฟล์

ตัวเลือก สลับคีย์บอร์ดโดยอัตโนมัติเพื่อให้เข้ากับภาษาของข้อความรอบข้าง จะพร้อมใช้งานเฉพาะใน OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher และ Word เท่านั้น

เมื่อเปิดใช้ตัวเลือก สลับคีย์บอร์ดโดยอัตโนมัติเพื่อให้เข้ากับภาษาของข้อความรอบข้าง รูปแบบคีย์บอร์ดจะเปลี่ยนเป็นภาษาที่ตรงกับภาษาของข้อความที่อยู่ติดกับตำแหน่งของเคอร์เซอร์ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีไฟล์ที่มีย่อหน้าเป็นทั้งภาษาอังกฤษและภาษาสเปน และคุณย้ายเคอร์เซอร์ของคุณจากย่อหน้าที่เป็นภาษาอังกฤษไปยังย่อหน้าที่เป็นภาษาสเปน รูปแบบคีย์บอร์ดจะสลับจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาสเปน ซึ่งจะให้ผลลัพธ์เหมือนกันกับที่คุณได้สลับรูปแบบคีย์บอร์ดด้วยตนเองจากภาษาอังกฤษไปเป็นภาษาสเปนโดยใช้ แถบภาษา

 สิ่งสำคัญ    ก่อนที่คุณจะสามารถใช้ตัวเลือก สลับคีย์บอร์ดโดยอัตโนมัติเพื่อให้เข้ากับภาษาของข้อความรอบข้าง กับภาษาที่คุณไม่เคยใช้มาก่อนเลยใน Office คุณจะต้อง เปิดใช้งานภาษานั้นในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาสำหรับการแก้ไข การแสดง หรือวิธีใช้ เสียก่อน

คุณใช้โปรแกรม Microsoft Office โปรแกรมใดอยู่


OneNote

 1. คลิกแท็บ ไฟล์
 2. คลิก ตัวเลือก
 3. คลิก ขั้นสูง
 4. ภายใต้ การแก้ไข ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สลับคีย์บอร์ดโดยอัตโนมัติเพื่อให้เข้ากับภาษาของข้อความรอบข้าง

 บันทึกย่อ    กล่องกาเครื่องหมาย สลับคีย์บอร์ดโดยอัตโนมัติเพื่อให้เข้ากับภาษาของข้อความรอบข้าง จะแสดงให้เห็นหลังจากที่คุณได้เปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ดของภาษาแล้วเท่านั้น ถ้าคุณไม่เห็นตัวเลือกนี้ ให้เปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ดของภาษาที่คุณต้องการใช้

Outlook

 1. คลิกแท็บ ไฟล์ ใน Outlook หรือในข้อความอีเมล
 2. คลิก ตัวเลือก
 3. คลิก จดหมาย
 4. คลิก ตัวเลือกของตัวแก้ไข
 5. คลิก ขั้นสูง
 6. ภายใต้ ตัวเลือกการแก้ไข ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สลับคีย์บอร์ดโดยอัตโนมัติเพื่อให้เข้ากับภาษาของข้อความรอบข้าง

 บันทึกย่อ    กล่องกาเครื่องหมาย สลับคีย์บอร์ดโดยอัตโนมัติเพื่อให้เข้ากับภาษาของข้อความรอบข้าง จะแสดงให้เห็นหลังจากที่คุณได้เปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ดของภาษาแล้วเท่านั้น ถ้าคุณไม่เห็นตัวเลือกนี้ ให้เปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ดของภาษาที่คุณต้องการใช้

PowerPoint

 1. คลิกแท็บ ไฟล์
 2. คลิก ตัวเลือก
 3. คลิก ขั้นสูง
 4. ภายใต้ ตัวเลือกการแก้ไข ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สลับคีย์บอร์ดโดยอัตโนมัติเพื่อให้เข้ากับภาษาของข้อความรอบข้าง

 บันทึกย่อ    กล่องกาเครื่องหมาย สลับคีย์บอร์ดโดยอัตโนมัติเพื่อให้เข้ากับภาษาของข้อความรอบข้าง จะแสดงให้เห็นหลังจากที่คุณได้เปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ดของภาษาแล้วเท่านั้น ถ้าคุณไม่เห็นตัวเลือกนี้ ให้เปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ดของภาษาที่คุณต้องการใช้

Publisher

 1. คลิกแท็บ ไฟล์
 2. คลิก ตัวเลือก
 3. คลิก ขั้นสูง
 4. ภายใต้ ตัวเลือกการแก้ไข ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สลับคีย์บอร์ดโดยอัตโนมัติเพื่อให้เข้ากับภาษาของข้อความรอบข้าง

 บันทึกย่อ    กล่องกาเครื่องหมาย สลับคีย์บอร์ดโดยอัตโนมัติเพื่อให้เข้ากับภาษาของข้อความรอบข้าง จะแสดงให้เห็นหลังจากที่คุณได้เปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ดของภาษาแล้วเท่านั้น ถ้าคุณไม่เห็นตัวเลือกนี้ ให้เปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ดของภาษาที่คุณต้องการใช้

Word

 1. คลิกแท็บ ไฟล์
 2. คลิก ตัวเลือก
 3. คลิก ขั้นสูง
 4. ภายใต้ ตัวเลือกการแก้ไข ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สลับคีย์บอร์ดโดยอัตโนมัติเพื่อให้เข้ากับภาษาของข้อความรอบข้าง

 บันทึกย่อ    กล่องกาเครื่องหมาย สลับคีย์บอร์ดโดยอัตโนมัติเพื่อให้เข้ากับภาษาของข้อความรอบข้าง จะแสดงให้เห็นหลังจากที่คุณได้เปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ดของภาษาแล้วเท่านั้น ถ้าคุณไม่เห็นตัวเลือกนี้ ให้เปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ดของภาษาที่คุณต้องการใช้

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Access 2013, Excel 2013, Office Shared 2013, OneNote 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Publisher 2013, Access 2010, Excel 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Project 2010, Publisher 2010, Word 2010