หมุนหรือพลิกรูปภาพ รูปร่าง หรือวัตถุ

คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของรูปร่างหรือ วัตถุ (วัตถุ: ตาราง แผนภูมิ รูปภาพ สมการ หรือฟอร์มข้อมูลอื่น สำหรับวัตถุที่ถูกสร้างในโปรแกรมประยุกต์หนึ่ง ตัวอย่างเช่น กระดาษคำนวณ และถูกเชื่อมต่อหรือฝังตัวอยู่ในโปรแกรมประยุกต์อื่น คือ OLE Object) อื่นๆ โดยการหมุนหรือการกลับด้าน การกลับด้านรูปร่างเป็นการสร้างมิเรอร์อิมเมจหรือการพลิกเช่นกัน

หมุนรูปภาพ รูปร่าง กล่องข้อความ หรือ WordArt

 หมายเหตุ   เมื่อคุณหมุนรูปร่างหลายอัน จะไม่หมุนเป็นกลุ่มแต่ รูปร่างแต่ละอัน จะหมุนรอบศูนย์กลางของตัวเองแทน

หมุนไปทางมุมใดก็ตาม

 1. คลิกที่ รูปภาพ (รูปภาพ: แฟ้ม (เช่น แฟ้มเมตา) ที่คุณสามารถยกเลิกการจัดกลุ่มและจัดการกับแฟ้มเสมือนเป็นวัตถุสองวัตถุขึ้นไป หรือแฟ้มที่เป็นวัตถุเดียว (เช่น บิตแมป)) รูปร่าง กล่องข้อความ (กล่องข้อความ (text box): ที่บรรจุข้อความหรือรูปภาพที่สามารถเคลื่อนย้ายและเปลี่ยนขนาดได้ ซึ่งใช้กล่องข้อความในการตั้งตำแหน่งบล็อกของข้อความบนเพจหรือให้ข้อความในทิศทางที่ต่างจากข้อความอื่นในเอกสารนั้น) หรือ WordArt (WordArt: วัตถุข้อความที่คุณสร้างขึ้นด้วยลักษณะพิเศษสำเร็จรูปซึ่งคุณสามารถใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบเพิ่มเติมได้) ที่ต้องการจะหมุน

 หมายเหตุ   ใน Microsoft Office Word 2007 คุณจะไม่สามารถหมุนกล่องข้อความได้

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

ตัวยึดการหมุนที่ถูกลาก

คลิกตัวยึดการหมุนที่ด้านบนสุดของวัตถุ แล้วจากนั้นให้ลากไปทิศทางที่คุณต้องการ

 หมายเหตุ   เมื่อต้องการจะจำกัดการหมุนอยู่ที่มุม 15 องศา ให้กด SHIFT ค้าง ขณะที่ลากตัวยึดการหมุน

 • ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เพื่อระบุการหมุนที่แน่นอน:
  • เมื่อต้องการจะหมุนรูปภาพ ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ จัดรูปแบบ ในกลุ่ม จัดเรียง ให้คลิก หมุน แล้วคลิก ตัวเลือกการหมุนเพิ่มเติม แล้วจากนั้นบนแท็บ ขนาด ป้อนจำนวนตัวเลขที่ต้องการหมุนวัตถุในกล่อง การหมุน

เครื่องมือรูปภาพ แท็บรูปแบบ

 • เมื่อต้องการจะหมุนรูปร่าง กล่องข้อความ หรือ WordArt ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ จัดรูปแบบ ในกลุ่ม จัดเรียง ให้คลิก หมุน แล้วคลิก ตัวเลือกการหมุนเพิ่มเติม แล้วจากนั้นบนแท็บ ขนาด ป้อนจำนวนตัวเลขที่ต้องการหมุนวัตถุในกล่อง การหมุน

เครื่องมือการวาด รูปแบบ

หมุน 90 องศาไปทางซ้ายหรือ 90 องศาไปทางขวา

 1. คลิก รูปภาพ (รูปภาพ: แฟ้ม (เช่น แฟ้มเมตา) ที่คุณสามารถยกเลิกการจัดกลุ่มและจัดการกับแฟ้มเสมือนเป็นวัตถุสองวัตถุขึ้นไป หรือแฟ้มที่เป็นวัตถุเดียว (เช่น บิตแมป)) รูปร่าง กล่องข้อความ (กล่องข้อความ (text box): ที่บรรจุข้อความหรือรูปภาพที่สามารถเคลื่อนย้ายและเปลี่ยนขนาดได้ ซึ่งใช้กล่องข้อความในการตั้งตำแหน่งบล็อกของข้อความบนเพจหรือให้ข้อความในทิศทางที่ต่างจากข้อความอื่นในเอกสารนั้น) หรือ WordArt (WordArt: วัตถุข้อความที่คุณสร้างขึ้นด้วยลักษณะพิเศษสำเร็จรูปซึ่งคุณสามารถใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบเพิ่มเติมได้) ที่ต้องการจะหมุน

 หมายเหตุ   ใน Office Word 2007 คุณจะไม่สามารถหมุนกล่องข้อความได้

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • เมื่อต้องการจะหมุนรูปร่าง ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ ให้คลิกแท็บ จัดรูปแบบ

เครื่องมือรูปภาพ แท็บรูปแบบ

 • เมื่อต้องการจะหมุนรูปร่าง กล่องข้อความ หรือ WordArt ภายใต้ เครื่องมือการวาด ให้คลิกแท็บ จัดรูปแบบ

เครื่องมือการวาด แท็บรูปแบบ

 1. บนกลุ่ม จัดเรียง ให้คลิก หมุน จากนั้นให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • เมื่อต้องการจะหมุนวัตถุ 90 องศาไปทางขวา ให้คลิก หมุนไปทางขวา 90°
  • เมื่อต้องการจะหมุนวัตถุ 90 องศาไปทางซ้าย ให้คลิก หมุนไปทางซ้าย 90°

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

พลิกรูปภาพ รูปร่าง กล่องข้อความ หรือ WordArt

เมื่อคุณต้องการจะพลิกรูปร่างหรือ วัตถุ (วัตถุ: ตาราง แผนภูมิ รูปภาพ สมการ หรือฟอร์มข้อมูลอื่น สำหรับวัตถุที่ถูกสร้างในโปรแกรมประยุกต์หนึ่ง ตัวอย่างเช่น กระดาษคำนวณ และถูกเชื่อมต่อหรือฝังตัวอยู่ในโปรแกรมประยุกต์อื่น คือ OLE Object) อื่นๆ ให้คุณสร้างมิเรอร์อิมเมจหรือการกลับด้านของรูปร่างหรือวัตถุ

 หมายเหตุ   ใน Office Word 2007 คุณจะไม่สามารถพลิกกล่องข้อความได้

 1. คลิกที่ รูปภาพ (รูปภาพ: แฟ้ม (เช่น แฟ้มเมตา) ที่คุณสามารถยกเลิกการจัดกลุ่มและจัดการกับแฟ้มเสมือนเป็นวัตถุสองวัตถุขึ้นไป หรือแฟ้มที่เป็นวัตถุเดียว (เช่น บิตแมป)) รูปร่าง กล่องข้อความ (กล่องข้อความ (text box): ที่บรรจุข้อความหรือรูปภาพที่สามารถเคลื่อนย้ายและเปลี่ยนขนาดได้ ซึ่งใช้กล่องข้อความในการตั้งตำแหน่งบล็อกของข้อความบนเพจหรือให้ข้อความในทิศทางที่ต่างจากข้อความอื่นในเอกสารนั้น) หรือ WordArt (WordArt: วัตถุข้อความที่คุณสร้างขึ้นด้วยลักษณะพิเศษสำเร็จรูปซึ่งคุณสามารถใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบเพิ่มเติมได้) ที่คุณต้องการจะพลิก
 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • เมื่อต้องการจะพลิกรูปภาพ ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ ให้แท็บ จัดรูปแบบ

เครื่องมือรูปภาพ แท็บรูปแบบ

 • เมื่อต้องการจะพลิกรูปร่าง กล่องข้อความ หรือ WordArt ภายใต้ เครื่องการวาด ให้คลิกแท็บ จัดรูปแบบ

เครื่องมือการวาด แท็บรูปแบบ

 1. บนกลุ่ม จัดเรียง ให้คลิก หมุน แล้วจากนั้นให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • เมื่อต้องการจะกลับวัตถุให้เป็นแนวตั้ง ให้คลิก พลิกตามแนวตั้ง
  • เมื่อต้องการจะกลับวัตถุให้เป็นแนวนอน ให้คลิก พลิกตามแนวนอน

 เคล็ดลับ   คุณสามารถสร้างมิเรอร์อิมเมจของวัตถุโดยการทำสำเนาของวัตถุ แล้วจากนั้นให้พลิกวัตถุ ลากวัตถุสำเนาให้อยู่ในตำแหน่งที่ตรงข้ามกับวัตถุดั้งเดิมให้เหมือนกระจก

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
PowerPoint 2007