การติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงสำหรับวิธีใช้ Microsoft Office 2007

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตขณะที่คุณกำลังใช้โปรแกรมของระบบ Microsoft Office 2007 คุณจะพบบทความวิธีใช้ล่าสุด ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณจะพบบทความวิธีใช้ที่รวมอยู่ในซีดี ระบบ Microsoft Office 2007 ถ้าคุณไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตขณะที่คุณกำลังใช้โปรแกรม Office คุณจะดูบทความวิธีใช้ล่าสุดได้โดยการดาวน์โหลดและติดตั้งแฟ้มวิธีใช้ที่ปรับปรุงแล้ว

แฟ้มวิธีใช้ที่ปรับปรุงแล้วจะมีบทความใหม่ที่ได้รับการตรวจทานแล้วสำหรับโปรแกรม Office รุ่น 2007 ทั้งหมด บทความวิธีใช้เหล่านี้ได้รับการเขียนและตรวจทานจากคำติชมที่เราได้รับจากคุณทาง Microsoft Office Online และ Microsoft Developer Network (MSDN)

การดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง

ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณใช้ Microsoft Windows Vista ให้เรียกใช้ Windows Update โดยคลิกที่เมนู เริ่ม คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Update ในหน้าต่าง Windows Update ให้คลิก ดูการปรับปรุงที่มี และภายใต้ Office 2007 ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากแต่ละกลุ่มของแฟ้มวิธีใช้ที่คุณต้องการติดตั้ง
  • คลิกที่การเชื่อมโยงในส่วน "โปรแกรมปรับปรุงวิธีใช้ตามโปรแกรม"
  • ค้นหาในโฮมเพจดาวน์โหลดของ Microsoft Office Online

โปรแกรมปรับปรุงวิธีใช้ตามโปรแกรม

 หมายเหตุ   ถ้าคุณไม่ได้ใช้ Windows Vista และ Windows Update จะไม่มีตัวเลือกสำหรับดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงหลายโปรแกรมพร้อมกัน

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า
 
 
นำไปใช้กับ:
Access 2007, Excel 2007, InfoPath 2007, OneNote 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Project 2007, Publisher 2007, SharePoint Designer 2007, Word 2007