เปลี่ยนระยะห่างเส้นตาราง

PowerPoint 2007

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม รูปวาด ให้คลิกที่ จัดเรียง จากนั้นชี้ไปที่ จัดแนว แล้วคลิก การตั้งค่าเส้นตาราง

 เคล็ดลับ   คุณยังสามารถคลิกขวาบนพื้นที่ว่างของภาพนิ่ง (ไม่ใช่ ตัวยึด (ตัวยึด: กล่องที่มีเส้นขอบแบบเส้นจุดหรือเส้นประซึ่งเป็นส่วนของเค้าโครงภาพนิ่งโดยส่วนใหญ่ กล่องเหล่านี้จะยึดชื่อเรื่อง ตัวข้อความ หรือวัตถุ เช่น แผนภูมิ ตาราง และรูปภาพ)) หรือบนระยะขอบรอบๆ ภาพนิ่ง แล้วคลิก เส้นตารางและเส้นบอกแนว

 1. ภายใต้ การตั้งค่าเส้นตาราง ให้ป้อนการวัดที่คุณต้องการใช้ในรายการ ระยะห่าง

 เคล็ดลับ   หากคุณต้องการให้การตั้งค่าเหล่านี้เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับการนำเสนอทั้งหมด ให้คลิกที่ ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

Word 2007

 1. คลิกที่รูปร่างหรือ วัตถุ (วัตถุ: ตาราง แผนภูมิ รูปภาพ สมการ หรือฟอร์มข้อมูลอื่น สำหรับวัตถุที่ถูกสร้างในโปรแกรมประยุกต์หนึ่ง ตัวอย่างเช่น กระดาษคำนวณ และถูกเชื่อมต่อหรือฝังตัวอยู่ในโปรแกรมประยุกต์อื่น คือ OLE Object) ในเอกสาร
 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม จัดเรียง ให้คลิกที่ จัดแนว จากนั้นคลิก การตั้งค่าเส้นตาราง

รูปแท็บ รูปแบบ ในเครื่องมือการวาด

ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือการวาด หรือ รูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณคลิกรูปร่างหรือวัตถุแล้ว

 1. ให้เลือกดำเนินการดังต่อไปนี้:
  • ในการระบุระยะห่างแนวนอน ภายใต้ การตั้งค่าเส้นตาราง ให้ป้อนการวัดที่คุณต้องการใช้ในรายการ ระยะห่างแนวนอน
  • ในการระบุระยะห่างแนวตั้ง ภายใต้ การตั้งค่าเส้นตาราง ให้ป้อนการวัดที่คุณต้องการใช้ในรายการ ระยะห่างแนวตั้ง
  • ในการขยายเส้นตารางการวาดจนสุดขอบของเอกสาร ภายใต้ จุดเริ่มต้นเส้นตาราง ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ใช้ระยะขอบ
  • ในการแสดงผลเส้นตารางเพียงบางเส้น ภายใต้ แสดงเส้นตาราง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงเส้นตารางบนหน้าจอ แล้วคลิกจำนวนเส้นตารางที่คุณต้องการแสดงในรายการ ในแนวตั้งทุกๆ หรือ ในแนวนอนทุกๆ

 เคล็ดลับ   หากคุณต้องการให้การตั้งค่าเหล่านี้เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับเอกสารทั้งหมดของคุณ คลิกที่ ค่าเริ่มต้น

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
PowerPoint 2010, Word 2010, PowerPoint 2007, Word 2007